Alışveriş kampanyası oluşturma

Ürün gruplarını yönetmek için toplu e-tablo kullanma

Bir Alışveriş kampanyasında ürün grubu, belirttiğiniz ölçütlerle eşleşen envanter feed'inizdeki ürünlerin oluşturduğu bir koleksiyondur. Bir alışveriş kampanyasını ilk kez oluşturduğunuzda, envanter feed'inizdeki tüm ürünler, Tüm ürünler adlı tek bir ürün grubuna dahil edilir. Teklifler ürün grubu düzeyinde ayarlandığından, ürünlerinizin tamamı başlangıçta aynı teklifi kullanır. Ürünlerinizi odaklanmış alt ürün gruplarına ayırmanız ve reklamcılık hedeflerinize göre bu gruplar için teklifler belirlemeniz önerilir. Search Ads 360'ta ürün gruplarını yönetme hakkında daha fazla bilgi edinin.

Çok sayıda alışveriş kampanyasını ve ürün grubunu manuel olarak yönetmek istiyorsanız Search Ads 360 kullanıcı arayüzü yerine toplu e-tabloları kullanmayı tercih edebilirsiniz.

Ürün gruplarını yönetmek için toplu e-tablo kullanma

Burada, ürün gruplarını alt gruplara ayırmak ve teklifleri ayarlamak için toplu e-tablo kullanımıyla ilgili genel bir bakış sunulmuştur (ayrıntıları bu makalenin ilerleyen kısımlarında görebilirsiniz):

 1. (Önerilen) Bir veya daha fazla reklam grubundaki geçerli ürün grubu dizisini içeren düzenlenebilir bir toplu e-tabloyu indirin.
 2. İndirdiğiniz toplu e-tabloyu aşağıdakilerden herhangi birini yapmak üzere düzenleyin:
 3. Toplu e-tabloyu yükleme.

Not: Toplu e-tablolar, yeni alışveriş kampanyaları veya bir alışveriş kampanyası içinde reklam grupları oluşturamaz. Google Ads Alışveriş kampanyaları veya Microsoft Advertising Alışveriş kampanyaları oluşturmak için Search Ads 360 kullanıcı arayüzünü kullanın.

Mevcut ürün gruplarını içeren bir toplu e-tablo indirme

 1. Alışveriş kampanyalarına sahip Google Ads veya Microsoft Advertising hesaplarını içeren bir reklamverene gidin.

  Reklamverene gitme adımları
  1. Gezinme seçeneklerini görüntülemek için gezinme çubuğunu tıklayın.

  2. Ajans listesinde, reklamvereni içeren ajansı tıklayın. Bir ajansı ada göre arayabilir veya listeye göz atabilirsiniz.

  3. Reklamveren listesinde, reklamvereni tıklayın.

  4. Uygula'yı tıklayın veya Enter tuşuna basın.

  Search Ads 360'ta, reklamverenin tüm arama motoru hesaplarıyla ilgili veriler içeren reklamveren sayfası görüntülenir.

 2. Hedefler sekmesini ve Ürün grupları'nı tıklayın.

  Ürün grupları sekmesi, reklamvereninizdeki tüm ürün gruplarını listeler.

  "Hedefler > Ürün grupları" sekmesini görmüyor musunuz?
  Reklamvereninizin bir Google Ads veya Microsoft Advertising arama motoru hesabı içerdiğinden emin olun.

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Listeyi, yalnızca alt gruplara ayırmak, hariç tutmak, kaldırmak veya teklif belirlemek istediğiniz ürün gruplarını içerecek şekilde filtreleyin.

  • Güncellemek istediğiniz ürün gruplarının yanındaki onay kutularını seçin.
 4. Raporlama tablosunun üzerindeki indirme simgesini Download icon tıklayın.

 5. Raporu indir panelinde, Türleri dahil et bölümünün altında Ürün grupları onay kutusunu işaretleyin.
  Önceden seçilmiş diğer seçeneklerde değişiklik yapmanız gerekmez. Örneğin, "Sütunlar" seçeneğini Düzenlenebilir sütunlar (yeniden yükleme için) değerinde ve Gösterimin olmadığı satırları içer onay kutusunu işaretli bırakın.

