Kolumna Zalecane dostosowanie stawki w %

Tylko Google Ads

Zawiera wartość procentową dostosowania stawki zalecaną przez system na podstawie strategii ustalania stawek Search Ads 360 lub celu konwersji. Wartość ta jest widoczna obok wybranej wartości procentowej dostosowania stawki na potrzeby lokalizacji docelowej lub celu remarketingowego. Dzięki temu od razu widać różnicę między używanym dostosowaniem stawki a tym zalecanym zgodnie ze strategią ustalania stawek lub celem konwersji.

Jeśli stawki dotyczące lokalizacji docelowej lub celu remarketingowego są zarządzane lub zalecane na podstawie strategii ustalania stawek bądź celu konwersji, kolumna Strategia ustalania stawek The gear icon. zawiera ikonę strategii The gear icon..

 

Wyświetlanie tej kolumny w raporcie

 1. Otwórz właściwości kampanii lub konta wyszukiwarki Google Ads.
 2. Kliknij kartę Cele ▼, a następnie jedną z tych opcji:
  • Lokalizacje docelowe
  • Cele remarketingowe

  Kolumna pojawia się domyślnie w tabeli raportowania.

Wyświetlanie tej kolumny w raporcie strategii ustalania stawek
 1. Otwórz właściwości reklamodawcy.

 2. W panelu nawigacyjnym po lewej stronie kliknij Strategie ustalania stawek.
 3. W tabeli kliknij strategię ustalania stawek na podstawie konwersji lub przychodów stosowaną na koncie Google Ads.
 4. Kliknij kartę Cele ▼, a następnie jedną z tych opcji:

  • Lokalizacje docelowe

  • Cele remarketingowe

  Kolumna pojawia się domyślnie w tabeli raportowania.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?