Použitie vlastnej webovej adresy pre váš web

Pre web v nových Weboch Google môžete vytvorením mapovania webových adries použiť vlastnú webovú adresu. 

1. krok: kontrola, či webovú adresu vlastníte

 1. Prejdite na google.com/webmasters/verification.

 2. Pozrite sa na sekciu Vlastníctva.
 3. Ak svoju webovú adresu nevidíte, kliknite na Pridať vlastníctvo.
 4. Ak webovú adresu vidíte, prejdite na 2. krok.
 5. Zadajte svoju webovú adresu.
 6. Kliknite na Pokračovať.
 7. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
 8. Kliknite na Overiť.

Tip: Ak chcete používať vlastné webové adresy, musíte byť vlastníkom webu vo Weboch Google a web musí byť zverejnený. Ako zverejniť web Google

2. krok: aktualizácia webovej adresy na webe hostiteľa

Ak chcete, aby bola vlastná webová adresa v nových Weboch Google priradená k vášmu webu, musíte vytvoriť záznam CNAME u vášho hostiteľa domény, napríklad Google Domains, GoDaddy alebo InMotion.

Tip: Tieto kroky sa môžu v závislosti od vášho webu hostiteľa líšiť. Ak budete potrebovať ďalšiu pomoc, prejdite na web pomocníka hostiteľa domény.

 1. Prejdite k svojmu hostiteľovi domény.
 2. Vytvorte nový záznam CNAME.
 3. Zadajte názov subdomény, napríklad www svojej adresy www.VasaAdresa.com.
 4. Napíšte názov hostiteľa ghs.googlehosted.com. Týmto krokom sa vaša webová adresa nasmeruje na váš web Google.

3. krok: priradenie vlastnej webovej adresy

 1. V počítači otvorte web v nových Weboch Google.
 2. V pravom hornom rohu kliknite na Nastavenia Settings.
 3. V okne Nastavenia prejdite do sekcie Vlastné webové adresy.
 4. Zadajte vlastnú webovú adresu.
 5. Kliknite na Priradiť.

Tip: K svojmu webu Google môžete pridať najviac päť webových adries.

Odstránenie vlastnej webovej adresy

 1. V počítači otvorte web v nových Weboch Google.
 2. Navrchu kliknite na Viac Viac a potom Vlastné webové adresy.
 3. Vpravo od webovej adresy kliknite na Kôš Delete .

Ak vaša vlastná webová adresa prestane fungovať

Vaša vlastná webová adresa môže prestať fungovať v týchto prípadoch:

 • odstránenie vášho webu Google,
 • prenesenie vlastníctva vášho webu na niekoľko iného,
 • presunutie vášho webu na tímový disk.

Reagovanie na chybové hlásenie

Ak sa vám zobrazia nasledujúce chybové hlásenia:

 • Systém DNS je neplatný: musíte pridať záznam CNAME.Ako nasmerovať vašu doménu na Weby Google 
 • Kontrola webovej adresy zlyhala. Zmeňte webovú adresu a skúste to znova: znova napíšte vlastnú webovú adresu a kliknite na Priradiť.
 • Táto webová adresa nie je platná: skontrolujte, či ste zadali celú webovú adresu bez preklepov. Vaša webová adresa musí zahŕňať subdoménu, napríklad www.
 • Túto webovú adresu už používa iná služba Googlu: tento web už používa iná služba, napríklad Blogger, klasické Weby alebo AppEngine. Skôr než priradíte svoju webovú adresu k webu vo Weboch Google, odstráňte akékoľvek existujúce mapovanie.
 • Túto webovú adresu tento web už používa: vaša vlastná webová adresa je už prepojená s týmto webom Google.
 • Tejto webovej adrese chýba certifikát: vlastnú webovú adresu odstráňte a skúste ju priradiť znova. Ako odstrániť webovú adresu
 • Táto webová adresa nie je overená. Overte svoje vlastníctvo: prečítajte si, ako overiť svoj web.
 • Dosiahli ste maximálny počet webových adries pre túto doménu: pre vašu webovú adresu sa uplatňuje limit 20 mapovaní týždenne.