Kolumna URL obrazu reklamy wysokiej jakości

Yahoo! Gemini

Wyświetla lokalizację wysokiej jakości prostokątnego obrazu wyświetlanego w Twoich reklamach.

Minimalny rozmiar: 1200 pikseli x 627 pikseli

Współczynnik proporcji 1,9:1

Możesz wyświetlić podgląd swojej reklamy w Yahoo! Gemini.

Dodawanie tej kolumny do raportu

  1. Otwórz właściwości reklamodawcy lub konta Yahoo! Gemini albo wybierz węższy zakres.
  2. Kliknij kartę Reklamy.
  3. Jeśli kolumny nie ma jeszcze w tabeli raportowania:

    1. Kliknij przycisk Kolumny nad wykresem podsumowania skuteczności.
    2. Wpisz nazwę kolumny w polu wyszukiwania.
    3. Kliknij + obok nazwy kolumny na liście Dostępne kolumny.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?