Kolumna Dostosowanie stawek (%)

Tylko lokalizacje docelowe i cele remarketingowe Google Ads i Bing Ads

Zawiera wartość procentową dostosowania stawek na potrzeby różnych elementów docelowych, takich jak:

 • Lokalizacje docelowe (Google Ads i Bing Ads)
 • Cele remarketingowe (tylko Google Ads)

Możesz ręcznie wpisać wartość z zakresu od –90 do 900. Wartość równa 0 nie powoduje żadnej zmiany stawki domyślnej. Ujemna wartość zmniejsza stawkę.

Tylko Google Ads

W przypadku celów remarketingowych Google Ads ta kolumna jest dostępna tylko wtedy, gdy utworzysz listę remarketingową w Google Ads, a następnie zastosujesz ją w kampanii lub grupie reklam Google Ads w Search Ads 360 lub Google Ads.

Automatyczne ustawianie dostosowań stawek

Jeśli zastosujesz strategię ustalania stawek Search Ads 360 lub cel konwersji do kampanii Google Ads, Search Ads 360 może automatycznie ustawiać lub zalecać dostosowania stawek.  

Do ustawiania lub zalecania dostosowań stawek celu remarketingowego na poziomie grupy reklam Search Ads 360 używa celu konwersji lub celu strategii ustalania stawek Search Ads 360. Więcej informacji
 
Lokalizacje docelowe możesz określić w kampaniach Google Ads, ale nie w grupach reklam Google Ads. Grupy reklam dziedziczą te lokalizacje. Jeśli w kampanii zastosujesz cel konwersji lub strategię ustalania stawek Search Ads 360, ich cel może posłużyć do ustawiania lub zalecania lokalizacji docelowych na poziomie kampanii. Więcej informacji

Wyświetlanie dostosowań stawek w kampaniach Google Ads

Wyświetlanie tej kolumny w raporcie

 1. Otwórz właściwości kampanii lub konta wyszukiwarki Google Ads.
 2. Kliknij kartę Cele ▼, a następnie jedną z tych opcji:
  • Lokalizacje docelowe
  • Cele remarketingowe

  Kolumna pojawia się domyślnie w tabeli raportowania.

Wyświetlanie tej kolumny w raporcie strategii ustalania stawek
 1. Otwórz właściwości reklamodawcy.

 2. W panelu nawigacyjnym po lewej stronie kliknij Strategie ustalania stawek.
 3. W tabeli kliknij strategię ustalania stawek na podstawie konwersji lub przychodów stosowaną na koncie Google Ads.
 4. Kliknij kartę Cele ▼, a następnie jedną z tych opcji:

  • Lokalizacje docelowe

  • Cele remarketingowe

  Kolumna pojawia się domyślnie w tabeli raportowania.

 

Wyświetlanie dostosowań stawek lokalizacji docelowych Bing Ads

Wyświetlanie tej kolumny w raporcie

 1. Otwórz konto wyszukiwarki lub kampanię Bing Ads.
 2. Kliknij kartę Cele ▼, a następnie Lokalizacje docelowe.
 3. Kliknij kartę Lokalizacje docelowe w kampanii lub Lokalizacje docelowe w grupie reklam.
  Kolumna pojawia się domyślnie w tabeli raportowania.

 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?