Kolumna Istnieje takie słowo kluczowe (konto)

Pojawia się w raporcie wyszukiwanych haseł. Wyświetla wartość Tak, jeśli dowolna grupa reklam na bieżącym koncie zawiera słowo kluczowe w dopasowaniu ścisłym do haseł w kolumnie Wyszukiwane hasło.

Kolumna ta przydaje się najbardziej wtedy, gdy używasz filtrów lub reguł automatycznych do znajdowania słów kluczowych w dopasowaniu ścisłym na koncie.

Słowo kluczowe w dopasowaniu ścisłym może być inne niż słowo widoczne w kolumnie Słowo kluczowe. Możesz na przykład oglądać zakres grupy reklam kierowanej na konkretną listę remarketingową, która zawiera słowo kluczowe w dopasowaniu przybliżonym, pasujące do wyszukiwanego hasła. Słowo kluczowe w dopasowaniu ścisłym może znajdować się w innej grupie reklam.

Dowiedz się więcej o korzystaniu z raportu wyszukiwanych haseł do znajdowania słów kluczowych w dopasowaniu ścisłym na koncie.

Dodawanie tej kolumny do raportu
  1. Przejdź do kampanii lub grupy reklam.
  2. Kliknij kartę Słowa kluczowe i wybierz Wyszukiwane hasła.
  3. Na koncie Google Ads otwórz kampanię lub grupę reklam. Potem kliknij przycisk Wyświetl słowa kluczowe znajdujący się nad tabelą raportowania.
  4. Jeśli kolumny nie ma jeszcze w tabeli raportowania:
    1. Kliknij przycisk Kolumny nad wykresem podsumowania skuteczności.

    2. W polu Wyszukaj kolumny wpisz nazwę kolumny i naciśnij Enter.

    3. Kliknij + obok nazwy kolumny na liście Dostępne kolumny.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?