Powiadomienie

Witamy w Centrum pomocy Search Ads 360, platformy do zarządzania kampaniami marketingowymi w wyszukiwarkach.  Centrum pomocy jest dostępne dla wszystkich, ale do usługi Search Ads 360 mogą uzyskać dostęp tylko zalogowani subskrybenci. Aby zasubskrybować usługę lub dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z naszym zespołem sprzedaży.

Używanie danych biznesowych do zarządzania kampaniami

Przesyłanie firmowych baz danych za pomocą arkuszy zbiorczych

Po zdefiniowaniu tabel firmowych baz danych możesz użyć arkusza zbiorczego, by dodawać nowe firmowe bazy danych i edytować te istniejące. Ogólna procedura dodawania i edytowania firmowych baz danych wygląda tak (szczegóły znajdziesz w sekcjach poniżej):

 1. Pobierz arkusz zbiorczy z możliwością edytowania, który zawiera tabele firmowych baz danych.

 2. W pobranym arkuszu zbiorczym dodaj lub zmień firmowe bazy danych.
   
 3. Prześlij arkusz zbiorczy

Wskazówka: możesz też użyć jednego arkusza zbiorczego, aby dodać firmowe bazy danych i zastosować je w kampaniach, grupach reklam oraz innych elementach w Search Ads 360. Tworzenie i stosowanie danych w jednym arkuszu zbiorczym jest bardziej skomplikowane, więc możesz samodzielnie przesłać firmowe bazy danych przed zastosowaniem tego samego arkusza zbiorczego.

Pobieranie arkusza zbiorczego z tabelami danych biznesowych

 1. Otwórz właściwości reklamodawcy.
  Przechodzenie do reklamodawcy
  1. Kliknij pasek nawigacyjny, by wyświetlić opcje nawigacji.

  2. Na liście Agencja kliknij agencję zawierającą reklamodawcę. Możesz ją wyszukać według nazwy lub wybrać z listy.

  3. Na liście Reklamodawca kliknij reklamodawcę.

  4. Kliknij Zastosuj lub naciśnij klawisz Enter.

  Search Ads 360 wyświetli stronę reklamodawcy, która zawiera dane wszystkich kont wyszukiwarki reklamodawcy.

 2. Kliknij Dane biznesowe w panelu nawigacyjnym po lewej stronie.
   
 3. Kliknij ikonę pobierania  nad tabelą raportowania i wybierz te ustawienia w panelu pobierania:
  • Zakres: Bieżący zakres
  • Kolumny: Edytowalne kolumny (do ponownego przesłania)
  • Uwzględnij tabele: wybierz jedną lub więcej tabel, które chcesz pobrać.
   Aby wybrać tabelę, kliknij >> na liście Wszystkie tabele.
 4. Kliknij Plik do pobrania.

  Search Ads 360 wygeneruje raport, po czym pozwoli przeglądarce pobrać go do katalogu pobierania lub wyśle e-mailem – w zależności od wybranej opcji dostarczania.

Pobrany arkusz zbiorczy zawiera te elementy związane z poszczególnymi tabelami danych biznesowych wybranymi na stronie pobierania w Search Ads 360:

 • jedna kolumna na każdą kolumnę danych biznesowych,
 • wszystkie wiersze zdefiniowane w tabelach danych biznesowych.
  Jeśli wszystkie wybrane tabele są puste, zobaczysz jeden pusty wiersz.

Dodawanie i edytowanie wierszy w tabelach

Aby dodać nowe firmowe bazy danych:

 1. Dodaj wiersz do arkusza zbiorczego.

 2. W kolumnie Row type (Typ wiersza) wpisz c:nazwa_tabeli, gdzie nazwa_tabeli to nazwa tabeli firmowych baz danych, do której dodajesz wiersz.

 3. W kolumnie Action (Działanie) wpisz create (utwórz).

 4. Wpisz informacje we wszystkich kolumnach firmowych baz danych.

Aby zmienić istniejący wiersz firmowych baz danych, w kolumnie Action (Działanie) pozostaw wartość edit (edytuj) i zaktualizuj informacje w dowolnej kolumnie firmowych baz danych. Aby usunąć istniejące firmowe bazy danych z wiersza, wpisz remove_content (usuń_treść) w kolumnie.

Kolumny arkusza zbiorczego używane przy dodawaniu lub edytowaniu firmowych baz danych

 • c:nazwa_tabeli.identyfikator: określa identyfikator firmowych baz danych. nazwa_tabeli to nazwa istniejącej tabeli firmowych baz danych. Identyfikator jednoznacznie wskazuje określony wiersz i umożliwia zastosowanie wartości firmowych baz danych z tego wiersza do kont, kampanii oraz innych elementów w Search Ads 360. Może to być dowolny ciąg tekstowy.
 • c:nazwa_tabeli.nazwa_kolumny: określa nazwę kolumny w tabeli firmowych baz danych, gdzie nazwa_tabeli to nazwa istniejącej tabeli firmowych baz danych, a nazwa_kolumny to nazwa kolumny w tej tabeli.

  W tabeli firmowych baz danych wszystkie kolumny są wymagane. Jeśli na przykład dodajesz wiersz do tabeli firmowych baz danych Lokalizacja, wpisz wartości we wszystkich kolumnach c:Lokalizacja:nazwa_kolumny.

Przykład

Poniżej znajdziesz przykładowy arkusz zbiorczy, który pozwala przesłać firmowe bazy danych do dwóch połączonych tabelLokalizacja oraz Hotel. Ze względu na dostępne miejsce poniższa tabela zawiera tylko niektóre kolumny firmowych baz danych omawiane we wcześniejszych przykładach. Aby połączyć hotel z lokalizacją, podaj identyfikator lokalizacji w wierszu z hotelem.

Row Type

Action

c:Lokalizacja.ID

c:Lokalizacja.Region

c:Lokalizacja.Miasto

c:Hotel.ID

c:Hotel.Dostępność

c:Lokalizacja

create

Wrocław: Psie Pole

Dolnośląskie

Wrocław

 

 

c:Lokalizacja

create

Jelenia Góra: Jagniątków

Dolnośląskie

Jelenia Góra

 

 

c:Hotel

create

Wrocław: Psie Pole

 

 

Miłysen

50

c:Hotel

create

Jelenia Góra: Jagniątków

 

 

Sielski Wypoczynek

200

c:Hotel

create

Jelenia Góra: Jagniątków

 

 

Biały Stok

100

Usuwanie firmowych baz danych nie jest obsługiwane

Po dodaniu i przesłaniu wiersza do tabeli firmowych baz danych nie można go usunąć. Można natomiast odłączyć firmowe bazy danych od elementów w Search Ads 360, dzięki czemu dane nie będą już używane. 

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
true
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne