Omówienie Search Ads 360

Bezpłatne wyniki wyszukiwania

Darmowe wyniki wyświetlone w odpowiedzi na wyszukiwane hasło. Gdy na przykład konsument wyszukuje hasło „czerwone buty”, wyniki obejmują zarówno reklamy (płatne wyniki wyszukiwania), jak i linki znalezione przez wyszukiwarkę na podstawie treści stron internetowych (bezpłatne wyniki wyszukiwania).

Domyślnie Search Ads 360 ignoruje kliknięcia bezpłatnych wyników wyszukiwania. Jeśli jednak zasubskrybujesz funkcję Search Ads 360 Natural Search i wybierzesz atrybucję równomierną, Search Ads 360 uzna kliknięcia bezpłatnych wyników wyszukiwania za część ścieżki konwersji razem z kliknięciami reklam displayowych i płatnych wyników wyszukiwania.

Przykład

Oto przykładowa ścieżka konwersji:

  1. Kliknięcie płatnego wyniku wyszukiwania
  2. Kliknięcie bezpłatnego wyniku wyszukiwania
  3. Konwersja

Domyślnie Search Ads 360 przypisuje cały udział w konwersji kliknięciu płatnego wyniku wyszukiwania. Ta zasada obowiązuje we wszystkich modelach atrybucji w Search Ads 360: usługa domyślnie ignoruje kliknięcia bezpłatnych wyników wyszukiwania, więc ścieżka obejmuje tylko jedno kliknięcie płatnego wyniku wyszukiwania, któremu jest przypisywany cały udział w konwersji.

Jeśli zasubskrybujesz funkcję Search Ads 360 Natural Search i wybierzesz atrybucję równomierną, Search Ads 360 uwzględni kliknięcie bezpłatnego wyniku wyszukiwania w ścieżce. 

W raporcie Search Ads 360:

  • Model atrybucji oparty na ostatnim kliknięciu nie przypisuje udziału w konwersji kliknięciom płatnych wyników wyszukiwania. (Kliknięcie bezpłatnego wyniku wyszukiwania otrzymuje cały udział, ale Search Ads 360 raportuje tylko kliknięcia płatnych wyników wyszukiwania).
  • W innych modelach atrybucji udział może być częściowo przypisywany kliknięciom płatnych wyników wyszukiwania, ale ostatnie kliknięcie jest uważane za kliknięcie bezpłatnego wyniku wyszukiwania.

W raporcie funkcji Search Ads 360 Natural Search cały udział w konwersji jest przypisywany kliknięciom bezpłatnych wyników wyszukiwania.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?