Kolumna Dostosowanie stawek (%)

Dotyczy Google Ads i Microsoft Advertising

Zawiera wartość procentową, o jaką stawki zmieniły się względem stawki domyślnej w przypadku tych celów:

Możesz ręcznie wpisać wartość z zakresu od –90 do 900. Wartość równa 0 nie powoduje żadnej zmiany stawki domyślnej. Ujemna wartość zmniejsza stawkę.

Tylko Google Ads

W przypadku celów remarketingowych Google Ads ta kolumna jest dostępna tylko wtedy, gdy utworzysz listę remarketingową w Google Ads, a później zastosujesz ją w kampanii lub grupie reklam Google Ads w Search Ads 360 lub Google Ads.

Automatyczne ustawianie dostosowań stawek lokalizacji docelowych lub celów remarketingowych

Jeśli w kampanii Google Ads zastosujesz strategię ustalania stawek Search Ads 360 lub cel konwersji, Search Ads 360 może automatycznie określać lub zalecać dostosowania stawek lokalizacji docelowych lub celów remarketingowych.  

Search Ads 360 używa celu konwersji lub celu strategii ustalania stawek Search Ads 360, by określać lub zalecać dostosowania stawek celów remarketingowych na poziomie grupy reklam. Więcej informacji
 
Lokalizacje docelowe możesz określić w kampaniach Google Ads, ale nie w grupach reklam Google Ads. Grupy reklam dziedziczą te lokalizacje. Jeśli w kampanii zastosujesz cel konwersji lub strategię ustalania stawek Search Ads 360, ich cel może posłużyć do ustawiania lub zalecania lokalizacji docelowych na poziomie kampanii. Więcej informacji

Wyświetlanie dostosowań stawek lokalizacji docelowych i celów remarketingowych w kampaniach Google Ads

Wyświetlanie tej kolumny w raporcie

 1. Otwórz właściwości kampanii lub konta wyszukiwarki Google Ads.
 2. Kliknij kartę Cele ▼, a następnie jedną z tych opcji:
  • Lokalizacje docelowe
  • Cele remarketingowe

  Kolumna pojawia się domyślnie w tabeli raportowania.

Wyświetlanie tej kolumny w raporcie strategii ustalania stawek
 1. Otwórz właściwości reklamodawcy.

 2. W panelu nawigacyjnym po lewej stronie kliknij Strategie ustalania stawek.
 3. W tabeli kliknij strategię ustalania stawek na podstawie konwersji lub przychodów stosowaną na koncie Google Ads.
 4. Kliknij kartę Cele ▼, a następnie jedną z tych opcji:

  • Lokalizacje docelowe

  • Cele remarketingowe

  Kolumna pojawia się domyślnie w tabeli raportowania.

 

Wyświetlanie dostosowań stawek docelowych grup demograficznych w Google Ads

 1. Otwórz właściwości grupy reklam Google Ads.
  Przechodzenie do grupy reklam
  1. W panelu nawigacyjnym po lewej stronie kliknij Wszystkie konta.
   Co, jeśli nie widać lewego panelu nawigacyjnego?

  2. Kliknij pasek nawigacyjny, by wyświetlić opcje nawigacji.

  3. Na liście Agencja kliknij agencję zawierającą reklamodawcę. Możesz ją wyszukać według nazwy lub wybrać z listy.

  4. Na liście Reklamodawca kliknij reklamodawcę zawierającego konto wyszukiwarki.

  5. Na liście Konto kliknij konto wyszukiwarki zawierające kampanię.

  6. Na liście Kampania kliknij kampanię zawierającą grupę reklam.

  7. Na liście Grupa reklam kliknij grupę reklam.

  8. Kliknij Zastosuj lub naciśnij Enter.

  Search Ads 360 wyświetli stronę grupy reklam.

 2. Kliknij kolejno kartę Cele ▼ i jedną z tych opcji:
  • Docelowe grupy wiekowe 
  • Płcie docelowe

  Kolumna pojawia się domyślnie w tabeli raportowania.

 

Wyświetlanie dostosowań stawek lokalizacji docelowych w Microsoft Advertising

Wyświetlanie tej kolumny w raporcie

 1. Otwórz właściwości konta wyszukiwarki lub kampanii Microsoft Advertising.
 2. Kliknij kolejno kartę Cele ▼ i Lokalizacje docelowe.
 3. Kliknij kartę Lokalizacje docelowe w kampanii lub Lokalizacje docelowe w grupie reklam.
  Kolumna pojawia się domyślnie w tabeli raportowania.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?