Od 1. září 2021 nebudou klasické Weby pro ostatní viditelné. Přečtěte si, jak je převést na nové Weby již dnes.

Přidávání, mazání a uspořádávání stránek

Ve Webech Google můžete přidat nebo smazat stránky, vložit obsah, upravit záhlaví a zápatí a aktualizovat nastavení informací o webu.

Přidání stránky

 1. Na počítači otevřete web v nových Webech Google.
 2. Vpravo klikněte na Stránky.
 3. Umístěte kurzor na Přidat Add.
 4. Klikněte na Nová stránka Add.
 5. Zadejte název stránky.
 6. Klikněte na Hotovo.
 7. Pokud chcete změny publikovat, vpravo nahoře klikněte na Publikovat.

Zkopírování nebo smazání stránky

 1. Na počítači otevřete web v nových Webech Google.
 2. Vpravo klikněte na Stránky.
 3. Na stránce, kterou chcete duplikovat, klikněte na Více Více.
  • Stránku zkopírujete kliknutím na Duplikovat stránku.
  • Pokud chcete stránku smazat, vyberte Smazat.
 4. Pokud chcete změny publikovat, vpravo nahoře klikněte na Publikovat.

Přidání obsahu

Můžete přidat obsah, který čtenářům pomůže při navigaci ve struktuře stránky. Při úpravě stránky se obsah automaticky aktualizuje.

 1. Na počítači otevřete web v nových Webech Google.
 2. Vpravo nahoře klikněte na Vložit a pak Obsah.
 3. Pokud chcete obsah použít, web publikujte. Přečtěte si, jak web publikovat.

Tip: Pokud chcete obsah smazat, klikněte na něj a pak Smazat dlaždici Remove.

Úprava obsahu

Obsah se automaticky odsadí podle struktury vašich názvů, nadpisů a podnadpisů. Odsazení odstraníte takto:
 1. Na počítači otevřete web v nových Webech Google.
 2. Klikněte na obsah.
 3. Klikněte na Zploštit Zmenšit odsazení.

Tip: Pokud chcete znovu provést odsazení, klikněte na Odsadit Zvětšit odsazení.

Skrytí nadpisu v obsahu

Názvy, nadpisy a podnadpisy můžete v obsahu před návštěvníky webu skrýt. 
 1. Na počítači otevřete web v nových Webech Google.
 2. V obsahu umístěte kurzor na nadpis, který chcete skrýt nebo znovu zobrazit.
  • Pokud chcete nadpis skrýt, klikněte na Skrýt Skrýt.
  • Pokud chcete nadpis znovu zobrazit, klikněte na Zobrazit Skrýt.
 3. Vpravo nahoře klikněte na Publikovat.

Tip: Při upravování webu bude nadpis stále viditelný, ale nebude viditelný na publikovaném webu.

Uspořádání stránek

Přesunutí stránky

Stránku můžete přesunout pod jinou stránkou a vytvořit podstránku.

 1. Na počítači otevřete web v nových Webech Google.
 2. Vpravo klikněte na Stránky.
 3. Přetáhněte stránku, kam ji chcete přesunout.
 4. Pokud chcete změny publikovat, vpravo nahoře klikněte na Publikovat.

Vytvoření nové podstránky

Pokud chcete vytvořit novou podstránku, klikněte na Stránky.Pak vyberte stránku a klikněte na Více Více a pak Přidat podstránku.

Tip: Můžete vytvořit až pět úrovní podstránek.

Výběr domovské stránky

 1. Na počítači otevřete web v nových Webech Google.
 2. Vpravo klikněte na Stránky.
 3. Vyberte stránku a klikněte na Více Více a pak Vytvořit domovskou stránku.
 4. Pokud chcete změny publikovat, vpravo nahoře klikněte na Publikovat.

Vytvoření vlastní adresy URL

Můžete vytvořit vlastní cestu na stránku webu.

 1. Na počítači otevřete web v nových Webech Google.
 2. Vpravo klikněte na Stránky.
 3. Vyberte stránku a klikněte na Více Více a pak Vlastnosti.
 4. Klikněte na Pokročilé a pak Vlastní cesta a pak zadejte cestu, kterou chcete použít.
 5. Klikněte na Hotovo.
Tip: Publikováním vlastní cesty ke stránce nebo přejmenováním stránky se vytvoří nová adresa URL a může to ovlivnit měření dat v Analytics.

