Kopiowanie kampanii

Konto docelowe Baidu

Kopiowanie z Google Ads do Baidu

Gdy w ramach operacji kopiowania Search Ads 360 tworzy nowe kampanie, grupy reklam, reklamy, słowa kluczowe i wykluczające słowa kluczowe, tylko niektóre z ustawień są kopiowane z kampanii źródłowej (jak opisano to poniżej). (Zobacz listę ustawień, które możesz zaktualizować w istniejących kopiach).

Ustawienia kampanii w Baidu

Jeśli docelowe konto wyszukiwarki nie zawiera jeszcze kampanii o danej nazwie, Search Ads 360 utworzy nową i skopiuje ustawienia wymienione poniżej.

Niektóre ustawienia Google Ads mogą mieć inne nazwy lub wymagać wprowadzenia zmian w kampanii docelowej w Search Ads 360.

Konto źródłowe Google Ads Ustawienia kampanii na koncie docelowym Baidu

Nazwa

Nazwa

Budżet dzienny

Budżet dzienny:

 • W razie potrzeby Search Ads 360 konwertuje budżet dzienny na walutę powiązaną z docelową wyszukiwarką.

Metoda wyświetlania reklam

Ustawienie nie jest stosowane w kampaniach Baidu.

Daty rozpoczęcia i zakończenia

Ustawienie nie jest stosowane w kampaniach Baidu.

Rotacja reklam

Rotacja reklam

Dopasowywanie słów kluczowych

Ustawienie nie jest stosowane w kampaniach Baidu.

Lokalizacje docelowe

Lokalizacje docelowe:

 • Kraj

 • Region

 • Miasto

Pamiętaj, że Search Ads 360 nie kopiuje docelowych obszarów miejskich do kampanii Baidu.

W przypadku pozostałych typów lokalizacji docelowych Search Ads 360 w miarę możliwości zamienia kody geograficzne używane w Google Ads na ich odpowiedniki z Baidu. Jeśli w Baidu nie ma odpowiedników kodów geograficznych, działanie podejmowane przez Search Ads 360 zależy od tego, czy dodawany obszar jest większy czy mniejszy niż ten określony w Google Ads.

 • Jeśli kod Baidu spowodowałby włączenie do kampanii większego obszaru niż w kampanii źródłowej Google Ads, Search Ads 360 go nie kopiuje. Search Ads 360 wstrzymuje kampanię Baidu i umieszcza odpowiedni komunikat w arkuszu zbiorczym z wynikami.
 • Jeśli kod Baidu spowodowałby włączenie do kampanii mniejszego obszaru niż w kampanii źródłowej Google Ads, Search Ads 360 kopiuje go i umieszcza komunikat w arkuszu zbiorczym z wynikami. Search Ads 360 nie wstrzymuje kampanii Baidu.

Search Ads 360 kopiuje lokalizacje docelowe tylko do nowych kampanii. Nie są one aktualizowane w żadnych istniejących kopiach kampanii.

Języki

Ustawienie nie jest stosowane w kampaniach Baidu.

Sieć

Ustawienie nie jest stosowane w kampaniach Baidu.

Dostosowanie stawek mobilnych

Dostosowanie stawek mobilnych

Dostosowanie stawek na tablety Ustawienie nie jest stosowane w kampaniach Baidu.
Dostosowanie stawek na komputery Ustawienie nie jest stosowane w kampaniach Baidu.

Szablon URL

Szablon URL

Stan

Jeśli zmienisz stan kampanii źródłowej na Usunięta, nie jest on aktualizowany w kampanii docelowej. Aby miała ona taki stan, musisz zmienić go ręcznie.

Linki do podstron

Ustawienie nie jest stosowane w kampaniach Baidu.

Te ustawienia nie są kopiowane do docelowej kampanii:

 • Strategia ustalania stawek

 • Etykiety

 • Parametry niestandardowe 
   Search Ads 360 nie wyświetla parametrów niestandardowych ani nimi nie zarządza na kontach wyszukiwarek tego typu. Jeśli zalogujesz się w wyszukiwarce i dodasz parametry niestandardowe, możesz je zsynchronizować z Search Ads 360, ale usługa ta je zignoruje. Wyszukiwarka zastosuje parametry niestandardowe, gdy wyświetli reklamę.
 • Sufiks końcowego adresu URL
  Możesz ręcznie skopiować parametry z sufiksu końcowego adresu URL do szablonu URL w kampanii docelowej.

