Kolumna Stan planu

Raport o planie budżetu

Zawiera stany planów budżetu. Mogą one mieć jedną z tych wartości:

 • Nie uruchomiono. Oznacza, że plan został zaplanowany i zostanie uruchomiony w przyszłości.
 • Wyświetlana. Oznacza, że plan jest w trakcie realizacji.
 • Gotowe. Oznacza, że plan budżetu się zakończył.
 • Usunięto. Oznacza, że plan został usunięty z zarządzania budżetem.

Dowiedz się więcej o planach budżetu

 

Wyświetlanie tej kolumny w raporcie

 1. Otwórz właściwości reklamodawcy.
 2. Wybierz zakres dat.
 3. panelu nawigacyjnym po lewej stronie kliknij Zarządzanie budżetem.
 4. Kliknij kartę Plany budżetu.
  Kolumna jest uwzględniana w raporcie domyślnie.
  Kliknij nagłówek kolumny Stan planu, by posortować raport według stanów planu.

 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?