Edytowanie/zastępowanie strategii ustalania stawek Search Ads 360

Edytowanie strategii ustalania stawek Search Ads 360 do automatycznego określania dostosowania stawek celów remarketingowych Google Ads

 1. Otwórz właściwości reklamodawcy.

  Przechodzenie do reklamodawcy
  1. Kliknij pasek nawigacyjny, by wyświetlić opcje nawigacji.

  2. Na liście Agencja kliknij agencję zawierającą reklamodawcę. Możesz ją wyszukać według nazwy lub wybrać z listy.

  3. Na liście Reklamodawca kliknij reklamodawcę.

  4. Kliknij Zastosuj lub naciśnij klawisz Enter.

  Search Ads 360 wyświetli stronę reklamodawcy, która zawiera dane wszystkich kont wyszukiwarki reklamodawcy.

 2. panelu nawigacyjnym po lewej stronie kliknij Strategie ustalania stawek.
 3. Zaznacz pole wyboru odpowiadające strategii ustalania stawek Google Ads z celem Konwersje, Przychody lub Kierowanie zaawansowane.
 4. Kliknij kolejno Edytuj▼ i Edytuj szczegóły.
 5. W sekcji Dostosowania stawek zaznacz pole Dostosowania stawek celów remarketingowych.
 6. Kliknij Dalej i w razie potrzeby zmień inne ustawienia.

Zmiana ustawień strategii ustalania stawek z zalecania na ustawianie dostosowań stawek celów remarketingowych

Aby zezwolić strategii ustalania stawek na ustawianie dostosowań stawek celów remarketingowych Google Ads, możesz też wykonać te czynności.

 1. Otwórz właściwości reklamodawcy.

  Przechodzenie do reklamodawcy
  1. Kliknij pasek nawigacyjny, by wyświetlić opcje nawigacji.

  2. Na liście Agencja kliknij agencję zawierającą reklamodawcę. Możesz ją wyszukać według nazwy lub wybrać z listy.

  3. Na liście Reklamodawca kliknij reklamodawcę.

  4. Kliknij Zastosuj lub naciśnij klawisz Enter.

  Search Ads 360 wyświetli stronę reklamodawcy, która zawiera dane wszystkich kont wyszukiwarki reklamodawcy.

 2. panelu nawigacyjnym po lewej stronie kliknij Strategie ustalania stawek.
  Najedź kursorem myszy na nazwę strategii ustalania stawek, by wyświetlić kartę z jej ustawieniami. Strategia ustalania stawek wybrana na ilustracji poniżej tylko zaleca dostosowania stawek celu remarketingowego wskazywane przez szarą ikonę znacznika wyboru White checkmark with gray background.
  List of Search Ads 360 bid strategies. A hand icon points to a bid strategy named Target CPA. A flyout card lists the Target CPA
 3. Kliknij nazwę strategii w kolumnie Strategia ustalania stawek.
 4. Kliknij kartę Cele ▼ nad wykresem podsumowania skuteczności i wybierz Cele remarketingowe.
 5. Kliknij Zmień ustawienia strategii ustalania stawek nad tabelą raportowania.

 

 
Mimo że strategia ustalania stawek Search Ads 360 może wykorzystywać konwersje Google Analytics lub Floodlight do ustawiania lub zalecania dostosowań stawek celów remarketingowych, raporty o celach remarketingowych w Search Ads 360 będą zawierały tylko dane dotyczące konwersji Floodlight. Raportowanie celów remarketingowych w Google Analytics nie jest obsługiwane.

 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?