Od 1. septembra 2021 si ostatní už nebudú môcť pozrieť klasické weby. Ďalšie informácie o konvertovaní do nových Webov

Pridanie alebo úprava textu a obrázkov

Môžete pridať obrázky vo formátoch PNG, JPG alebo GIF. Postupujte podľa pokynov na používanie obrázkov.

Pridanie textu, názvov alebo nadpisov na web

 1. V počítači otvorte web v nových Weboch Google.
 2. Vpravo kliknite na Vloženie a potom Textové pole.
 3. V ponuke kliknite na šípku nadol Šípka nadol a potom vyberte požadovaný text, nadpis alebo štýl nadpisu.
 4. Pridajte do poľa text.
 5. Ak chcete zmeny zverejniť, vpravo hore kliknite na Zverejniť.

Zmena vzhľadu textu

 1. V počítači otvorte web v nových Weboch Google.
 2. Kliknite na text, ktorý chcete zmeniť.
 3. V ponuke kliknite na šípku nadol Šípka nadol a potom vyberte požadovaný štýl textu.
 4. Ak chcete zmeny zverejniť, vpravo hore kliknite na Zverejniť.

Formátovanie textu

V nových Weboch Google môžete zmeniť vzhľad svojho textu, pridať zoznam s číslami alebo odrážkami, prípadne vložiť odkazy.
 1. V počítači otvorte web v nových Weboch Google.
 2. Vpravo hore kliknite na Strany a potom vyberte stránku, ktorú chcete upraviť.
 3. Zvýraznite text alebo kliknite tam, kde chcete vložiť zoznam alebo odkaz.
 4. V ponuke navrchu vyberte, ako chcete naformátovať text.
 5. Ak chcete zmeny zverejniť, vpravo hore kliknite na Zverejniť.
Tip: Odkaz na ukotvenie umožňuje prepojiť konkrétnu hlavičku alebo podhlavičku na akomkoľvek zverejnenom webe. Prečítajte si, ako vložiť odkaz na ukotvenie. 

Pridanie zbaliteľného textu

Ak chcete vo Weboch Google ušetriť priestor, môžete pridať pole zbaliteľného textu.

 1. V počítači otvorte web v nových Weboch Google
 2. Vpravo kliknite na Vložiť a potomZbaliteľný text.
 3. Ak chcete pridať text nadpisu a základný text, kliknite na príslušné textové polia.
 4. Ak chcete zmeny zverejniť, vpravo hore kliknite na Zverejniť.

Úprava alebo odstránenie zbaliteľného textu

Úprava zbaliteľného textu

 1. V počítači otvorte web v nových Weboch Google.
 2. Kliknite na nadpis. Zbaliteľný text sa tak rozbalí. 
 3. Ak chcete vykonať úpravy, kliknite na pole nadpisu alebo základného textu. 
 4. Ak chcete zmeny zverejniť, vpravo hore kliknite na Zverejniť.

Tip: Ak si chcete pozrieť ukážku zbaliteľného textu, vpravo hore kliknite na Zobraziť ukážku Ukážka.

Odstránenie zbaliteľného textu

 1. V počítači otvorte web v nových Weboch Google.
 2. Ak chcete vybrať skupinu textových polí, umiestnite kurzor na vrchnú časť zbaliteľného textového poľa a kliknite na modrý obrys. 
 3. Kliknite na Odstrániť skupinu Odstrániť.

Vypnutie zbaliteľného textu

Zbaliteľný text môžete zmeniť na bežnú hlavičku a text hlavnej časti.

 1. V počítači otvorte web v nových Weboch Google.
 2. Kliknutím na zbaliteľný text ho rozbaľte. 
 3. Ak chcete vybrať skupinu textových polí, umiestnite kurzor na vrchnú časť zbaliteľného textového poľa a kliknite na modrý obrys.
 4. Vypnite Zbaliteľné. 

Ak chcete zmeniť polia textu nadpisu a základného textu na zbaliteľný text, postupujte takto: 

 1. Ak chcete vybrať skupinu textových polí, umiestnite kurzor na vrchnú časť textového poľa nadpisu a kliknite na modrý obrys. 
 2. Zapnite Zbaliteľné.