Přidání odkazu do nabídku webu

 1. Na počítači otevřete web v nových Webech Google.
 2. Vpravo klikněte na Stránky.
 3. Klikněte na stránku s nabídkou, kterou chcete aktualizovat.
 4. Vpravo klikněte na Přidat Add.
 5. Klikněte na Nový odkaz New link.
 6. Zadejte název odkazu.
 7. Přidejte webovou adresu nebo vyberte stránku ze svého webu.
 8. Klikněte na Hotovo.

Skrytí stránky

Když stránku skryjete, v nabídce se nezobrazí, ale lidé ji budou stále moci zobrazit pomocí odkazu.

 1. Na počítači otevřete web v nových Webech Google.
 2. Vpravo klikněte na Stránky.
 3. Na stránce, kterou chcete skrýt, klikněte na Více Více a pak Skrýt v navigaci.
 4. Pokud chcete změny publikovat, vpravo nahoře klikněte na Publikovat.

Domovskou stránku nejde skrýt, ale při skrytí jakékoli jiné stránky:

 • Skryjí se také podstránky.
 • Ostatní weby a stránky na stránku mohou odkazovat.

Pokud chcete, aby se stránka nezobrazovala ve výsledcích vyhledávání, přečtěte si, jak web skrýt.

 

Vnoření stránek do rozbalovací nabídky

 1. Na počítači otevřete web v nových Webech Google.
 2. Vpravo klikněte na Stránky.
 3. Klikněte na stránku s nabídkou, kterou chcete aktualizovat.
 4. Vpravo umístěte kurzor na Přidat New page.
 5. Klikněte na Nový oddíl nabídky .
 6. Přidejte název oddílu nabídky.
 7. Klikněte na Hotovo.
 8. Do nové nabídky můžete přetáhnout stránky.

Tip: Při zobrazení náhledu webu uvidíte vnořené stránky umístěním kurzoru na novou nabídku.

Řešení chyb s limity znaků v cestě ke stránce

V nových Webech Google je délka cesty ke stránce omezena na 1024 znaků. Pokud stránky vnoříte do jiných stránek nebo do částí nabídky, bude cesta k těmto vnořeným stránkám delší.

Tyto chyby můžete zkusit vyřešit takto:

 • Zkraťte názvy stránek nebo částí nabídky.
 • Zkraťte názvy vlastních cest.
 • Upravte uspořádání stránek tak, aby se snížil počet úrovní vnoření.

Přidání nebo úprava záhlaví a zápatí

Záhlaví a zápatí jsou oblasti v horní a dolní části každé stránky na vašem webu Google.

Odstranění nebo přidání záhlaví

Když vytvoříte web nebo stránku, bude mít záhlaví. Odstranit ho můžete takto:

 1. Na počítači otevřete web v nových Webech Google.
 2. Umístěte kurzor na záhlaví.
 3. Vlevo klikněte na Smazat Delete.

Tip: Pokud chcete záhlaví znovu přidat, nahoře umístěte kurzor na „Zadat název webu“ a klikněte na Přidat záhlaví.

Změna obrázku v záhlaví

 1. Na počítači otevřete web v nových Webech Google.
 2. Umístěte kurzor na záhlaví a klikněte na Změnit obrázek.
 3. Klikněte na Nahrát nebo Vybrat obrázek.
 4. Nahrajte nebo vyberte obrázek a klikněte na Otevřít nebo Vybrat.
 5. Pokud chcete změny publikovat, vpravo nahoře klikněte na Publikovat.

Změna velikosti záhlaví

 1. Na počítači otevřete web v nových Webech Google.
 2. Umístěte kurzor na záhlaví a klikněte na Typ záhlaví.
 3. Vyberte velikost záhlaví.
 4. Pokud chcete změny publikovat, vpravo nahoře klikněte na Publikovat.

Přidat nebo změna zápatí

 1. Na počítači otevřete web v nových Webech Google.
 2. Umístěte kurzor na konec stránky a klikněte na Přidat zápatí nebo Upravit zápatí.
 3. Zadejte text nebo proveďte další úpravy.
  • Pokud chcete změnit pozadí, umístěte kurzor na zvýrazněné pole. Vlevo klikněte na Pozadí Background.
 4. Po dokončení klikněte na libovolné jiné místo na stránce.
 5. Pokud chcete změny publikovat, vpravo nahoře klikněte na Publikovat.