 6. İndir düğmesini tıklayın.

İndirilen toplu e-tabloları düzenleme

İndirdiğiniz toplu e-tabloyu aşağıdakilerden herhangi birini yapmak üzere düzenleyin:

Teklifleri veya teklif stratejilerini değiştirme

Teklifler ve teklif stratejileri yalnızca, Product group partition type sütununda Biddable değerinin belirtildiği ürün grupları için geçerlidir.

 1. Güncellemek istediğiniz ürün grubunu içeren satırı bulun.
 2. Action sütununu edit olarak ayarlayın.
  Yeni bir ürün grubu oluşturuyorsanız, Action sütununu create olarak ayarlayın.
 3. Teklifleri değiştirmek için Product group max CPC sütunundaki maksimum TBM değerini güncelleyin.
 4. Teklif stratejisini değiştirmek için Advertiser bid strategy sütunundaki değeri güncelleyin. Daha fazla bilgi.

Ürün gruplarını alt gruplara ayırma

 1. Alt gruplara ayırmak istediğiniz ürün grubu satırını kopyalayın.
  Bu satır, aynı reklam grubunda yeni bir ürün grubu oluşturmak için ihtiyacınız olan tüm kimlikleri ve diğer ayarları içerir.
 2. Yeni satırı toplu e-tabloya yapıştırın.
  Toplu e-tablonun sonuna veya kolayca ulaşabileceğiniz başka bir satır konumuna yapıştırabilirsiniz.
 3. Yeni satırda aşağıdaki sütunları güncelleyin:
  • Action: create olarak ayarlayın
  • Product group: yeni ürün grupları oluşturmak için kullanılacak envanter özelliklerini ve değerleri belirtmek için aşağıdaki söz dizimini kullanın:
   AND(INVENTORY ATTRIBUTE = "değer", [INVENTORY ATTRIBUTE = "değer", ...])

   Yalnızca tek bir envanter özelliği belirtirseniz ürün grubu "All products" grubunu alt gruplara ayırır. Belirttiğiniz her ek envanter özelliği, hemen öncesindeki envanter özelliğini alt gruplara ayırır. Envanter özelliğinin adı büyük harfli olmalıdır.

   Örneğin, aşağıdaki Product group sütunu, "All products" grubunu ComfyShoes markalı ürünler içeren bir alt gruba ayırır:
   AND(BRAND = "ComfyShoes")
   Search Ads 360, "All products" grubunda "Everything else" içeren bir ürün grubunu otomatik olarak oluşturur.
   Search Ads 360 "All products" grubu için Product group partition type grubunu da otomatik olarak "Subdivided" değerine ayarlar. Artık "All products" grubu için teklif ayarlayamazsınız. Bunun yerine, "ComfyShoes" ve "Everything else" için teklifler ayarlayabilirsiniz.

   Aşağıdaki Product group sütunu, "All products" grubunu SpeedyRacers markalı ürünler içeren bir gruba ve daha sonra, "SpeedyRacers" alt grubunu da online kanal üzerinden satılan ürünleri içeren bir gruba ayırır:
   AND(BRAND = "SpeedyRacers", CHANNEL="online")
   Search Ads 360, "SpeedyRacers" grubunda "Everything else" içeren bir ürün grubunu otomatik olarak oluşturur.
   Search Ads 360 "SpeedyRacers" grubu için Product group partition type grubunu da otomatik olarak "Subdivided" değerine ayarlar. Bundan sonra "SpeedyRacers" grubuyla ilgili teklif ayarlayamazsınız. Bunun yerine, "online" ve "Everything else" için teklifler ayarlayabilirsiniz.

  • Product group partition type : biddable veya excluded olarak ayarlandı

Ürün gruplarını hariç tutma

Bir reklam grubunun, bir ürün grubuna ilişkin reklamları görüntülemesini engellemek için:

 1. Güncellemek istediğiniz ürün grubunu içeren satırı bulun.
 2. Action sütununu edit olarak ayarlayın.
  Yeni bir ürün grubu oluşturuyorsanız, Action sütununu create olarak ayarlayın.
 3. Ürün grubunun Product group partition type sütununu excluded olarak ayarlayın.