 

Ustawienia grup reklam w Baidu

Jeśli kampania docelowa nie zawiera jeszcze grupy reklam o tej samej nazwie co grupa źródłowa, Search Ads 360 tworzy nową grupę reklam i kopiuje do niej wymienione tutaj ustawienia.

Niektóre ustawienia Google Ads mogą mieć inne nazwy lub wymagać wprowadzenia zmian w docelowej grupie reklam w Search Ads.

Konto źródłowe Google Ads Ustawienia grupy reklam na koncie docelowym Baidu

Nazwa

Nazwa

Domyślny CPC w sieci wyszukiwania

Domyślny CPC w sieci wyszukiwania

Dostosowanie stawek na tablety Ustawienie nie jest stosowane w grupach reklam Baidu.
Dostosowanie stawek na komputery Ustawienie nie jest stosowane w grupach reklam Baidu.

Szablon URL

Szablon URL

Stan

Stan

Linki do podstron

Ustawienie nie jest stosowane w grupach reklam Baidu.

Te ustawienia nie są kopiowane do docelowej grupy reklam:

 • Strategia ustalania stawek

 • Etykiety

 • Parametry niestandardowe 
   Search Ads 360 nie wyświetla parametrów niestandardowych ani nimi nie zarządza na kontach wyszukiwarek tego typu. Jeśli zalogujesz się w wyszukiwarce i dodasz parametry niestandardowe, możesz je zsynchronizować z Search Ads 360, ale usługa ta je zignoruje. Wyszukiwarka zastosuje parametry niestandardowe, gdy wyświetli reklamę.
 • Sufiks końcowego adresu URL
  Możesz ręcznie skopiować parametry z sufiksu końcowego adresu URL do szablonu URL w kampanii docelowej.

 

Ustawienia reklam w Baidu

Jeśli docelowa grupa reklam nie zawiera jeszcze reklamy o tej samej nazwie co reklama w grupie źródłowej, Search Ads 360 tworzy nową reklamę i kopiuje do niej wymienione tutaj ustawienia.

W przypadku ustawień Google Ads, które są niedostępne w innych wyszukiwarkach – lub są dostępne pod innymi nazwami – Search Ads 360 wprowadza zmiany opisane poniżej.

Kopiowane są tylko standardowe reklamy tekstowe

Do kampanii docelowej są kopiowane tylko standardowe reklamy tekstowe Google Ads. Rozszerzone reklamy tekstowe Google Ads nie są kopiowane.

Konto źródłowe Google Ads Ustawienia reklam na koncie docelowym Baidu

Nazwa reklamy

Nazwa reklamy

Tytuł reklamy

Tytuł reklamy

Jeśli tytuł przekracza limit znaków Baidu, Search Ads 360 nie kopiuje reklamy. W raporcie o błędach pojawia się wtedy komunikat o błędzie.

Wiersz 1
Wiersz 2

Wiersz 1
Wiersz 2

Jeśli liczba znaków w którymś z wierszy przekracza limit Baidu, Search Ads 360 nie kopiuje reklamy. W raporcie o błędach pojawia się wtedy komunikat o błędzie.

Wyświetlany URL

Wyświetlany URL

Jeśli liczba znaków w wyświetlanym adresie URL przekracza limit znaków Baidu, Search Ads 360 nie kopiuje reklamy. W raporcie o błędach pojawia się wtedy komunikat o błędzie.

URL strony docelowej

Ustawienie nie jest stosowane w reklamach Baidu.

Ustawienie mobilne

Ustawienie nie jest stosowane w reklamach Baidu.

Stan

Stan

Reklamy typu „tylko połączenie”

Ustawienie nie jest kopiowane do grup reklam Baidu.

