Endre eller kanseller forsendelser

Hvis bestillingen din ikke er gjort klar til sending ennå, kan du endre leveringsadressen eller kansellere forsendelsene. Hvis det er mulig å kansellere forsendelsene, ser du en melding øverst på skjermen.

Endre leveringsadressen

  1. Finn forsendelsen med adressen du vil endre.
  2. Velg Se bestillingen.
  3. Velg Endre leveringsadressen. Hvis du ikke ser dette alternativet, er det for sent å endre leveringsadressen.
  4. Velg den nye leveringsadressen. Hvis du ikke ser adressen du vil bruke, kan du trykke eller klikke på Legg til en ny adresse.
  5. Trykk eller klikk på Bekreft endringene.
  6. Du får en e-post fra Google Store som bekrefter at forsendelsen er endret.

Hvis du har flere forsendelser, kan du endre leveringsadressen for hver av dem. Hvis du vil endre leveringsadressen for hele bestillingen, må du endre hver enkelt forsendelse.

Kanseller en forsendelse

  1. Finn bestillingen med en forsendelse du vil kansellere.
  2. Velg Se bestillingen.
  3. Trykk eller klikk på Avbryt forsendelsen. Hvis du ikke ser dette alternativet, er det for sent å kansellere forsendelsen.
  4. Du får en e-post fra Google Store som bekrefter at forsendelsen er kansellert.

Hvis du har flere forsendelser, kan du kansellere enkeltforsendelser i stedet for hele bestillingen. Hvis du ikke vil ha noe fra bestillingen, må du kansellere alle forsendelsene.