Kolumna Efektywne dost. stawek na komputery %

Google Ads, Microsoft Advertising i Yahoo! Gemini

Wyświetla dostosowanie stawek na komputery obowiązujące dla grupy reklam lub słowa kluczowego Google Ads, Microsoft Advertising lub Yahoo! Gemini.

Wartość % dostosowania stawek na komputery w przypadku kampanii i grup reklam można ustawić ręcznie, a w przypadku niektórych kont wyszukiwarek ustawienie to może być określane automatycznie przez cel konwersji lub strategię ustalania stawek Search Ads 360.

Jeśli określisz to ustawienie na poziomie kampanii, wszystkie grupy reklam i słowa kluczowe będą je domyślnie dziedziczyć, czyli obowiązywać będzie ustawienie z kampanii. Pojedyncze grupy reklam mogą je zastąpić – wszystkie słowa kluczowe w takich grupach będą wtedy używać ustawień grupy reklam zamiast ustawień kampanii.

Jeśli strategia ustalania stawek określająca dostosowania stawek według urządzenia jest stosowana do słowa kluczowego, efektywny % dostosowania stawek dla grupy reklam jest ustalany przez strategię ustalania stawek słowa kluczowego. Więcej informacji

Cel konwersji możesz stosować tylko do kampanii.

Nie możesz użyć tej kolumny w kolumnie z formułą.

Dodawanie tej kolumny do raportu

  1. Otwórz właściwości kampanii lub grupy reklam Google Ads.

  2. Kliknij kartę Grupy reklam lub Słowa kluczowe.

  3. Kliknij przycisk Kolumny nad wykresem podsumowania skuteczności.

  4. Wpisz nazwę kolumny w polu wyszukiwania.

  5. Kliknij +, by dodać kolumnę do listy Wybrane kolumny.

  6. Kliknij Zastosuj.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?