Pridanie rozloženia sekcie

Pomocou šablóny rozloženia môžete zmeniť, ako vyzerá časť stránky. 
 1. V počítači prejdite na web v nových Weboch Google
 2. Vpravo kliknite na Vložiť
 3. V sekcii Bloky obsahu presuňte požadované rozloženie na svoju stránku. 
 4. Pridajte text, obrázky, dokumenty alebo videá. 
 5. Vpravo hore kliknite na Zverejniť

Pridanie tlačidla

Na svoj web môžete pridať tlačidlo, ktoré používateľov nasmeruje na inú webovú adresu alebo stránku.
 1. V počítači otvorte web v nových Weboch Google.
 2. Vpravo kliknite na Vloženie and then Tlačidlo.
 3. Zadajte názov. Tento text sa zobrazí ako tlačidlo.
 4. Prilepte webovú adresu, na ktorú má tlačidlo odkazovať, alebo vyberte stránku na svojom webe.
 5. Kliknite na Vložiť.

Úprava alebo odstránenie tlačidla

Kliknite na tlačidlo, ktoré chcete upraviť alebo odstrániť.

 • Zmena štýlu: Kliknite na šípku nadol Down a vyberte jednu z možností:
  • Vyplnené
  • Obrysové
  • Text
 • Zmena zarovnania: Kliknite na Zarovnať a vyberte jednu z možností.
 • Zmena názvu alebo webovej adresy: Kliknite na Upraviť Upraviť.
 • Odstránenie: Kliknite na Odstrániť Odstrániť.

Tip: Farbu a písmo tlačidla môžete zmeniť. Prečítajte si, ako upraviť motív webu alebo stránky.

Vloženie a úprava obrázkov

Pridanie obrázka

 1. V počítači otvorte web v nových Weboch Google.
 2. Vpravo kliknite na Vložiť a potom Obrázky.
 3. Vyberte, odkiaľ chcete získať obrázok.
 4. Vyberte si obrázok a kliknite na Vybrať.
 5. Ak chcete zmeny zverejniť, vpravo hore kliknite na Zverejniť.
Pridanie posuvného pásu s obrázkami
Pridaním posuvného pásu môžete na svojom webe zobraziť obrázky na posúvanie.
 1. V počítači otvorte web v nových Weboch Google.
 2. Vpravo kliknite na Vložiť a potom Posuvný pás s obrázkami.
 3. Kliknite na Pridať obrázok Add image.
 4. Vyberte, odkiaľ chcete obrázky získať.
 5. Vyberte aspoň dva obrázky.
  • Ak chcete odstrániť alebo pridať alternatívny text, umiestnite kurzor myši na obrázok.
  • Ak chcete zmeniť poradie obrázkov, presuňte ich.
 6. Ak chcete zmeniť, ako posuvný pás zobrazuje obrázky, kliknite na Nastavenia Settings.
 7. Kliknite na Vložiť.
 8. Ak chcete zmeny zverejniť, vpravo hore kliknite na Zverejniť
Tip: Ak chcete zobraziť ukážku svojho posuvného pásu s obrázkami, vpravo hore kliknite na Zobraziť ukážku Preview.

Pridanie popisov k obrázkom v posuvnom páse

K obrázkom v posuvnom páse môžete pridať popisy. Popisy sa zobrazia pod každým obrázkom.

 1. V počítači otvorte web v nových Weboch Google.
 2. Kliknite na posuvný pás, ktorý chcete upraviť, a potom Nastavenia Settings.
 3. V sekcii Úprava posuvného pásu umiestnite kurzor myši na obrázok a kliknite na Pridať text Pridanie textu a potom Pridať popis.
 4. Zadajte popis do poľa Popis a kliknite na OK
 5. Zmeny uložíte kliknutím na Aktualizovať.
 6. Ak chcete zmeny zverejniť, vpravo hore kliknite na Zverejniť.

