Edytowanie/zastępowanie strategii ustalania stawek Search Ads 360

Wykluczanie danych z obliczeń strategii ustalania stawek Search Ads 360 lub celu konwersji

Tworzenie zdarzenia wykluczenia danych
Zalecamy usuwanie danych ze strategii ustalania stawek lub celu konwersji tylko wtedy, gdy znaczna ilość danych jest uszkodzona bądź niedostępna przez pewien czas. Uszkodzenie może wynikać na przykład z dodania niewłaściwych danych o konwersjach offline do Search Ads 360. Powodem braku danych mogą z kolei być nietypowe zdarzenia, takie jak planowane bądź nieplanowane przerwy w dostępie do witryny.
Strategie ustalania stawek i cele konwersji pozwalają odróżnić odchylenia rutynowe wynikające ze zdarzeń takich jak „Czarny piątek” czy „Dzień Kobiet”, ponieważ dane są brane pod uwagę w kontekście historii elementu z możliwością określenia stawki, a nie w kontekście pojedynczego dnia.
 1. Otwórz właściwości reklamodawcy.

  Przechodzenie do reklamodawcy
  1. Kliknij pasek nawigacyjny, by wyświetlić opcje nawigacji.

  2. Na liście Agencja kliknij agencję zawierającą reklamodawcę. Możesz ją wyszukać według nazwy lub wybrać z listy.

  3. Na liście Reklamodawca kliknij reklamodawcę.

  4. Kliknij Zastosuj lub naciśnij klawisz Enter.

  Search Ads 360 wyświetli stronę reklamodawcy, która zawiera dane wszystkich kont wyszukiwarki reklamodawcy.

 2. panelu użytkownika po lewej stronie kliknij Strategie ustalania stawek.
 3. Kliknij kartę Zdarzenia wykluczenia danych.
 4. Kliknij + Wydarzenie.
 5. Wpisz nazwę zdarzenia.

 6. Opcjonalnie możesz podać krótki opis zdarzenia wykluczenia danych.

  Przydatne może być wyjaśnienie powodu wykluczenia danych.
  Nazwa zdarzenia jest widoczna na wykresie skuteczności strategii ustalania stawek. Opis pokazuje się tylko wtedy, gdy wskażesz zdarzenie.
 7. Wpisz daty rozpoczęcia i zakończenia (muszą to być daty w przeszłości). Wpisz również zakres czasowy zdarzenia.

  Strefa czasowa odpowiada strefie ustawionej w przeglądarce.

  Mimo że możesz określić zdarzenie trwające tylko kilka godzin, Search Ads 360 wyklucza dane z całej doby (24 godzin).
  Maksymalny zakres czasowy zdarzenia to 365 dni.
 8. Zastosuj zdarzenie do strategii ustalania stawek.

  1. Na liście Zastosuj do strategii ustalania stawek wyświetla się pierwszych 25 strategii. Aby zobaczyć całą listę, przewiń w dół i kliknij Pokaż więcej.

  2. Aby wybrać strategie i zastosować zdarzenie, wykonaj jedną z tych czynności.

   • Kliknij strategię ustalania stawek, by ją wybrać.
   • Aby zastosować zdarzenie wykluczenia danych do wszystkich strategii ustalania stawek, kliknij Wybierz wszystkie.

    W polu po prawej stronie wyświetla się sześć pierwszych wybranych strategii ustalania stawek. Aby zobaczyć kolejne sześć, kliknij strzałkę w prawo .

   • Aby przefiltrować listę strategii ustalania stawek, wpisz nazwę w polu Wyszukaj strategie ustalania stawek, a następnie kliknij Wybierz widoczne, by zastosować zdarzenie do widocznych strategii, lub wybierz poszczególne strategie kliknięciem.

   Jeśli chcesz usunąć zdarzenie ze strategii ustalania stawek, wyczyść pole wyboru, kliknij ikonę usuwania  lub kliknij Usuń wszystkie.
 9. Zastosuj zdarzenie do celów konwersji.

  1. Na liście Wybierz cele konwersji wyświetla się pierwszych 25 celów. Aby zobaczyć całą listę, przewiń w dół i kliknij Pokaż więcej.

  2. Aby wybrać cele konwersji i zastosować zdarzenie, wykonaj jedną z poniższych czynności.

   • Kliknij cel konwersji.
   • Aby zastosować zdarzenie wykluczenia danych do wszystkich celów konwersji, kliknij Wybierz wszystkie.

    W polu po prawej stronie wyświetla się sześć pierwszych wybranych celów konwersji. Aby zobaczyć kolejne sześć, kliknij strzałkę w prawo .

   • Aby przefiltrować listę celów konwersji, wpisz nazwę w polu Przeszukaj cele konwersji, a następnie kliknij Wybierz widoczne, by zastosować zdarzenie do widocznych celów, lub wybierz poszczególne cele kliknięciem.

   Jeśli chcesz usunąć zdarzenie z celów konwersji, wyczyść pole wyboru, kliknij ikonę usuwania  lub kliknij Usuń wszystkie.
 10. Kliknij Zapisz.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?