Kolumna % dostosowania stawek mobilnych

Dostosowanie stawek za urządzenia mobilne w tej kampanii lub grupie reklam.

Dostosowanie stawek za urządzenie mobilne jest określane za pomocą dowolnej z tych metod:

Jeśli dostosowanie stawek za urządzenie mobilne jest określone na poziomie kampanii, wszystkie grupy reklam i słowa kluczowe domyślnie dziedziczą to ustawienie. Pojedyncze grupy reklam mogą je zastąpić – wszystkie słowa kluczowe w takich grupach będą wtedy używać ustawień grupy reklam zamiast ustawień kampanii.

Ta kolumna jest domyślnie uwzględniana na kartach Kampanie i Grupy reklam w tabeli raportowania strategii ustalania stawek.

Nie możesz użyć tej kolumny w kolumnie z formułą.

Dodawanie tej kolumny do raportu
  1. Otwórz właściwości reklamodawcy lub wybierz węższy zakres.

  2. Kliknij kartę Kampanie lub Grupy reklam.

  3. Kliknij przycisk Kolumny nad wykresem podsumowania skuteczności.

  4. Wpisz nazwę kolumny w polu wyszukiwania.

  5. Kliknij + obok nazwy kolumny, by dodać ją do listy Wybrane kolumny.

  6. Kliknij Zastosuj.

 

Aby edytować dostosowanie stawek, kliknij ikonę ołówka  w wierszu kampanii lub grupy reklam. Jeśli jednak dostosowanie stawek jest określane przez cel konwersji lub strategię ustalania stawek Search Ads 360, najlepiej nie zastępuj tego dostosowania.

 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?