Dodawanie, usuwanie i porządkowanie stron

Uwaga: ta sekcja dotyczy nowych Witryn Google (ta wersja ma przycisk Utwórz Create w prawym dolnym rogu). Tutaj znajdziesz pomoc związaną z klasycznymi Witrynami Google

Dodawanie strony

 1. Na komputerze otwórz witrynę w nowych Witrynach Google.
 2. Po prawej kliknij Strony a następnie Dodaj stronę Dodaj stronę.
 3. Wpisz nazwę strony.
 4. Kliknij Gotowe.
 5. Aby opublikować zmiany, w prawym górnym rogu kliknij Opublikuj.

Kopiowanie i usuwanie strony

 1. Na komputerze otwórz witrynę w nowych Witrynach Google.
 2. Po prawej kliknij Strony.
 3. Na stronie, którą chcesz powielić, kliknij Więcej Więcej.
  • Aby skopiować stronę, kliknij Powiel stronę.
  • Aby usunąć stronę, kliknij Usuń stronę z witryny.
 4. Aby opublikować zmiany, w prawym górnym rogu kliknij Opublikuj.

Porządkowanie stron

Przenoszenie strony

Możesz przenieść stronę pod inną, aby utworzyć podstronę.

 1. Na komputerze otwórz witrynę w nowych Witrynach Google.
 2. Po prawej kliknij Strony.
 3. Przeciągnij stronę w wybrane miejsce.
 4. Aby opublikować zmiany, w prawym górnym rogu kliknij Opublikuj.

Tworzenie nowej podstrony

Aby utworzyć nową podstronę, kliknij Strony. Następnie wybierz stronę i kliknij Więcej Więcej a następnie Utwórz podstronę.

Uwaga: możesz utworzyć do pięciu poziomów podstron.

Wybieranie strony głównej

 1. Na komputerze otwórz witrynę w nowych Witrynach Google.
 2. Po prawej kliknij Strony.
 3. Wybierz stronę i kliknij Więcej Więcej a następnie Ustaw jako stronę główną.
 4. Aby opublikować zmiany, w prawym górnym rogu kliknij Opublikuj.
Tworzenie niestandardowego adresu URL

Możesz utworzyć niestandardową ścieżkę do strony w witrynie.

 1. Na komputerze otwórz witrynę w nowych Witrynach Google.
 2. Po prawej kliknij Strony.
 3. Wybierz stronę i kliknij Więcej Więcej a następnie Ustawienia.
 4. Kliknij Zaawansowane Strzałka w dół a następnie Ścieżka niestandardowa a następnie wpisz ścieżkę, której chcesz użyć.
 5. Kliknij Gotowe.

Ukrywanie strony

Ukryta strona nie jest pokazywana w menu, ale użytkownicy mogą ją otworzyć, jeśli mają do niej link.

 1. Na komputerze otwórz witrynę w nowych Witrynach Google.
 2. Po prawej kliknij Strony.
 3. Na stronie, którą chcesz ukryć, kliknij Więcej Więcej a następnie Ukryj na pasku nawigacyjnym.
 4. Aby opublikować zmiany, w prawym górnym rogu kliknij Opublikuj.

Nie możesz ukryć strony głównej. Jeśli ukryjesz jakąkolwiek inną stronę:

 • jej podstrony też zostaną ukryte,
 • inne witryny i strony mogą zawierać link do ukrytej strony.

Jeśli nie chcesz, aby strona była pokazywana w wynikach wyszukiwania, musisz ukryć witrynę.

Dodawanie i edytowanie nagłówków oraz stopek

Nagłówek i stopka to obszary na górze i na dole każdej strony w witrynie Google.

Zmienianie obrazu nagłówka
 1. Na komputerze otwórz witrynę w nowych Witrynach Google.
 2. Najedź kursorem na nagłówek i kliknij Zmień obraz.
 3. Kliknij Prześlij lub Wybierz obraz.
 4. Prześlij lub wybierz obraz i kliknij Otwórz albo Wybierz.
 5. Aby opublikować zmiany, w prawym górnym rogu kliknij Opublikuj.
Zmienianie rozmiaru nagłówka
 1. Na komputerze otwórz witrynę w nowych Witrynach Google.
 2. Najedź kursorem na nagłówek i kliknij Typ nagłówka.
 3. Wybierz rozmiar nagłówka.
 4. Aby opublikować zmiany, w prawym górnym rogu kliknij Opublikuj.
Dodawanie i zmienianie stopki
 1. Na komputerze otwórz witrynę w nowych Witrynach Google.
 2. Najedź kursorem na dolną część strony i kliknij Dodaj stopkę lub Edytuj stopkę.
 3. Wpisz tekst i wprowadź inne zmiany.
  • Aby zmienić tło, najedź kursorem na wyróżnione pole. Po lewej kliknij Tło Kolor.
 4. Gdy skończysz wprowadzać zmiany, kliknij dowolne inne miejsce na stronie.
 5. Aby opublikować zmiany, w prawym górnym rogu kliknij Opublikuj.

