Omówienie Search Ads 360

Źródło konwersji

Używane w celach konwersji i strategiach ustalania stawek w Search Ads 360

Floodlight, Google Analytics lub kolumny z formułami są używane przez cel konwersji albo strategię ustalania stawek Search Ads 360 do uzyskania większej liczby konwersji tego samego typu. Strategie ustalania stawek Search Ads 360 mogą też używać konwersji Google Ads, by zmaksymalizować liczbę konwersji.

W strategii ustalania stawek Search Ads 360 lub celu konwersji możesz określić jedną lub więcej konwersji. Historia skuteczności konwersji jest analizowana na potrzeby ustawiania stawek oraz określania lub rekomendowania ich dostosowań, a w odpowiednich przypadkach także do automatycznego generowania (dostosowywania) lokalizacji docelowych, celów remarketingowych i grup produktów oraz przydzielania budżetu.

Dostępność źródeł konwersji dla poszczególnych typów konwersji zależy od tego, czy celem jest zwiększenie liczby konwersji czy wielkości przychodów. Opcje dotyczące konwersji obejmują więc wszystkie pozycje bez przychodów, np. liczbę transakcji lub celów Google Analytics. Opcje dotyczące przychodów obejmują z kolei łączną kwotę transakcji lub wartości pieniężnych przypisanych do celów Google Analytics.

W celu konwersji można wykorzystać dowolny z tych typów konwersji do optymalizacji dostosowań stawek oraz adaptacji celów lub grup produktów, by zmaksymalizować liczbę konwersji lub wysokość przychodów. W planie budżetu źródło konwersji służy też do ustawiania stawek i budżetów.

W strategii ustalania stawek można wykorzystać dowolny z tych typów konwersji do optymalizacji i dostosowań stawek oraz adaptacji celów lub grup produktów, by zmaksymalizować liczbę konwersji lub wysokość przychodów.

Jeśli podczas wybierania źródła konwersji nie widzisz określonej konwersji lub kolumny, model atrybucji używany w kolumnie może nie być obsługiwany przez tę funkcję

Opcje źródła konwersji: cele konwersji

Floodlight
 1. (Opcjonalnie) Obok modelu atrybucji kliknij strzałkę ▼, by wybrać inny model.

  Domyślnie jest ustawiony model atrybucji ostatniego kliknięcia.

 2. Jeśli pole wyboru Konwersje w różnych środowiskach jest dostępne, zaznacz je. 

  Jeśli źródłem konwersji są tagi Floodlight, zaznacz pole wyboru Konwersje w różnych środowiskach, aby przypisywać udział w konwersji różnym typom działań klientów, które do niej doprowadziły. 

   

 3. W sekcji Wybierz typ konwersji wybierz jedną z dostępnych opcji uwzględniających dane o konwersjach lub przychodach.

  • KPI konwersji

   1. Wybierz typ konwersji:
    • Wybierz działania
    • Wybierz transakcje
   2. Wykonaj jedną z tych czynności, by wybrać tagi:
    • Wpisz nazwę tagu Floodlight, by go wyszukać, lub na liście tagów Floodlight po lewej stronie kliknij strzałki przenoszenia w prawo >> obok wszystkich tagów Floodlight lub folderów grup aktywności Floodlight, które chcesz uwzględnić w celu. Jeśli chcesz wybrać wszystkie tagi z folderu grupy aktywności Floodlight, wybierz ten folder.

    • Aby wybrać wszystkie tagi Floodlight, kliknij Wybierz wszystkie.

   3. Wykonaj jedną z tych czynności, by usunąć tagi:

    • Aby usunąć tag Floodlight, na liście Wybrane tagi kliknij ikonę usuwania  w odpowiadającym mu wierszu. 

    • Aby usunąć wszystkie wybrane tagi Floodlight, na liście Wybrane tagi kliknij Usuń wszystkie.  

  • KPI przychodów

   1. Kliknij Wybierz transakcje.

   2. Wykonaj jedną z tych czynności, by wybrać tagi:

    • Wpisz nazwę tagu Floodlight, by go wyszukać, lub na liście tagów Floodlight po lewej stronie kliknij strzałki przenoszenia w prawo >> obok wszystkich tagów Floodlight lub folderów aktywności Floodlight, które chcesz uwzględnić w celu konwersji. Jeśli chcesz wybrać wszystkie tagi z folderu grupy aktywności Floodlight, wybierz ten folder.

    • Aby wybrać wszystkie tagi Floodlight, kliknij Wybierz wszystkie.

   3. Wykonaj jedną z tych czynności, by usunąć tagi:

    • Aby usunąć tag Floodlight, na liście Wybrane tagi kliknij ikonę usuwania  w odpowiadającym mu wierszu. 