Te ustawienia nie są kopiowane do docelowej reklamy:

 • Etykiety

 • Parametry niestandardowe 
   Search Ads 360 nie wyświetla parametrów niestandardowych ani nimi nie zarządza na kontach wyszukiwarek tego typu. Jeśli zalogujesz się w wyszukiwarce i dodasz parametry niestandardowe, możesz je zsynchronizować z Search Ads 360, ale usługa ta je zignoruje. Wyszukiwarka zastosuje parametry niestandardowe, gdy wyświetli reklamę.
 • Sufiks końcowego adresu URL
  Możesz ręcznie skopiować parametry z sufiksu końcowego adresu URL do szablonu URL w kampanii docelowej.

 

Ustawienia słów kluczowych w Baidu

Jeśli docelowa grupa reklam nie zawiera jeszcze słowa kluczowego o tej samej nazwie i typie dopasowania co słowo w grupie źródłowej, Search Ads 360 tworzy nowe słowo kluczowe i kopiuje do niego wymienione tutaj ustawienia. To oznacza, że jeśli w docelowej grupie reklam nie ma jeszcze dokładnie takiego samego słowa kluczowego, Search Ads 360 tworzy w niej nowe słowo.

Konto źródłowe Google Ads Ustawienia słów kluczowych na koncie docelowym Baidu

Tekst

Tekst

Typ dopasowania

Typ dopasowania

Stawka minimalna

Stawka minimalna

Stawka maksymalna

Stawka maksymalna

URL strony docelowej

URL na komputery

W Baidu dla słów kluczowych należy określić dwie strony docelowe – jedną na potrzeby urządzeń mobilnych i jedną na potrzeby urządzeń stacjonarnych. W Google Ads jest jednak dostępne tylko jedno pole na określenie strony docelowej, w którym można użyć parametrów {ifmobile} i {ifnotmobile} w celu wskazania stron docelowych na potrzeby poszczególnych typów urządzeń.

Podczas kopiowania kampanii do Baidu Search Ads 360 kopiuje URL strony docelowej z Google Ads do pola adresu URL na potrzeby urządzeń stacjonarnych w Baidu.

 • Jeśli adres URL strony docelowej używa parametrów {ifmobile} lub {ifnotmobile}, Search Ads 360 generuje dwa oddzielne adresy URL serwera kliknięć (po jednym na potrzeby każdego typu urządzeń) i trafikuje je do Baidu.
 • Jeśli strona docelowa nie korzysta z tych parametrów, Search Ads 360 generuje jeden URL serwera kliknięć na potrzeby adresu URL na komputery i trafikuje go zarówno do pola adresu URL na potrzeby urządzeń mobilnych, jak i do pola adresu URL na komputery w Baidu. Więcej informacji
 • Jeśli słowo kluczowe Google Ads nie ma określonego adresu URL strony docelowej, Search Ads 360 użyje adresu URL strony docelowej z aktywnej reklamy w tej samej grupie reklam.

Parametry adresu URL

Parametry adresu URL

Stan

Stan

Te ustawienia nie są kopiowane do docelowego słowa kluczowego:

 • Strategia ustalania stawek

 • Etykiety

 • Udział w teście strony docelowej

 • Parametry niestandardowe 
   Search Ads 360 nie wyświetla parametrów niestandardowych ani nimi nie zarządza na kontach wyszukiwarek tego typu. Jeśli zalogujesz się w wyszukiwarce i dodasz parametry niestandardowe, możesz je zsynchronizować z Search Ads 360, ale usługa ta je zignoruje. Wyszukiwarka zastosuje parametry niestandardowe, gdy wyświetli reklamę.
 • Sufiks końcowego adresu URL
  Możesz ręcznie skopiować parametry z sufiksu końcowego adresu URL do szablonu URL w kampanii docelowej.

 

Ustawienia wykluczających słów kluczowych w Baidu

Jeśli docelowa kampania lub grupa reklam nie zawiera jeszcze wykluczającego słowa kluczowego o tej samej nazwie (i typie dopasowania w Google Ads) co słowo w kampanii źródłowej, Search Ads 360 tworzy nowe wykluczające słowo kluczowe i kopiuje do niego wymienione tutaj ustawienia.

Dostosowanie stawek Konto docelowe Baidu

Tekst

Tekst

Typ dopasowania

Typ dopasowania

Stan

Stan

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?