Kolumna Upłynęło czasu (%)

Raport o planie budżetu

Wyświetla wartość procentową, która oznacza, ile upłynęło czasu planu budżetu. 100% oznacza, że plan się zakończył.

Dowiedz się więcej o planach budżetu.

Dodawanie tej kolumny do raportu

  1. Otwórz właściwości reklamodawcy.
  2. panelu nawigacyjnym po lewej stronie kliknij Zarządzanie budżetem.
  3. Kliknij kartę Plany budżetu.
  4. Kliknij przycisk Kolumny nad tabelą raportowania.
  5. Wpisz nazwę kolumny w polu Wyszukaj kolumny.
  6. Kliknij , by dodać kolumnę do listy Wybrane kolumny.
  7. Kliknij Zastosuj.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?