Powiadomienie

Witamy w Centrum pomocy Search Ads 360, platformy do zarządzania kampaniami marketingowymi w wyszukiwarkach.  Centrum pomocy jest dostępne dla wszystkich, ale do usługi Search Ads 360 mogą uzyskać dostęp tylko zalogowani subskrybenci. Aby zasubskrybować usługę lub dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z naszym zespołem sprzedaży.

Informacje o strategiach ustalania stawek w Search Ads 360

Zobacz rekomendacje

Strategie ustalania stawek w Search Ads 360

 

Jeśli chcesz sprawdzić, czy Search Ads 360 zaleca użycie strategii Inteligentne ustalanie stawek, która pozwoli osiągnąć wyznaczony cel:

 1. Otwórz właściwości reklamodawcy.
  Przechodzenie do reklamodawcy
  1. Kliknij pasek nawigacyjny, by wyświetlić opcje nawigacji.

  2. Na liście Agencja kliknij agencję zawierającą reklamodawcę. Możesz ją wyszukać według nazwy lub wybrać z listy.

  3. Na liście Reklamodawca kliknij reklamodawcę.

  4. Kliknij Zastosuj lub naciśnij klawisz Enter.

  Search Ads 360 wyświetli stronę reklamodawcy, która zawiera dane wszystkich kont wyszukiwarki reklamodawcy.

 2. W panelu użytkownika po lewej stronie kliknij Strategie ustalania stawek.
 3. Kliknij kartę Możliwości strategii ustalania stawek.
 4. Kliknij strzałkę obok opcji Wybierz cel konwersji ▼, by wyświetlić listę, i wybierz utworzony przez siebie cel.
 5. W sekcji Waluta wykonaj jedną z tych czynności:  

  • Zostaw zaznaczone Wszystkie waluty. Lista w Search Ads 360 obejmuje kampanie Google Ads i Microsoft Advertising, które mogłyby osiągnąć ten cel z większą skutecznością, gdyby została zastosowana strategia ustalania stawek.
  • Wybierz określoną walutę z listy. Search Ads 360 pokaże tylko te kampanie Google Ads i Microsoft Advertising w wybranej walucie, które mogą skorzystać na zastosowaniu strategii ustalania stawek.

  Możliwe, że masz też inne kampanie, w których strategia ustalania stawek przyniosłaby korzyści, jednak zalecenia pojawiają się tylko w przypadku tych, w których korzyści prawdopodobnie będą znaczne.

  Kampanie są uporządkowane w kolejności od największego do najmniejszego wpływu strategii. Przy każdej z nich zobaczysz takie dane jak:

  • Średnia wartość docelowa ROI na podstawie ostatniego okresu. Na przykład zobaczysz średni CPA z ostatnich 28 dni.
  • Bieżące przychody lub liczba konwersji oraz przewidywane przychody lub liczba działań w ciągu następnych siedmiu dni, jeśli zastosujesz strategię ustalania stawek i wybierzesz wcześniejszą wartość docelową ROI.
  • Bieżący koszt w porównaniu z przewidywanym kosztem w ciągu następnych siedmiu dni, jeśli zastosujesz strategię ustalania stawek i wybierzesz wcześniejszą wartość docelową ROI.

Wyświetlanie zaleceń do grupy kampanii

Domyślnie tabela raportowania na karcie Możliwości strategii ustalania stawek zawiera zalecenia dla poszczególnych kampanii, dzięki czemu możesz dowiedzieć się, w których kampaniach strategia ustalania stawek przyniesie największe korzyści. Jednak wyniki będą prawdopodobnie lepsze, gdy zastosujesz strategię ustalania stawek do kolekcji podobnych kampanii na jednym koncie – im większe portfolio, tym szersze możliwości optymalizacji wyników ma Search Ads 360.

Aby zobaczyć połączone zalecenia do grupy kampanii:

 1. Wykonaj czynności powyżej, by wyświetlić możliwości strategii ustalania stawek.
 2. W tabeli raportowania wybierz kampanie o podobnych zalecanych wartościach docelowych:
  1. Aby znaleźć zalecane wartości docelowe, spójrz na kolumny Zalecana wartość docelowa CPA, Zalecana wartość docelowa ROASZalecana wartość docelowa ERS
  2. Jeśli chcesz posortować tabelę według tych wartości, kliknij podtytuł średnia z 28 dni.  
  3. Zaznacz pola obok kampanii o podobnych zalecanych wartościach docelowych. 
   Na przykład po wybraniu celu w postaci konwersji zaznacz kampanie o zalecanym CPA z przedziału od 40 do 50 USD. 

   DS displays the averages in a scorecard above the reporting table.

   Jeśli wybierzesz zbyt szeroki zakres wartości docelowej (na przykład CPA od 5 do 50 USD), Search Ads 360 może nie uzyskać wystarczającej pewności, że poprawi skuteczność wszystkich zaznaczonych kampanii. W takim przypadku pojawi się komunikat sugerujący wybranie innej grupy kampanii.
 3. Jeśli chcesz zaakceptować zalecenie i zezwolić strategii ustalania stawek na zarządzanie kampaniami, zastosuj zalecenie.

Pobieranie zaleceń

Jeśli przed użyciem strategii ustalania stawek chcesz zapisać dane o dotychczasowej skuteczności kampanii, pobierz zalecenia. Podczas oceny skuteczności strategii porównasz wyniki z pobranym plikiem.

 1. Wykonaj czynności powyżej, by wyświetlić możliwości strategii ustalania stawek.
 2. Wybierz co najmniej jedną kampanię.
 3. Kliknij przycisk Pobierz.

Przeglądarka pobierze z Search Ads 360 arkusz kalkulacyjny z danymi, które widać w tabeli zaleceń. 

Pamiętaj, że arkusz kalkulacyjny nie zawiera podsumowania statystyk. Jeśli chcesz zapisać takie podsumowanie, by skorzystać z niego później, musisz zrobić to ręcznie.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne