Edytowanie/zastępowanie strategii ustalania stawek Search Ads 360

Wyświetlanie dostosowań według sezonowości na wykresie skuteczności strategii ustalania stawek Search Ads 360

 1. Otwórz właściwości reklamodawcy.

  Przechodzenie do reklamodawcy
  1. Kliknij pasek nawigacyjny, by wyświetlić opcje nawigacji.

  2. Na liście Agencja kliknij agencję zawierającą reklamodawcę. Możesz ją wyszukać według nazwy lub wybrać z listy.

  3. Na liście Reklamodawca kliknij reklamodawcę.

  4. Kliknij Zastosuj lub naciśnij klawisz Enter.

  Search Ads 360 wyświetli stronę reklamodawcy, która zawiera dane wszystkich kont wyszukiwarki reklamodawcy.

 2. W panelu użytkownika po lewej stronie kliknij Strategie ustalania stawek.
 3. W tabeli raportowania w kolumnie Strategia ustalania stawek kliknij strategię ustalania stawek, która zawiera dostosowanie według sezonowości.

  Dostosowanie według sezonowości wyświetla się na wykresie w postaci linii z nazwą zdarzenia.

  Może być konieczna zmiana zakresu czasu dla strategii ustalania stawek, aby zobaczyć dostosowanie według sezonowości na wykresie skuteczności.
 4. Wskaż kursorem linię, aby zobaczyć opis dostosowania według sezonowości.

Pokazywanie i ukrywanie dostosowań według sezonowości na wykresie skuteczności strategii ustalania stawek

 1. Otwórz właściwości reklamodawcy.

  Przechodzenie do reklamodawcy
  1. Kliknij pasek nawigacyjny, by wyświetlić opcje nawigacji.

  2. Na liście Agencja kliknij agencję zawierającą reklamodawcę. Możesz ją wyszukać według nazwy lub wybrać z listy.

  3. Na liście Reklamodawca kliknij reklamodawcę.

  4. Kliknij Zastosuj lub naciśnij klawisz Enter.

  Search Ads 360 wyświetli stronę reklamodawcy, która zawiera dane wszystkich kont wyszukiwarki reklamodawcy.

 2. W panelu użytkownika po lewej stronie kliknij Strategie ustalania stawek.
 3. W tabeli raportowania w kolumnie Strategia ustalania stawek kliknij strategię ustalania stawek, która zawiera dostosowanie według sezonowości.

  Dostosowanie według sezonowości wyświetla się na wykresie w postaci linii z nazwą zdarzenia.

  Może być konieczna zmiana zakresu czasu dla strategii ustalania stawek, aby zobaczyć dostosowanie według sezonowości na wykresie skuteczności.
 4. Włącz lub wyłącz adnotacje zdarzenia za pomocą opcji Adnotacje zdarzenia nad wykresem podsumowania skuteczności w prawej części ekranu.

Wyświetlanie dostosowań według sezonowości, które są zastosowane w strategiach ustalania stawek Search Ads 360

 1. Otwórz właściwości reklamodawcy.

  Przechodzenie do reklamodawcy
  1. Kliknij pasek nawigacyjny, by wyświetlić opcje nawigacji.

  2. Na liście Agencja kliknij agencję zawierającą reklamodawcę. Możesz ją wyszukać według nazwy lub wybrać z listy.

  3. Na liście Reklamodawca kliknij reklamodawcę.

  4. Kliknij Zastosuj lub naciśnij klawisz Enter.

  Search Ads 360 wyświetli stronę reklamodawcy, która zawiera dane wszystkich kont wyszukiwarki reklamodawcy.

 2. W panelu użytkownika po lewej stronie kliknij Strategie ustalania stawek.
 3. Kliknij przycisk Kolumny nad wykresem podsumowania skuteczności. 
 4. W polu Wyszukaj kolumny wpisz Zdarzenia.
 5. Kliknij + obok Zdarzenia, aby dodać kolumnę, a następnie kliknij Zastosuj.

  Przewiń tabelę raportowania, aby przejrzeć wszystkie zdarzenia zastosowane w strategii ustalania stawek.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?