Kolumna Włączone zarządzanie asortymentem

Zawiera wartość Tak, jeśli kampania, grupa reklam lub inny element w Search Ads 360 został wygenerowany na podstawie ulepszonego szablonu asortymentowego i jest obecnie zarządzany przez plan asortymentu.

Jeśli zmodyfikujesz element wygenerowany na podstawie ulepszonego szablonu asortymentowego, zastąpisz związany z nim plan asortymentu i wyłączysz w nim zarządzanie asortymentem. Następnym razem, gdy Search Ads 360 zastosuje szablon do danych o asortymencie, element nie zmieni się, nawet jeśli zmiany w tych danych powodują usunięcie lub zaktualizowanie elementu przez Search Ads 360. Dowiedz się, jak przywrócić zarządzanie asortymentem.

Uwaga: zarządzanie asortymentem aktualizuje tylko te elementy, których element nadrzędny ma włączone zarządzanie asortymentem.
Dodawanie tej kolumny do raportu
 1. Otwórz właściwości reklamodawcy.

 2. panelu nawigacyjnym po lewej stronie kliknij Wszystkie konta.

 3. Wybierz Kampanie, Grupy reklam, Reklamy, Słowa kluczowe lub inną kartę, która może zawierać elementy wygenerowane na podstawie szablonu zasobów reklamowych.

 4. Jeśli kolumny nie ma jeszcze w tabeli raportowania:

  1. Kliknij przycisk Kolumny nad wykresem podsumowania skuteczności.

  2. W polu Wyszukaj kolumny wpisz nazwę kolumny i naciśnij Enter.

   Nie widzisz tej kolumny?
   Upewnij się, że masz otwartą kartę zawierającą elementy, które Search Ads 360 może wygenerować na podstawie szablonów asortymentowych. Kolumna nie pojawi się na przykład na karcie Grupy produktów, ponieważ szablony zasobów reklamowych ich nie generują.

  3. Kliknij + obok nazwy kolumny na liście Dostępne kolumny.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?