Kolumna Efektywne dostosowywanie stawki na tablety %

Tylko Google Ads, Microsoft Advertising i Yahoo! Gemini

Wyświetla dostosowanie stawek na tablety obowiązujące dla grupy reklam lub słowa kluczowego Google Ads, Microsoft Advertising lub Yahoo! Gemini.

Wartość % dostosowania stawek na tablety w przypadku kampanii i grup reklam można ustawić ręcznie, a w przypadku niektórych kont wyszukiwarek ustawienie to może być określane automatycznie przez cel konwersji lub strategię ustalania stawek Search Ads 360.

Jeśli określisz to ustawienie na poziomie kampanii, wszystkie grupy reklam i słowa kluczowe będą je domyślnie dziedziczyć, czyli obowiązywać będzie ustawienie z kampanii. Pojedyncze grupy reklam mogą je zastąpić – wszystkie słowa kluczowe w takich grupach będą wtedy używać ustawień grupy reklam zamiast ustawień kampanii.

 

Jeśli strategia ustalania stawek określająca dostosowania stawek według urządzenia jest stosowana do słowa kluczowego, efektywny % dostosowania stawek dla grupy reklam jest ustalany przez strategię ustalania stawek słowa kluczowego. Więcej informacji

Cel konwersji możesz stosować tylko do kampanii.

Nie możesz użyć tej kolumny w kolumnie z formułą.

Dodawanie tej kolumny do raportu
  1. Otwórz właściwości konta wyszukiwarki Microsoft Advertising, Bing Ads lub Yahoo! Gemini

  2. Kliknij kartę Grupy reklam lub Słowa kluczowe.

  3. Kliknij przycisk Kolumny nad wykresem podsumowania skuteczności.

  4. Wpisz nazwę kolumny w polu wyszukiwania.

  5. Kliknij + obok nazwy kolumny na liście Dostępne kolumny.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?