Aby ukryć stopkę, najedź na nią kursorem i w lewym dolnym rogu kliknij Ukryj Podgląd.

Klasyczne Witryny Google

Uwaga: ta sekcja dotyczy klasycznych Witryn Google (ta wersja ma przycisk „Utwórz” w lewym górnym rogu). Tutaj znajdziesz pomoc związaną z nowymi Witrynami Google

Tworzenie, usuwanie i przenoszenie stron

Tworzenie i kopiowanie strony

Dodawanie strony

 1. Na komputerze otwórz witrynę w klasycznych Witrynach Google.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Utwórz stronę Dodaj stronę.
 3. Nazwij stronę.
 4. Wybierz szablon strony.
  • Strona internetowa: tekst, obrazy i umieszczone gadżety.
  • Ogłoszenia: posty na blogu lub inne informacje.
  • Magazyn plików: przesłane pliki.
  • Lista: spis zadań.
  • Strona startowa: umieszczone gadżety (tylko na kontach szkolnych i firmowych).
 5. W sekcji „Wybierz lokalizację” wskaż, gdzie chcesz umieścić tę stronę.
 6. Kliknij Utwórz.

Kopiowanie strony

 1. Na komputerze otwórz witrynę w klasycznych Witrynach Google.
 2. Kliknij stronę, którą chcesz skopiować.
 3. W prawym górnym rogu kliknij Więcej czynności Ustawienia a następnie Kopiuj stronę.
 4. Nazwij stronę.
 5. W sekcji „Wybierz lokalizację” wskaż, gdzie chcesz umieścić tę stronę.
 6. Kliknij Kopiuj.
Usuwanie, przywracanie i przenoszenie strony

Usuwanie strony

Jeśli usuniesz stronę, zostaną też usunięte jej załączniki, komentarze i podstrony.

 1. Na komputerze otwórz witrynę w klasycznych Witrynach Google.
 2. Kliknij stronę, którą chcesz usunąć.
 3. W prawym górnym rogu kliknij Więcej czynności Ustawienia a następnie Usuń stronę.
 4. Kliknij Usuń.

Przywracanie usuniętej strony

Usuniętą stronę możesz przywrócić w ciągu 30 dni.

 1. Na komputerze otwórz witrynę w klasycznych Witrynach Google.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Więcej czynności Ustawienia a następnie Zarządzaj witryną.
 3. Po lewej kliknij Elementy usunięte.
 4. Wybierz stronę, którą chcesz przywrócić, i kliknij Przywróć.

Przenoszenie strony

 1. Na komputerze otwórz witrynę w klasycznych Witrynach Google.
 2. Kliknij stronę, którą chcesz przenieść.
 3. W prawym górnym rogu kliknij Więcej czynności Ustawienia a następnie Przenieś stronę.
 4. Znajdź miejsce, w które chcesz przenieść tę stronę.
 5. Kliknij Przenieś.

Tworzenie i edytowanie szablonu

Tworzenie szablonu strony

 1. Na komputerze otwórz witrynę w klasycznych Witrynach Google.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Więcej czynności Ustawienia a następnie Zarządzaj witryną.
 3. Po lewej kliknij Szablony stron a następnie Utwórz szablon strony.
 4. Wpisz nazwę szablonu i kliknij Utwórz.
 5. Wprowadź zmiany w szablonie i kliknij Zapisz.

Wskazówka: aby utworzyć szablon na podstawie strony w witrynie, w prawym górnym rogu kliknij Więcej czynności Ustawienia a następnie Zapisz jako szablon strony.

Tworzenie szablonu witryny

 1. Na komputerze otwórz witrynę w klasycznych Witrynach Google.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Więcej czynności Ustawienia a następnie Zarządzaj witryną.
 3. Kliknij Opublikuj tę witrynę jako szablon. Jeżeli nie widzisz tej opcji, nie możesz udostępnić swojej witryny jako szablonu.
 4. Wpisz nazwę i opis szablonu.
 5. Kliknij Prześlij.

Edytowanie kodu HTML w celu zmiany wyglądu strony

Jeśli chcesz utworzyć niestandardowy układ strony, możesz edytować jej kod.

 1. Na komputerze otwórz witrynę w klasycznych Witrynach Google.
 2. Wybierz stronę, którą chcesz edytować, i kliknij Edytuj stronę Edytuj.
 3. Na pasku narzędzi kliknij <HTML>.
 4. Wprowadź zmiany w kodzie HTML i kliknij Aktualizuj.
Zmienianie strony głównej
 1. Na komputerze otwórz witrynę w klasycznych Witrynach Google.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Więcej czynności Ustawienia a następnie Zarządzaj witryną.
 3. W sekcji „Strona docelowa” kliknij Zmień.
 4. Wybierz odpowiednią stronę a następnie kliknij OK.
 5. W lewym górnym rogu kliknij Zapisz.
Czy ten artykuł był pomocny?
Jak możemy ją poprawić?