Vypnutie popisov:

 1. Kliknite na posuvný pás, ktorý chcete upraviť, a potom Nastavenia Settings.
 2. Vpravo hore kliknite na Nastavenia Settings a zrušte začiarknutie políčka vedľa Zobraziť popisy.
 3. Zmeny uložíte kliknutím na Aktualizovať.
 4. Ak chcete zmeny zverejniť, vpravo hore kliknite na Zverejniť.

Zapnutie prechodov obrázkov v posuvnom páse

Obrázky v posuvnom páse môžete striedať automaticky štyrmi rôznymi rýchlosťami.

 1. V počítači otvorte web v nových Weboch Google.
 2. Kliknite na posuvný pás, ktorý chcete upraviť, a potom Nastavenia Settings.
 3. V sekcii Úprava posuvného pásu kliknite na Nastavenia Settings a začiarknite políčko vedľa Automaticky spustiť.
 4. Ak chcete zmeniť rýchlosť prechodu medzi obrázkami, kliknite na šípku nadol  a vyberte jednu z možností: 
  • veľmi pomaly,
  • pomaly,
  • stredne,
  • rýchlo.
 5. Zmeny uložíte kliknutím na Aktualizovať.
 6. Ak chcete zmeny zverejniť, vpravo hore kliknite na Zverejniť.

Zmena veľkosti fotky

 1. V počítači otvorte web v nových Weboch Google.
 2. Kliknite na fotku, ktorej veľkosť chcete zmeniť.
 3. Kliknite na bodku a prispôsobte veľkosť fotky podľa svojich predstáv.
 4. Ak chcete zmeny zverejniť, vpravo hore kliknite na Zverejniť.

Orezanie fotky

 1. V počítači otvorte web v nových Weboch Google.
 2. Kliknite na fotku, ktorú chcete upraviť, a potom na Orezať Orezať.
 3. Pomocou posúvača nad fotkou prispôsobte veľkosť.
 4. Posuňte fotku do rámčeka.
 5. Kliknite na Hotovo Done. Ak chcete svoje zmeny zrušiť, navrchu kliknite na Späť Undo.
 6. Ak chcete zmeny zverejniť, vpravo hore kliknite na Zverejniť.

Vloženie ostatných prvkov na web

Pridanie loga

Logá sa zobrazujú navrchu vedľa názvu webu.
 1. V počítači otvorte web v nových Weboch Google.
 2. V pravom hornom rohu kliknite na Nastavenia Settings.
 3. V okne nastavenia prejdite na Obrázky značky.
 4. V sekcii Logo kliknite na Nahrať alebo Vybrať.
  • Použite obrázok s výškou aspoň 112 pixelov.
  • Nadbytočné medzery okolo loga odstráňte.
 5. Vyberte súbor JPG, PNG alebo GIF a kliknite na Otvoriť alebo Vybrať.
 6. Vpravo hore kliknite na Zverejniť.

Pridanie odkazov na sociálne médiá

 1. V počítači otvorte web v nových Weboch Google.
 2. Vpravo kliknite na Vloženie a potom Odkazy na sociálne siete Social links.
 3. Pre každý odkaz na sociálnu sieť môžete pridať webovú alebo e‑mailovú adresu. 
 4. Nepovinné: Pre každý odkaz sociálnej siete môžete pridať aj vlastný obrázok ikony.
  • Tip: V prípade obľúbených webov sociálnych médií poskytnú Weby Google obrázky ikon automaticky.
 5. Kliknite na Vložiť.
 6. Ak chcete ikony odkazov na sociálne siete upraviť, kliknite na ne. Môžete upraviť veľkosť ikon, ich tvar, štýl, farbu a zarovnanie.

Pridanie alebo úprava alternatívneho textu

 1. Vyberte obrázok alebo logo.
 2. Vpravo hore kliknite na Ďalšie možnosti úprav Viac a potom Pridať alternatívny text.
 3. Do poľa popisu zadajte alternatívny text.

