Kolumna Typ kampanii

Wskazuje typ kampanii: ręczna, produktowa, promująca instalację aplikacji mobilnej lub asortymentowa PLA.

Dodawanie tej kolumny do raportu
 1. Otwórz właściwości reklamodawcy lub konta wyszukiwarki.
  Przechodzenie do reklamodawcy
  1. Kliknij pasek nawigacyjny, by wyświetlić opcje nawigacji.

  2. Na liście Agencja kliknij agencję zawierającą reklamodawcę. Możesz ją wyszukać według nazwy lub wybrać z listy.

  3. Na liście Reklamodawca kliknij reklamodawcę.

  4. Kliknij Zastosuj lub naciśnij klawisz Enter.

  Search Ads 360 wyświetli stronę reklamodawcy, która zawiera dane wszystkich kont wyszukiwarki reklamodawcy.

 2. Kliknij kartę Kampanie.
 3. Kliknij przycisk Kolumny nad wykresem podsumowania skuteczności.
 4. W polu Wyszukaj kolumny wpisz nazwę kolumny, a potem kliknij + obok nazwy kolumny.
 5. (Opcjonalnie) Na liście Wybrane kolumny przeciągnij kolumnę w wybrane miejsce.
 6. Kliknij Zastosuj.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?