Kopiowanie kampanii

Konto docelowe Yahoo! Japan

Kopiowanie z Google Ads do Yahoo! Japan

Gdy w ramach operacji kopiowania Search Ads 360 tworzy nowe kampanie, grupy reklam, reklamy, słowa kluczowe i wykluczające słowa kluczowe, tylko niektóre z ustawień są kopiowane z kampanii źródłowej (jak opisano to poniżej). (Zobacz listę ustawień, które możesz zaktualizować w istniejących kopiach).

Ustawienia kampanii w Yahoo! Japan

Jeśli docelowe konto wyszukiwarki nie zawiera jeszcze kampanii o danej nazwie, Search Ads 360 utworzy nową i skopiuje ustawienia wymienione poniżej.

Niektóre ustawienia Google Ads mogą mieć inne nazwy lub wymagać wprowadzenia zmian w kampanii docelowej w Search Ads 360. 

Konto źródłowe Google Ads Ustawienia kampanii na koncie docelowym Yahoo! JAPAN

Nazwa

Nazwa

Budżet dzienny

Budżet dzienny:

 • Search Ads 360 przelicza budżet dzienny na jeny i zaokrągla go do najbliższej setki jenów.

Metoda wyświetlania reklam

Metoda wyświetlania reklam

Daty rozpoczęcia i zakończenia

Daty rozpoczęcia i zakończenia:

 • Jeśli źródłowa data rozpoczęcia lub zakończenia przypada w przeszłości, Search Ads 360 w kampanii docelowej ustawia datę bieżącą.

Rotacja reklam

Rotacja reklam

Dopasowywanie słów kluczowych

Ustawienie nie jest stosowane w kampaniach Yahoo! Japan.

Lokalizacje docelowe

Lokalizacje docelowe:

 • Region – jeśli kod regionu w kampanii Google Ads określa prefekturę Japonii, Search Ads 360 kopiuje go do kampanii Yahoo! Japan. W przeciwnym razie Search Ads 360 ignoruje kod regionu.

 • Miasto – jeśli kod miasta w kampanii Google Ads określa jednostkę administracyjną Japonii mniejszą od prefektury, Search Ads 360 konwertuje go do kodu takiej jednostki administracyjnej w kampanii Yahoo! Japan. W przeciwnym razie Search Ads 360 ignoruje kod miasta.

Pamiętaj, że Search Ads 360 nie kopiuje docelowych krajów ani obszarów miejskich do kampanii Yahoo! Japan.

Search Ads 360 kopiuje lokalizacje docelowe tylko do nowych kampanii. Nie są one aktualizowane w żadnych istniejących kopiach kampanii.

Języki

Ustawienie nie jest stosowane w kampaniach Yahoo! Japan.

Sieć

Ustawienie nie jest stosowane w kampaniach Yahoo! Japan.

Dostosowanie stawek mobilnych

Dostosowanie stawek mobilnych

Dostosowanie stawek na tablety Ustawienie nie jest stosowane w kampaniach Yahoo! Japan.
Dostosowanie stawek na komputery Ustawienie nie jest stosowane w kampaniach Yahoo! Japan.

Szablon URL

Szablon URL

Stan

Stan

Jeśli zmienisz stan kampanii źródłowej na Usunięta, nie jest on aktualizowany w kampanii docelowej. Aby miała ona taki stan, musisz zmienić go ręcznie.

Linki do podstron

Linki do podstron

Te ustawienia nie są kopiowane do docelowej kampanii:

 • Strategia ustalania stawek

 • Etykiety

 • Parametry niestandardowe 
   Search Ads 360 nie wyświetla parametrów niestandardowych ani nimi nie zarządza na kontach wyszukiwarek tego typu. Jeśli zalogujesz się w wyszukiwarce i dodasz parametry niestandardowe, możesz je zsynchronizować z Search Ads 360, ale usługa ta je zignoruje. Wyszukiwarka zastosuje parametry niestandardowe, gdy wyświetli reklamę.
 • Sufiks końcowego adresu URL
  Możesz ręcznie skopiować parametry z sufiksu końcowego adresu URL do szablonu URL w kampanii docelowej.
Ustawienia grup reklam w Yahoo! Japan

 

Jeśli kampania docelowa nie zawiera jeszcze grupy reklam o tej samej nazwie co grupa źródłowa, Search Ads 360 tworzy nową grupę reklam i kopiuje do niej wymienione tutaj ustawienia.