Pokud chcete zápatí skrýt, umístěte kurzor na zápatí a vlevo dole klikněte na Skrýt Skrýt.

Změna nastavení informací o webu

Zobrazení nebo skrytí času poslední aktualizace stránky

 1. Na počítači otevřete web v nových Webech Google.
 2. Vpravo nahoře klikněte na Nastavení Settings.
 3. V okně Nastavení přejděte na Nástroje čtenáře.
 4. Zapněte nebo vypněte možnost „Zobrazit čas poslední aktualizace stránky“.
 5. Vpravo nahoře klikněte na Publikovat.

Klasické Weby Google

Vytvoření, smazání nebo přesunutí stránky

Vytvoření nebo zkopírování stránky

Přidání stránky

 1. Na počítači otevřete web v klasických Webech Google.
 2. Vlevo nahoře klikněte na Vytvořit  a pak V klasických Webech.
 3. Vyberte šablonu.
 4. Zadejte název webu.
 5. U možnosti „Umístění webu“ vyberte, kam se má stránka umístit.
 6. Nahoře klikněte na Vytvořit.

Zkopírování stránky

 1. Na počítači otevřete web v klasických Webech Google.
 2. Klikněte na stránku, kterou chcete zkopírovat.
 3. Vpravo nahoře klikněte na Další akce Settings a pak Kopírovat stránku.
 4. Zadejte název stránky.
 5. U možnosti „Vyberte umístění“ vyberte, kam se má stránka umístit.
 6. Klikněte na Kopírovat.

Smazání, obnovení nebo přesunutí stránky

Smazání stránky

Když smažete stránku, smažete také její přílohy, komentáře a podstránky.

 1. Na počítači otevřete web v klasických Webech Google.
 2. Klikněte na stránku, kterou chcete smazat.
 3. Vpravo nahoře klikněte na Další akce Settings a pak Smazat stránku.
 4. Klikněte na Smazat.

Obnovení smazané stránky

Pokud jste stránku smazali během posledních 30 dnů, můžete ji obnovit.

 1. Na počítači otevřete web v klasických Webech Google.
 2. Vpravo nahoře klikněte na Další akce Settings a pak Spravovat web.
 3. Vlevo klikněte na Smazané položky.
 4. Vyberte stránku, kterou chcete obnovit, a klikněte na Obnovit.

Přesunutí stránky

 1. Na počítači otevřete web v nových Webech Google.
 2. Vpravo klikněte na Stránky.
 3. Přetáhněte stránku, kam ji chcete přesunout.
 4. Pokud chcete změny publikovat, vpravo nahoře klikněte na Publikovat.

Vytvoření nebo upravení šablony

Vytvoření šablony stránky

 1. Na počítači otevřete web v klasických Webech Google.
 2. Vpravo nahoře klikněte na Další akce Settings a pak Spravovat web.
 3. Vlevo klikněte na Šablony stránek a pak Vytvořit šablonu stránky.
 4. Zadejte název šablony a klikněte na Vytvořit.
 5. Proveďte v šabloně požadované změny a klikněte na Uložit.

Tip: Pokud chcete vytvořit šablonu ze stránky svého webu, vpravo nahoře klikněte na Další akce Settings a pak Uložit jako šablonu stránky.

Vytvoření šablony webu

 1. Na počítači otevřete web v klasických Webech Google.
 2. Vpravo nahoře klikněte na Další akce Settings a pak Spravovat web.
 3. Klikněte na Publikovat web jako šablonu. Pokud tuto možnost nevidíte, nemůžete svůj web jako šablonu sdílet.
 4. Zadejte název a popis šablony.
 5. Klikněte na Odeslat.

Změně vzhledu stránky úpravou kódu HTML

Upravením kódu stránky můžete vytvořit vlastní rozvržení stránky.

 1. Na počítači otevřete web v klasických Webech Google.
 2. Vyberte stránku, kterou chcete upravit, a klikněte na Upravit stránku Edit.
 3. Na liště klikněte na <HTML>.
 4. Proveďte v kódu HTML změny a klikněte na Aktualizovat.

Změna domovské stránky

 1. Na počítači otevřete web v klasických Webech Google.
 2. Vpravo nahoře klikněte na Další akce Settings a pak Spravovat web.
 3. Pod možností „Vstupní stránka“ klikněte na Změnit.
 4. Vyberte stránku, kterou chcete použít a pak klikněte na OK.
 5. Vlevo nahoře klikněte na Uložit.
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
70
false