Pridanie vlastnej ikony webu

V prehliadači, ako je Chrome alebo Safari, predstavuje ikona webu obrázok, ktorý sa zobrazuje vedľa jeho názvu navrchu. Ikona webu sa zobrazuje iba na zverejnenom webe.
 1. V počítači otvorte web v nových Weboch Google.
 2. V pravom hornom rohu kliknite na Nastavenia Settings.
 3. V okne Nastavenia prejdite na Obrázky značky.
 4. V sekcii Ikona webu kliknite na Nahrať alebo Vybrať.
 5. Vyberte súbor JPG, PNG alebo GIF.
 6. Vyberte súbor a kliknite na Otvoriť alebo Vybrať.
 7. Vpravo hore kliknite na Zverejniť.

Pridanie oddeľovača medzi prvky

Pomocou oddeľovačov môžete zmeniť usporiadanie rozloženia webu a pridať prázdny priestor medzi rôzne položky.

 1. V počítači otvorte web v nových Weboch Google.
 2. Na pravom paneli kliknite na Vložiť a potom Oddeľovač.
 3. Oddeľovač môžete presunúť na požadovanú pozíciu a upraviť jeho veľkosť.
 4. Ak chcete zmeny zverejniť, vpravo hore kliknite na Zverejniť.

Zaradenie objektov do skupiny a ich odstránenie zo skupiny

Textové polia a obrázky môžete spojiť a presúvať ich ako skupinu.

Zoskupenie textových polí a fotiek a ich odstránenie zo skupiny

 1. V počítači otvorte web v nových Weboch Google.
 2. Na rovnakej stránke pridajte fotku a textové pole.
 3. Presúvajte fotku navrch alebo naspodok textového poľa, kým sa nezobrazí čiara.
 4. Ak chcete položku odstrániť zo skupiny, kliknite na fotku alebo textové pole, ktoré chcete odstrániť, a presuňte ho preč zo skupiny.

Zmena poradia zoskupených položiek

 1. V počítači otvorte web v nových Weboch Google.
 2. Kliknite na zoskupené položky, ktoré chcete zmeniť.
 3. Kliknite na fotku alebo textové pole, ktoré chcete presunúť.
 4. Stláčajte šípky nahor, nadol, doľava alebo doprava.

Klasické Weby Google

Pridanie alebo úprava textu, obrázkov a odkazov

Pridanie a úprava textu

Pridanie textu

 1. V počítači otvorte web v klasických Weboch Google.
 2. Kliknite na stránku, ktorú chcete upraviť.
 3. Vpravo hore kliknite na Upraviť stránku Upraviť.
 4. V ponuke navrchu kliknite na Rozloženie a potom vyberte rozloženie.
 5. Pridajte svoj text.

Úprava textu

 1. V počítači otvorte web v klasických Weboch Google.
 2. Kliknite na stránku, ktorú chcete upraviť.
 3. Vpravo hore kliknite na Upraviť stránku Upraviť.
 4. Kliknite na text, ktorý chcete zmeniť.
 5. Upravte text a potom kliknite na Uložiť.

Formátovanie textu

 1. V počítači otvorte web v klasických Weboch Google.
 2. Vyberte stránku, ktorú chcete upraviť.
 3. Vpravo hore kliknite na Upraviť stránku Upraviť.
 4. Zvýraznite text alebo kliknite tam, kde chcete vložiť zoznam alebo odkaz.
 5. V ponuke navrchu vyberte, ako chcete naformátovať text.
 6. Naformátujte text a potom kliknite na Uložiť.

Pridanie obrázka

 1. V počítači otvorte web v klasických Weboch Google.
 2. Kliknite na miesto, kde chcete vložiť obrázok.
 3. Na paneli s nástrojmi kliknite na Vložiť a potom Obrázok. Ak panel s nástrojmi nevidíte, kliknite na Upraviť Upraviť.
 4. Vyberte požadovanú možnosť.
 5. Vyberte si obrázok a kliknite na OK.

Pridanie odkazu

 1. V počítači otvorte web v klasických Weboch Google.
 2. Kliknite na miesto, kde chcete pridať odkaz, alebo zvýraznite text, ktorý chcete prepojiť.
 3. Na paneli s nástrojmi kliknite na Prepojiť Prepojiť.
 4. Vyberte požadovanú možnosť.
 5. Kliknite na OK.

Súvisiace články

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
17125555859845692689
true
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true
true
true
70