Niektóre ustawienia Google Ads mogą mieć inne nazwy lub wymagać wprowadzenia zmian w docelowej grupie reklam w Search Ads 360.
Konto źródłowe Google Ads Ustawienia grupy reklam na koncie docelowym Yahoo! JAPAN

Nazwa

Nazwa

Domyślny CPC w sieci wyszukiwania

Domyślny CPC w sieci wyszukiwania

Yahoo! Japan wymaga, by domyślny CPC w sieci wyszukiwania miał wartość co najmniej jednego jena. Jeśli w kampanii Google Ads domyślny CPC w sieci wyszukiwania nie jest określony lub nie przekracza jednego jena, Search Ads 360 automatycznie ustawia tę wartość na jednego jena.

Dostosowanie stawek na tablety Ustawienie nie jest stosowane w grupach reklam Yahoo! Japan.
Dostosowanie stawek na komputery Ustawienie nie jest stosowane w grupach reklam Yahoo! Japan.

Szablon URL

Szablon URL

Linki do podstron

Linki do podstron

Te ustawienia nie są kopiowane do docelowej grupy reklam:

 • Strategia ustalania stawek

 • Etykiety

 • Parametry niestandardowe 
   Search Ads 360 nie wyświetla parametrów niestandardowych ani nimi nie zarządza na kontach wyszukiwarek tego typu. Jeśli zalogujesz się w wyszukiwarce i dodasz parametry niestandardowe, możesz je zsynchronizować z Search Ads 360, ale usługa ta je zignoruje. Wyszukiwarka zastosuje parametry niestandardowe, gdy wyświetli reklamę.
 • Sufiks końcowego adresu URL
  Możesz ręcznie skopiować parametry z sufiksu końcowego adresu URL do szablonu URL w kampanii docelowej.
Ustawienia reklam w Yahoo! Japan
Jeśli docelowa grupa reklam nie zawiera jeszcze reklamy o tej samej nazwie co reklama w grupie źródłowej, Search Ads 360 tworzy nową reklamę. W przypadku ustawień Google Ads, które są niedostępne w Yahoo! Japan lub są dostępne pod innymi nazwami, Search Ads 360 wprowadza zmiany opisane poniżej.

Wszystkie standardowe reklamy tekstowe ze źródłowej grupy reklam są kopiowane na konto docelowe jako standardowe reklamy tekstowe.
Wszystkie rozszerzone reklamy tekstowe ze źródłowej grupy reklam są kopiowane na konto docelowe jako rozszerzone reklamy tekstowe.

Standardowe reklamy tekstowe

Konto źródłowe Google Ads Ustawienia standardowych reklam tekstowych na koncie docelowym Yahoo! JAPAN

Nazwa reklamy

Nazwa reklamy

Tytuł reklamy

Tytuł reklamy

Jeśli tytuł przekracza limit znaków Yahoo! Japan, Search Ads 360 nie kopiuje reklamy. W raporcie o błędach pojawia się wtedy komunikat o błędzie.

Wiersz 1
Wiersz 2

Wiersz 1
Wiersz 2

Jeśli liczba znaków w którymś z wierszy przekracza limit Yahoo! Japan, Search Ads 360 nie kopiuje reklamy. W raporcie o błędach pojawia się wtedy komunikat o błędzie.

Wyświetlany URL

Wyświetlany URL

Jeśli liczba znaków w wyświetlanym adresie URL przekracza limit znaków Yahoo! Japan, Search Ads 360 nie kopiuje reklamy. W raporcie o błędach pojawia się wtedy komunikat o błędzie.

URL strony docelowej

URL strony docelowej

Jeśli liczba znaków w adresie URL strony docelowej przekracza limit znaków Yahoo! Japan, Search Ads 360 nie kopiuje reklamy. W raporcie o błędach pojawia się wtedy komunikat o błędzie.

Ustawienie mobilne

Ustawienie mobilne

Szablon URL

Szablon URL

Stan

Stan

Reklamy typu „tylko połączenie”

Ustawienie nie jest kopiowane do grup reklam Yahoo! JAPAN.

Te ustawienia nie są kopiowane do docelowej kampanii:

 

 • Parametry niestandardowe 
   Search Ads 360 nie wyświetla parametrów niestandardowych ani nimi nie zarządza na kontach wyszukiwarek tego typu. Jeśli zalogujesz się w wyszukiwarce i dodasz parametry niestandardowe, możesz je zsynchronizować z Search Ads 360, ale usługa ta je zignoruje. Wyszukiwarka zastosuje parametry niestandardowe, gdy wyświetli reklamę.
 • Sufiks końcowego adresu URL
  Możesz ręcznie skopiować parametry z sufiksu końcowego adresu URL do szablonu URL w kampanii docelowej.