Ürün gruplarını kaldırma

 1. Güncellemek istediğiniz ürün grubunu içeren satırı bulun.
 2. Action sütununu deactivate olarak ayarlayın.

Kaldırılan gruptaki ürünler "Everything else" grubunda görünür.

Ürün gruplarını oluşturmak ve güncellemek için toplu e-tablo sütunları

Sütun adı Açıklama
Row type product group girin
Action

Yeni bir ürün grubu oluşturmak için create girin.

Mevcut bir ürün grubunu güncellemek için edit girin.

Bir ürün grubunu kaldırmak için deactivate girin.

Engine
veya
Account ID

Güncellemekte olduğunuz ürün gruplarını içeren arama motoru hesabının adını girin.

Hesap adı reklamvereninizde benzersiz değilse bunun yerine, Search Ads 360'ın arama motoru hesabı için oluşturduğu kimliği belirtin.

Campaign
veya
Campaign ID

Güncellemekte olduğunuz ürün gruplarını içeren kampanyanın adını girin.

Kampanya adı arama motoru hesabında benzersiz değilse bunun yerine, Search Ads 360'ın kampanya için oluşturduğu kimliği belirtin.

Ad group
veya
Ad group ID

Güncellemekte olduğunuz ürün gruplarını içeren reklam grubunun adını girin.

Reklam grubu adı kampanya içinde benzersiz değilse bunun yerine, Search Ads 360'ın reklam grubu için oluşturduğu kimliği belirtin.

Product group

Geçerli değerler şunlardır:

 • All products: Bir alışveriş kampanyası veya bir alışveriş kampanyasında ek reklam grubu oluşturduğunuzda Search Ads 360 bu grubu otomatik olarak oluşturur
 • Everything else: Bir ürün grubunu alt gruplara ayırdığınızda, Search Ads 360 bu grubu otomatik olarak oluşturur
 • AND(INVENTORY ATTRIBUTE = "değer", [INVENTORY ATTRIBUTE = "değer", ...]): Bir ürün grubunu alt gruplara ayırmayla ilgili ölçütleri belirtir.

  Yalnızca tek bir envanter özelliği belirtirseniz ürün grubu "All products" grubunu alt gruplara ayırır. Belirttiğiniz her ek envanter özelliği, hemen öncesindeki envanter özelliğini alt gruplara ayırır. Envanter özelliğinin adı büyük harfli olmalıdır. Daha fazla bilgi.

Product group max CPC Ürün grubunun teklifini belirtir. Yalnızca, Product group partition type kolonunda Biddable değeri belirtilen ürün grupları için geçerlidir.
Product group partition type

Geçerli değerler şunlardır:

 • subdivided: Ürün grubu, ürünler yerine başka ürün gruplarını içerir. Search Ads 360, uygun durumlarda bu değeri otomatik olarak ayarlar.
 • biddable: Ürün grubu, tekliflerini ayarlayabileceğiniz ürünler içerir. Search Ads 360, uygun durumlarda bu değeri otomatik olarak ayarlar.
 • excluded: Ürün grubu, geçerli reklam grubunda görünmesini istemediğiniz ürünleri içerir.
URL template

İsteğe bağlı. Daha yüksek düzeyde belirtilen bir şablonu geçersiz kılmak isterseniz bir Search Ads 360 URL şablonu girin.

Advertiser bid strategy Bir ürün grubuyla ilgili teklif stratejisini ayarlamak veya kaldırmak için bu sütunu kullanın.

Örnek

Burada, iki ürün grubunu alt gruplara ayırmayla ilgili bir örnek verilmiştir. (Fazla yer kaplamaması için, gerekli tüm sütunlar burada gösterilmemiştir.)

Row Type Action Campaign Ad group Product group Product group max CPC Product group partition type
product group create Kampanya1 Reklam grubu A AND(BRAND =
"ComfyShoes")
4,00 biddable
product group create Kampanya1 Reklam grubu A AND(BRAND = "SpeedyRacers", CHANNEL="online") 5,00 biddable
Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?