Edytowanie/zastępowanie strategii ustalania stawek Search Ads 360

Edytowanie ustawienia dostosowania stawek według urządzenia w strategii ustalania stawek Search Ads 360

Podczas tworzenia strategii ustalania stawek Search Ads 360 z celem ROI możesz wybrać, czy chcesz otrzymywać zalecenia dotyczące dostosowań stawek według urządzeń, czy pozwolić strategii ustalania stawek na samodzielne określanie takich dostosowań.

Jeśli zdecydujesz się na otrzymywanie rekomendacji (opcja domyślna), możesz zmienić strategię ustalania stawek tak, by wprowadzała dostosowania.

Jeśli najpierw pozwolisz, by strategia ustalania stawek wprowadzała dostosowania, możesz zmienić ją tak, by tylko je proponowała.

Kampanie i grupy reklam korzystają z dostosowania stawek według urządzenia ze strategii ustalania stawek stosowanej do słów kluczowych 

Jeśli zastosujesz strategię ustalania stawek Search Ads 360, która określa dostosowania stawek według urządzenia bezpośrednio do słowa kluczowego lub elementu z możliwością określania stawki, strategia ustalania stawek będzie określać dostosowania stawek według urządzeń dla całej grupy reklam, nawet gdy inna strategia ustalania stawek jest stosowana do grupy reklam bądź kampanii. Na poziomie kampanii strategia ustalania stawek słowa kluczowego zaleca tylko dostosowania stawek.

 

Z rekomendacji na ustawiania dostosowań stawek według urządzeń

Aby zmienić strategię ustalania stawek tak, by ustawiała dostosowania stawek według urządzeń:

 1. Otwórz strategię ustalania stawek.

  Przechodzenie do strategii ustalania stawek
  1. Otwórz właściwości reklamodawcy.

  2. panelu użytkownika po lewej stronie kliknij Strategie ustalania stawek.

  3. Kliknij nazwę strategii ustalania stawek w tabeli raportowania.

   Możesz też wykonać te czynności:

   1. Kliknij ikonę Więcej Expander (or more) icon na końcu paska nawigacyjnego, by wyświetlić opcje nawigacji.

   2. Na liście Agencja kliknij agencję zawierającą strategię ustalania stawek. Możesz ją wyszukać według nazwy lub wybrać z listy.

   3. Na liście Reklamodawca kliknij reklamodawcę zawierającego strategię ustalania stawek.

   4. Na liście Strategia ustalania stawek kliknij strategię ustalania stawek.

   5. Kliknij Zastosuj lub naciśnij klawisz Enter.

  Search Ads 360 wyświetli stronę strategii ustalania stawek.

 2. Wykonaj jedną z tych czynności:

  Na karcie Kampanie lub Grupy reklam w strategii ustalania stawek

  1. Kliknij kartę Kampanie lub Grupy reklam.
   Tabela raportowania wyświetla kampanie lub grupy reklam, na które kierowana jest strategia ustalania stawek.

   Jeśli strategia ustalania stawek obecnie zaleca dostosowania stawek według urządzeń, nad tabelą raportowania będzie się znajdować ten komunikat i przycisk:

   The "Change bid stategy setting" button appears if the bid strategy only recommends instead of sets device bid adjustments.

   Nie widzisz przycisku Zmień ustawienia strategii ustalania stawek? Pojawia się on tylko wtedy, gdy:
   • strategia ustalania stawek obecnie proponuje dostosowania stawek według urządzeń,

   • masz otwartą kartę Kampanie lub Grupy reklam w strategii ustalania stawek.

  2. Kliknij przycisk Zmień ustawienia strategii ustalania stawek.

   Pamiętaj, że przycisk Zmień ustawienia strategii ustalania stawek zmienia zachowanie całej strategii ustalania stawek. Jeśli klikniesz go na karcie Grupy reklam, wprowadzone zmiany zaczną obowiązywać we wszystkich kampaniach i grupach reklam, które korzystają z tej strategii ustalania stawek.
    
  3. Kliknij Tak, rozumiem.

  Na panelu ustawień strategii ustalania stawek

  1. Kliknij przycisk Ustawienia strategii ustalania stawek Settings button widoczny nad kartami.
  2. Na stronie Cel w panelu ustawień strategii ustalania stawek zaznacz pole wyboru Dostosowania stawek według urządzeń.
    
  3. Kliknij Zapisz strategię ustalania stawek.

Zastosowanie wprowadzonych zmian dostosowań stawek może zająć strategii ustalania stawek do 24 godzin. 

Z ustawiania dostosowań na rekomendacje

Aby zmienić strategię ustalania stawek tak, by tylko proponowała dostosowania stawek według urządzeń:

 1. Otwórz strategię ustalania stawek.

  Przechodzenie do strategii ustalania stawek
  1. Otwórz właściwości reklamodawcy.

  2. panelu użytkownika po lewej stronie kliknij Strategie ustalania stawek.

  3. Kliknij nazwę strategii ustalania stawek w tabeli raportowania.

   Możesz też wykonać te czynności:

   1. Kliknij ikonę Więcej Expander (or more) icon na końcu paska nawigacyjnego, by wyświetlić opcje nawigacji.

   2. Na liście Agencja kliknij agencję zawierającą strategię ustalania stawek. Możesz ją wyszukać według nazwy lub wybrać z listy.

   3. Na liście Reklamodawca kliknij reklamodawcę zawierającego strategię ustalania stawek.

   4. Na liście Strategia ustalania stawek kliknij strategię ustalania stawek.

   5. Kliknij Zastosuj lub naciśnij klawisz Enter.

  Search Ads 360 wyświetli stronę strategii ustalania stawek.

 2. Kliknij przycisk Ustawienia strategii ustalania stawek Settings button widoczny nad kartami.

 3. Na stronie Cel w panelu ustawień strategii ustalania stawek odznacz pole wyboru Dostosowania stawek według urządzeń.
   
 4. Kliknij Zapisz strategię ustalania stawek.

Strategia ustalania stawek nie będzie już ustawiać dostosowań stawek według urządzeń. Możesz wyświetlić zalecane dostosowanie stawek i zmienić je ręcznie.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?