 

Rozszerzone reklamy tekstowe

Konto źródłowe Google Ads Ustawienia rozszerzonych reklam tekstowych na koncie docelowym Yahoo! Japan

Nazwa reklamy

Nazwa reklamy

Nagłówek
Nagłówek 2

Nagłówek
Nagłówek 2

Linia tekstu 1

Linia tekstu 1

Docelowy URL

Docelowy URL

URL strony docelowej

URL strony docelowej

Ścieżka 1
Ścieżka 2

Ścieżka 1
Ścieżka 2

Stan

Stan

 

Te ustawienia nie są kopiowane do docelowej reklamy:

 • Etykiety

 • Parametry niestandardowe 
   Search Ads 360 nie wyświetla parametrów niestandardowych ani nimi nie zarządza na kontach wyszukiwarek tego typu. Jeśli zalogujesz się w wyszukiwarce i dodasz parametry niestandardowe, możesz je zsynchronizować z Search Ads 360, ale usługa ta je zignoruje. Wyszukiwarka zastosuje parametry niestandardowe, gdy wyświetli reklamę.
 • Sufiks końcowego adresu URL
  Możesz ręcznie skopiować parametry z sufiksu końcowego adresu URL do szablonu URL w kampanii docelowej.

Reklamy zduplikowane

Reklamy zduplikowane w źródłowej kampanii Google Ads nie są kopiowane do docelowej kampanii Yahoo! Japan. Oznacza to, że jeśli źródłowa kampania Google Ads zawiera zduplikowane reklamy, tylko jedna z nich zostanie skopiowana do docelowej kampanii Yahoo! Japan. 

 
Ustawienia słów kluczowych w Yahoo! Japan

Jeśli docelowa grupa reklam nie zawiera jeszcze słowa kluczowego o tej samej nazwie i typie dopasowania co słowo w grupie źródłowej, Search Ads 360 tworzy nowe słowo kluczowe i kopiuje do niego wymienione tutaj ustawienia. To oznacza, że jeśli w docelowej grupie reklam nie ma jeszcze dokładnie takiego samego słowa kluczowego, Search Ads 360 tworzy w niej nowe słowo.

Konto źródłowe Google Ads Ustawienia słów kluczowych na koncie docelowym Yahoo! JAPAN

Tekst

Tekst

Typ dopasowania

Typ dopasowania

Stawka minimalna

Stawka minimalna

Stawka maksymalna

Stawka maksymalna

Szablon URL

Szablon URL

URL strony docelowej

URL strony docelowej
Jeśli słowo kluczowe Google Ads nie ma określonego adresu URL strony docelowej, nowe słowo kluczowe w kampanii docelowej też nie będzie miało tego adresu.

Parametry adresu URL

Parametry adresu URL

Stan

Stan

Te ustawienia nie są kopiowane do docelowego słowa kluczowego:

 • Strategia ustalania stawek

 • Etykiety

 • Udział w teście strony docelowej

 • Parametry niestandardowe 
   Search Ads 360 nie wyświetla parametrów niestandardowych ani nimi nie zarządza na kontach wyszukiwarek tego typu. Jeśli zalogujesz się w wyszukiwarce i dodasz parametry niestandardowe, możesz je zsynchronizować z Search Ads 360, ale usługa ta je zignoruje. Wyszukiwarka zastosuje parametry niestandardowe, gdy wyświetli reklamę.
 • Sufiks końcowego adresu URL
  Możesz ręcznie skopiować parametry z sufiksu końcowego adresu URL do szablonu URL w kampanii docelowej.
Ustawienia wykluczających słów kluczowych w Yahoo! Japan

Jeśli docelowa kampania lub grupa reklam nie zawiera jeszcze wykluczającego słowa kluczowego o tej samej nazwie (i typie dopasowania w Google Ads) co słowo w kampanii źródłowej, Search Ads 360 tworzy nowe wykluczające słowo kluczowe i kopiuje do niego wymienione tutaj ustawienia.

Konto źródłowe Google Ads Konto docelowe Yahoo! JAPAN

Tekst

Tekst

Typ dopasowania

Typ dopasowania

Stan

Stan

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?