Tworzenie i stosowanie strategii ustalania stawek w Search Ads 360

Informacje o tworzeniu strategii ustalania stawek w Search Ads 360

Jeśli Twoje portfolio obejmuje kilka kont wyszukiwarek, możesz utworzyć jedną strategię ustalania stawek w Search Ads 360 i zastosować ją do wszystkich kampanii i innych elementów w portfolio. Możesz na przykład utworzyć „strategię ustalania stawek z CPA równym 10 USD” i zastosować ją do kampanii „Google – buty” na koncie Google Ads i kampanii „Bing – buty” na koncie Bing Ads. 

Wszystkie grupy reklam, słowa kluczowe i inne elementy kierowania dziedziczą strategię ustalania stawek kampanii, chyba że zostanie ona jednoznacznie zastąpiona. Nie możesz zastosować strategii ustalania stawek do konta wyszukiwarki.

Search Ads 360 ułatwia przeglądanie wszystkich kampanii reklamodawcy na jednej stronie. Możesz potem użyć filtrów, by wyświetlić tylko te kampanie, które Cię interesują, a następnie zastosować strategię ustalania stawek do wszystkich wyfiltrowanych kampanii – nawet jeśli znajdują się one na kontach różnych wyszukiwarek. (To samo możesz zrobić w przypadku grup reklam, słów kluczowych i grup produktów).

Nawet jeśli niektóre typy funkcji strategii ustalania stawek są obsługiwane tylko przez określone rodzaje wyszukiwarek, można taką strategię zastosować do wielu wyszukiwarek. Strategia ustalania stawek wprowadzi odpowiednie zmiany zgodnie z wymaganiami danej wyszukiwarki.

Jedna waluta na strategię ustalania stawek

Wszystkie kampanie i inne elementy zarządzane przez określoną strategię ustalania stawek Search Ads 360 muszą korzystać z tej samej waluty. Jeśli na przykład na „koncie Google A” jest używany dolar amerykański, a na „koncie Google B” – dolar kanadyjski, zastosowanie tej samej strategii ustalania stawek do kampanii na obu kontach nie jest możliwe. 

Podczas tworzenia strategii ustalania stawek możesz wybrać walutę. Nie możesz zastosować strategii ustalania stawek do kampanii, które korzystają z różnych walut.

 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?