Edytowanie/zastępowanie strategii ustalania stawek Search Ads 360

Tworzenie zdarzenia związanego z dostosowaniem według sezonowości

Dotyczy strategii ustalania stawek Search Ads 360
Zalecamy utworzenie zdarzenia związanego z dostosowaniem według sezonowości tylko wtedy, gdy wyprzedaż lub oferta promocyjna trwa dłużej niż sześć godzin i jeśli spodziewasz się znaczącej zmiany współczynnika konwersji (przekraczającej ±30%). Zobacz więcej sprawdzonych metod.
 1. Otwórz właściwości reklamodawcy.

  Przechodzenie do reklamodawcy
  1. Kliknij pasek nawigacyjny, by wyświetlić opcje nawigacji.

  2. Na liście Agencja kliknij agencję zawierającą reklamodawcę. Możesz ją wyszukać według nazwy lub wybrać z listy.

  3. Na liście Reklamodawca kliknij reklamodawcę.

  4. Kliknij Zastosuj lub naciśnij klawisz Enter.

  Search Ads 360 wyświetli stronę reklamodawcy, która zawiera dane wszystkich kont wyszukiwarki reklamodawcy.

 2. W panelu użytkownika po lewej stronie kliknij Strategie ustalania stawek.
 3. Kliknij kartę Zdarzenia.
 4. Kliknij Nowe, a następnie Dostosowanie według sezonowości.
 5. Wpisz nazwę dostosowania według sezonowości.
 6. Opcjonalnie: możesz podać krótki opis dostosowania według sezonowości.

  Nazwa dostosowania według sezonowości jest widoczna na wykresie skuteczności strategii ustalania stawek. Opis pokazuje się tylko wtedy, gdy wskażesz zdarzenie.

 7. Wpisz daty i godziny rozpoczęcia i zakończenia dostosowania według sezonowości.

  Strefa czasowa odpowiada strefie ustawionej w przeglądarce. Godzina rozpoczęcia musi przypadać w przyszłości, a zakres czasu powinien wynosić od sześciu godzin do 14 dni. Aby uzyskać lepszą optymalizację stawek, utwórz zdarzenie związane z dostosowaniem według sezonowości co najmniej sześć godzin przed godziną rozpoczęcia zdarzenia.

 8. W sekcji „Dostosowanie według sezonowości” wprowadź szacowaną zmianę współczynnika konwersji podczas zdarzenia.

  Podczas wyprzedaży współczynniki konwersji zwykle zwiększają się o 50–100%.

 9. Opcjonalnie: kliknij +Więcej opcji i wpisz średni rabat podczas wyprzedaży.

  Podając średni rabat podczas wyprzedaży, informujesz Search Ads 360, w jakim stopniu Twoje wartości konwersji są obniżone (na przykład 50% zniżki). Pomaga to zwiększyć dokładność prognozowanych wartości konwersji dla strategii ustalania stawek na podstawie przychodów w okresie wyprzedaży.
   
  Średni rabat podczas wyprzedaży dotyczy tylko strategii ustalania stawek pod kątem przychodów. Strategie ustalania stawek, aby zmieniać stawki w czasie zdarzenia, wykorzystują średni rabat podczas wyprzedaży oraz dostosowanie według sezonowości.
 10. Zastosuj dostosowanie według sezonowości w strategiach ustalania stawek.

  1. Na liście „Zastosuj do strategii ustalania stawek” wyświetla się pierwszych 25 strategii. Aby zobaczyć całą listę, przewiń w dół i kliknij Pokaż więcej.

  2. Aby wybrać strategie i zastosować dostosowanie według sezonowości, wykonaj jedną z tych czynności:

   • Aby zastosować dostosowanie według sezonowości w określonych strategiach ustalania stawek, zaznacz pole wyboru przy każdej wybranej strategii ustalania stawek.
   • Aby zastosować dostosowanie według sezonowości w każdej strategii, kliknij Zaznacz wszystko.

    W polu po prawej stronie wyświetla się sześć pierwszych wybranych strategii ustalania stawek. Aby zobaczyć kolejne sześć, kliknij strzałkę w prawo .

   • Aby przefiltrować listę strategii ustalania stawek, wpisz nazwę w polu Wyszukaj strategie ustalania stawek, a następnie zaznacz pole wyboru przy każdej strategii lub kliknij Wybierz widoczne, by zastosować dostosowanie według sezonowości do wyświetlanych strategii.

   Jeśli chcesz usunąć dostosowanie według sezonowości ze strategii ustalania stawek, odznacz pole wyboru, kliknij przycisk usuwania lub Usuń wszystko.
 11. Kliknij Zapisz.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?