Raporty o budżetach strategii ustalania stawek

  1. Otwórz właściwości reklamodawcy.

  2. panelu nawigacyjnym po lewej stronie kliknij Strategie ustalania stawek.

    Do nazw budżetów strategii ustalania stawek jest dodawana grecka litera Δ.

  3. Wybierz zakres czasu.

  4. Jeśli chcesz wyświetlić tylko budżety strategii ustalania stawek, kliknij strzałkę  obok opcji Widok, by wyświetlić listę niestandardowych i wstępnie zdefiniowanych raportów.
  5. Kliknij Skuteczność budżetu strategii ustalania stawek.
  6. (Opcjonalnie) Aby wyświetlić ustawienia budżetu strategii ustalania stawek, najedź kursorem na nazwę w kolumnie Strategia ustalania stawek.
  7. Aby wygenerować raport dotyczący określonego budżetu strategii ustalania stawek, kliknij odpowiednią nazwę w kolumnie Strategia ustalania stawek.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?