Kolumna linków do podstron w Microsoft Advertising

Wskazuje, czy rozszerzenia linków do podstron są dziedziczone lub też zastosowane bezpośrednio do kampanii bądź grupy reklam Microsoft Advertising. Ta kolumna może zawierać jedną z tych treści:

 • Linki do podstron <liczba>: pokazuje liczbę linków do podstron, które są zastosowane do kampanii lub grupy reklam. 
 • -- (myślniki): wskazują, że rozszerzenie linków do podstron nie zostało bezpośrednio zastosowane i że kampania lub grupa reklam dziedziczy linki do podstron z wyższego poziomu.  
Dodawanie tej kolumny do raportu
 1. Otwórz właściwości reklamodawcy, konta wyszukiwarki Microsoft Advertising lub kampanii.

 2. Kliknij kartę Kampanie lub Grupy reklam.

 3. Jeśli kolumny nie ma jeszcze w tabeli raportowania:
  1. Kliknij przycisk Kolumny nad wykresem podsumowania skuteczności.
  2. W polu Wyszukaj kolumny wpisz nazwę kolumny.
  3. Kliknij + obok nazwy kolumny, by ją dodać do listy Wybrane kolumny.
  4. Kliknij Zastosuj.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?