Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoeken sluiten
Google-apps
Hoofdmenu

Verschillende typen pagina's

Wanneer je een nieuwe pagina voor je Google-site maakt, kun je kiezen uit een aantal verschillende typen pagina's, afhankelijk van de content die je erop wilt plaatsen. Hieronder vind je informatie over de verschillende typen pagina's en hoe je deze kunt gebruiken.

 • Webpagina
  Een webpagina is het eenvoudigste type pagina. Je kunt er content op plaatsen, gadgets aan toevoegen en de elementen naar eigen voorkeur rangschikken. De webpagina heeft standaardbesturingselementen voor opmaak, zoals vet, cursief, onderstrepen, opsommingstekens en meer. Onder aan de pagina kun je documenten toevoegen vanaf je harde schijf. Ook kun je andere bijdragers aan de site op je pagina's laten reageren. Google Sites slaat regelmatig versies van je pagina op terwijl je eraan werkt, zodat je gemakkelijk terug kunt gaan naar eerdere versies van de pagina om vergelijkingen te maken of wijzigingen ongedaan te maken.

 • Aankondigingenpagina
  Op een aankondigingenpagina worden berichten die je op de pagina plaatst in chronologische volgorde weergegeven, met de meest recente bovenaan, net zoals bij een blog. Een aankondigingenpagina is bijvoorbeeld heel geschikt voor het bijhouden van notulen van wekelijkse vergaderingen, met snelle toegang tot de meest recente vergadergegevens.

 • Archiefpagina
  Op een archiefpagina kun je bestanden van de harde schijf van je computer opslaan en ordenen. Dit is een gemakkelijke manier om bestanden te delen met andere gebruikers van je site. Iedereen die op de pagina is geabonneerd krijgt bericht wanneer bestanden worden toegevoegd, gewijzigd of verwijderd.

 • Lijstpagina
  Met een lijstpagina kun je lijsten met gegevens maken en ordenen. Je kunt de items op de lijst gemakkelijk toevoegen, bewerken of verwijderen, en mensen die de lijst bekijken kunnen deze op elke gewenste kolom sorteren. Net zoals bij archiefpagina's krijgen abonnees bericht wanneer er items worden toegevoegd, gewijzigd of verwijderd.

 • Startpagina (alleen voor gebruikers van Google Apps for Work)
  Een startpagina is een pagina die door elke bezoeker naar eigen voorkeur kan worden aangepast. Zo kan iemand bijvoorbeeld alleen zijn favoriete gadgets op de pagina laten weergeven. Bijdragers aan de site kunnen nog steeds content toevoegen die alle gebruikers te zien krijgen, maar die sectie is gescheiden van de sectie die kan worden gepersonaliseerd.
Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?