    • Aby usunąć wszystkie wybrane tagi Floodlight, na liście Wybrane tagi kliknij Usuń wszystkie.  

Google Analytics

KPI konwersji

W sekcji Wybierz typ konwersji wybierz jedną z tych opcji:

 • Wszystkie transakcje
 • Wybrane konwersje

  1. Wykonaj jedną z tych czynności, by wybrać cele:

   • Wpisz nazwę celu Google Analytics, by go wyszukać, lub na liście Cele Google Analytics po lewej stronie kliknij strzałki przenoszenia w prawo >> obok wszystkich celów Google Analytics lub folderów Google Analytics, które chcesz uwzględnić. Jeśli chcesz wybrać wszystkie cele z folderu grupy Google Analytics, wybierz ten folder.

   • Aby wybrać wszystkie cele Google Analytics, kliknij Wybierz wszystkie.

  2. Wykonaj jedną z tych czynności, by usunąć cele:

   • Aby usunąć cel Google Analytics, na liście Wybrane cele kliknij ikonę usuwania  w odpowiadającym mu wierszu. 

   • Aby usunąć wszystkie wybrane cele Google Analytics, na liście Wybrane cele kliknij Usuń wszystkie. 

KPI przychodów

W sekcji Wybierz typ konwersji wybierz jedną z tych opcji:

 • Przychody z wszystkich transakcji
 • Kwota z wybranych celów

  1. Wykonaj jedną z tych czynności, by wybrać cele:

   • Wpisz nazwę celu Google Analytics, by go wyszukać, lub na liście Cele Google Analytics po lewej stronie kliknij strzałki przenoszenia w prawo >> obok wszystkich celów Google Analytics lub folderów Google Analytics, które chcesz uwzględnić. Jeśli chcesz wybrać wszystkie cele z folderu grupy Google Analytics, wybierz ten folder.

   • Aby wybrać wszystkie cele Google Analytics, kliknij Wybierz wszystkie.

  2. Wykonaj jedną z tych czynności, by usunąć cele:

   • Aby usunąć cel Google Analytics, na liście Wybrane cele kliknij ikonę usuwania  w odpowiadającym mu wierszu. 

   • Aby usunąć wszystkie wybrane cele Google Analytics, na liście Wybrane cele kliknij Usuń wszystkie. 

Kolumny z formułami

W sekcji Wybierz typ konwersji kliknij strzałkę ▼, by wyświetlić listę kolumn z formułami, a następnie wybierz formułę.

Pamiętaj, że możesz użyć kolumny z formułą, która sumuje wszystkie konwersje Floodlight i Google Analytics. Cel z KPI konwersji nie może używać kolumny z formułą, która oblicza przychody lub liczbę kliknięć. Cel z KPI przychodów nie może używać kolumny z formułą, która oblicza przychody lub liczbę konwersji.

Kolumna z formułą celu konwersji nie może zawierać konwersji Google Ads.

Kolumny aktywności Floodlight

W sekcji Wybierz typ konwersji kliknij strzałkę ▼, by wyświetlić listę kolumn niestandardowych aktywności Floodlight, a następnie wybierz niestandardową kolumnę Floodlight.
Lista zawiera kolumny aktywności Floodlight, które używają wszystkich typów modeli atrybucji.

Kolumny Google Analytics

W sekcji Wybierz typ konwersji kliknij strzałkę ▼, by wyświetlić listę niestandardowych kolumn Google Analytics, a następnie wybierz niestandardową kolumnę Google Analytics.

 

Nie możesz edytować źródła konwersji w celu konwersji.

Opcje źródła konwersji: strategie ustalania stawek

Kolumny z formułami

W sekcji „Wybierz typ konwersji” kliknij strzałkę ▼, by wyświetlić listę kolumn z formułami, a potem wybierz formułę.

Pamiętaj, że możesz użyć kolumny z formułą, która sumuje wszystkie konwersje Floodlight, Google Analytics i Google Ads. Cel z KPI konwersji nie może używać kolumny z formułą, która oblicza przychody lub liczbę kliknięć.

Kolumny aktywności Floodlight

W sekcji „Wybierz typ konwersji” kliknij strzałkę ▼, by wyświetlić listę kolumn niestandardowych aktywności Floodlight, a potem wybierz niestandardową kolumnę Floodlight.
Lista zawiera kolumny aktywności Floodlight, które używają wszystkich typów modeli atrybucji.

Kolumny śledzenia konwersji Google Ads

W sekcji „Wybierz typ konwersji” kliknij strzałkę ▼, by wyświetlić listę niestandardowych kolumn śledzenia konwersji Google Ads, a potem wybierz niestandardową kolumnę Google Ads.

 

Źródła konwersji możesz edytować w strategii ustalania stawek.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?