Edytowanie/zastępowanie strategii ustalania stawek Search Ads 360

Edytowanie dostosowania według sezonowości

Zastosuj lub usuń dostosowanie według sezonowości w przypadku strategii ustalania stawek Search Ads 360.
 1. Otwórz właściwości reklamodawcy.

  Przechodzenie do reklamodawcy
  1. Kliknij pasek nawigacyjny, by wyświetlić opcje nawigacji.

  2. Na liście Agencja kliknij agencję zawierającą reklamodawcę. Możesz ją wyszukać według nazwy lub wybrać z listy.

  3. Na liście Reklamodawca kliknij reklamodawcę.

  4. Kliknij Zastosuj lub naciśnij klawisz Enter.

  Search Ads 360 wyświetli stronę reklamodawcy, która zawiera dane wszystkich kont wyszukiwarki reklamodawcy.

 2. W panelu użytkownika po lewej stronie kliknij Strategie ustalania stawek.
 3. Kliknij kartę Zdarzenia.
 4. Zaznacz pole wyboru obok dostosowania według sezonowości.
 5. Kliknij kolejno Edytuj i Edytuj szczegóły.
 6. Wprowadź zmiany w wybranych polach:

  • Nazwa
  • Opis
  • Data i godzina rozpoczęcia oraz Data i godzina zakończenia (nie można ich zmienić, jeśli data lub godzina mają miejsce w przeszłości)
  • Dostosowanie według sezonowości (nie można go zmienić po rozpoczęciu zdarzenia)
  • Średni rabat podczas wyprzedaży (nie można go zmienić po rozpoczęciu zdarzenia) 
 7. Zastosuj zdarzenie w strategiach ustalania stawek lub usuń je z nich

  • Aby zastosować w dodatkowych strategiach ustalania stawek dostosowanie według sezonowości, wybierz strategie na liście strategii po lewej stronie, wykonując dowolną z poniższych czynności:

   • Klikaj poszczególne strategie ustalania stawek. Na liście wyświetla się 25 pierwszych strategii. Aby zobaczyć całą listę, przewiń w dół i kliknij Pokaż więcej.
   • Aby dostosowanie według sezonowości zastosować w każdej pokazanej strategii, kliknij Zaznacz wszystko.
   • Aby przefiltrować listę strategii ustalania stawek, wpisz nazwę w polu Wyszukaj strategie ustalania stawek, a następnie kliknij Wybierz widoczne, aby zastosować zdarzenie do widocznych strategii, lub wybierz poszczególne strategie kliknięciem.

   Apply to bid strategies section of Events. List of available bid strategies on left. List of selected bid strategies on right.

   Wybrane strategie ustalania stawek pojawią się w polu po prawej stronie.

  •  Aby usunąć dostosowanie według sezonowości ze strategii ustalania stawek, odznacz pole wyboru, kliknij ikonę usuwania  lub Usuń wszystko.

  Nie można zmienić powiązania strategii ustalania stawek po rozpoczęciu zdarzenia związanego z dostosowaniem według sezonowości. Aby obejść ten problem, możesz spróbować zakończyć zdarzenie związane z dostosowaniem według sezonowości i utworzyć nowe zdarzenie z pożądaną strategią ustalania stawek.
  Jeśli pomylisz się w wyborze, przed zapisaniem zmian kliknij Przywróć do wybranych strategii ustalania stawek <liczba>.
 8. Gdy skończysz edytować zdarzenie, kliknij Zapisz.

 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?