Filtrelerde ve otomatik kurallarda normal ifadeler kullanma

Güncelleyen: LunaMetrics, 8 Mart 2008

Filtreler veya otomatik kurallar ayarlarken yalnızca önem verdiğiniz kampanyalar, reklam grupları, reklamlar veya teklif verilebilir öğeleri belirtmek için kalıp eşleştirmeyi kullanırsınız. "Adlarında ' - GB Google Ads' olan kampanyaları göster" gibi nispeten basit kalıplar kullanıyorsanız Search Ads 360'ın sağladığı temel kalıp eşleştirme özelliğinden yararlanabilirsiniz. "Adları 'Google Ads' ile başlayan ve 'GB' veya 'US' ile biten kampanyaları göster" gibi daha karmaşık kalıplar kullanıyorsanız normal ifadeleri kullanabilirsiniz. 

Normal ifadeler, kısmi kelime ve tam kelime kalıplarını, hatta birden çok kelime içeren kalıpları eşleştirmek için güçlü bir dildir. Basit normal ifadeler düz bir şekilde kullanılır. Buna karşılık, güçlü ancak tahmin edilmesi ve hatalarının giderilmesi zor olabilecek ve kuruluşunuzdaki diğer kişilerin zor anlayabileceği karmaşık ifadeler de oluşturabilirsiniz.

Bu konuda en iyi uygulama şu şekildedir: Basitten başlayın ve yalnızca başka seçeneğiniz olmadığında daha karmaşık hale getirin.

Normal ifade filtresi veya kuralı ayarlama

 1. Filtre veya otomatik kural oluşturmaya başlayın.

 2. + Özellik veya metrik listesinden bir ayarı veya metriği seçin.

 3. Normal ifadeyle eşleşir karşılaştırıcısını seçin ve bir normal ifade girin.
  Select "Matches regular expression" comparator.
  Aşağıdaki söz dizimi ve örneklere bakın.

 4. Bir sonraki + Özellik veya metrik listesinden ek ölçütler seçin. Filtre veya kural yalnızca tüm ölçütlere uygun öğelerle eşleşir.

 5. Filtreyi veya kuralı oluşturmayı bitirin.

Filtrelerle başlayın ve etkileşimli bir şekilde oluşturun. Bir kuralda normal ifade kullanmayı planlıyorsanız bir raporu en basit ifadeyle filtreleyerek başlayın ve nelerin eşleştiğine bakın. Daha sonra joker karakterler, bağlayıcılar veya ifadenin diğer bölümlerini ekleyin ve her adımı test edin. Filtreden memnun hale geldiğinizde, aynı normal ifadeyi otomatik kurallarda kullanabilirsiniz.

Örneğin, Kampanyalar sekmesinde şu şekilde başlayın:
^Google Ads\b
ve yalnızca adları "Google Ads" ile başlayan kampanyaları gördüğünüzü doğrulayın.

Daha sonra, filtreyi şu şekilde değiştirin:
(^Google Ads\b).+(GB\b$)
ve yalnızca adları "Google Ads" ile başlayan ve " GB" ile biten kampanyaları gördüğünüzü doğrulayın.

Son olarak, filtreyi şu şekilde değiştirin:
(^Google Ads\b).+(GB\b$ | US\b$)
ve yalnızca adları "Google Ads" ile başlayan ve " GB" veya "US" ile biten kampanyaları gördüğünüzü doğrulayın.

Normal ifade söz dizimi

Search Ads 360'ta normal ifadeleri kullanırken yararlı bulabileceğiniz operatörlerin ve söz dizimlerinin bir listesini burada görebilirsiniz:

Joker karakterler

. Tek karakterlerle (harf, rakam veya simge) eşleşir goo.gle; gooogle, goodgle, goo8gle ile eşleşir
* Önceki öğenin sıfır veya daha fazla örneğiyle eşleşir Varsayılan önceki öğe, önceki karakterdir. goo*gle; gooogle, goooogle ile eşleşir
+ Önceki öğenin bir veya daha fazla örneğiyle eşleşir gooo+gle; goooogle ile eşleşir ancak google ile eşleşmez.
? Önceki öğenin sıfır veya bir örneğiyle eşleşir labou?r; hem labor hem de labour ile eşleşir
| Kapsayıcı "veya"dır  a|b; a veya b ya da hem a hem de b ile eşleşir

Sabit reklamlar

^ Satır bununla başlar ^site; site ile eşleşir ancak mysite ile eşleşmez
$ Satır bununla sona erer site$; site ile eşleşir ancak sitescan ile eşleşmez

Gruplama

() Yakalamayan grup Thank(s|you); hem Thanks hem de Thankyou ile eşleşir
[] Herhangi bir sıradaki karakter grubu veya aralığı [ogl]+; google,  goooogle veya logic ile eşleşir
- Bir karakter aralığını ifade eder [A-Z], İngiliz alfabesindeki büyük harflerin yer aldığı bir liste oluşturur

Diğer

\ Çıkış özel karakterleri mysite\.com, noktanın bir joker karakter olmasını önler
\s Boşluk karakteri \s+.* bir veya daha fazla boşluk ve ardından sıfır veya daha fazla karakterle eşleşir
\d Rakam \d65\d; "265" ile eşleşir, "256" ile eşleşmez
\w Kelime karakteri (a-z, A-Z, 0-9, _) $\w, "Kampanya" gibi bir kelime karakteriyle başlayan herhangi bir dizeyle eşleşir ancak "@Kampanya" ile eşleşmez
\b Kelime sınırı \bcity\b, "city" ile eşleşir ancak "scarcity" ile eşleşmez

Örnekler

İfade Açıklama
(^Google Ads\b).+(GB\b$ | US\b$)

"Google Ads" ile başlar ve "GB" veya "US" ile biter
Eşleşenler:

 • Google Ads Ayakkabılar - GB
 • Google Ads US

Eşleşmeyenler:

 • Google Ads1 Ayakkabılar GB
 • Google Ads Ayakkabılar USA
   
Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?