Search Ads 360 teklif stratejileri hakkında

Search Ads 360 teklif stratejisi fırsatlarını kullanma

Teklif stratejileri, reklamcılık harcamalarınızı tahsis etmeniz için en verimli yöntemi bulur. Bazı teklif stratejisi türleri reklamlarınızın yüksek konumlarda görüntülenmesine, bazıları da belirtilen bir bütçe için sitenize mümkün olduğunca çok trafik göndermeye odaklanırken Akıllı Teklif stratejileri, dönüşüm sağlama olasılığı en yüksek trafiği oluşturmaya odaklanır. Akıllı Teklif stratejilerinin izlenebilir performansını izlemek için belirli bir işlem başına maliyetteki (EBM) dönüşüm sayısı veya etkin gelir paylaşımının (ERS) ya da reklam harcamasının getirisinin (ROAS) belirtilen bir oranında elde edilen gelir miktarını kullanırsınız.

10 ABD doları EBM'deki hizmet isteklerinin sayısını en üst düzeye çıkarma gibi gerçekleştirmeniz gereken belirli bir iş hedefiniz varsa, hedefe ulaşmanın en iyi yolu Akıllı Teklif Verme (veya YG) stratejisidir.

İş hedefiniz daha esnekse, Akıllı Teklif Verme stratejileri tekliflerinizi yönetmenin yine mükemmel bir yoludur.

Teklif stratejisi fırsatları, Akıllı Teklif stratejisi oluşturmanıza yardımcı olur

Akıllı Teklif (veya YG) stratejisinden avantaj kazanma olasılığı yüksek olan Google Ads ya da Microsoft Advertising kampanyalarını daha kolay bulmak için teklif stratejisi fırsatları kullanmak isteyebilirsiniz. Teklif stratejisi fırsatı, kampanyaları analiz ederek, son performansı inceleyerek ve hedefler önererek bir YG teklif stratejisi oluşturmanıza yardımcı olabilir.

Teklif stratejisi fırsatları yalnızca Google Ads manuel kampanyalarını, Google Ads Alışveriş kampanyalarını ve Microsoft Advertising manuel kampanyalarını analiz eder. Fırsatlar, diğer Google Ads kampanyaları veya arama motor hesabı türleri için tanımlanmamıştır.

YG teklif stratejisinin avantaj sağlayacağı kampanyaları tanımlamak için fırsat kullanmak yerine, YG teklif stratejisi oluşturup kampanyaları manuel olarak teklif stratejisine ekleyebilirsiniz. Bilinçli kararlar almak, mantıklı hedefler belirleyip en iyi minimum ve maksimum teklifleri ayarlamak için gereken tüm hesaplamaları yapmak amacıyla performans verilerini analiz etmeniz gerekir.

Aşağıdaki tabloda, bir YG teklif stratejisinin oluşturulması için gereken adımlar ve teklif stratejisi fırsatının hangi adımlarda size yardımcı olduğu gösterilmektedir.

Adım Adımları gerçekleştiren
YG hedefi belirtme Siz
Benzer hedeflere ve geçmiş performansına sahip kampanyalar bulma Teklif stratejisi fırsatı, bir teklif stratejisi tarafından yönetildiğinde bundan faydalanabilecek Google Ads ve Microsoft Advertising kampanyalarını bulur. Daha sonra, benzer hedeflere ve performansa sahip kampanyaları seçebilir ve bir teklif stratejisi oluşturabilirsiniz.

Geçmiş performans verilerini kullanarak makul hedefler ve teklifler hesaplama

Teklif stratejisi fırsatı, aşağıdakileri hesaplamak için performans verilerini kullanır:

Bir teklif stratejisi oluşturma ve işe yaraması için zaman tanıma Teklif stratejisi fırsatının önerdiği EBM, ERS veya ROAS ile min. ve maks. teklif ayarlarını kullanarak teklif stratejisini siz oluşturursunuz.
Teklif stratejisi performansını analiz etme Siz
Zaman içinde ayarlamalar yapma Siz

Teklif stratejisi fırsatları öneriler sunar

Search Ads 360, yalnızca teklif stratejisinin büyük olasılıkla aşağıdakilerden birini sağlayabileceği durumlarda Google Ads ve Microsoft Advertising kampanyaları için bir Akıllı Teklif stratejisi önerisi sunar:

 • Geçerli ortalama EBM, ERS veya ROAS'den daha iyi bir YG hedefi olan benzer bir dönüşüm sayısı.
 • Benzer bir ortalama EBM, ERS veya ROAS değeri için daha fazla dönüşüm sayısı.

Search Ads 360, yalnızca kampanyadaki tüm teklif verilebilir öğeleri dikkate aldığı durumlarda bir teklif stratejisinin faydalarından emin olabilir. 

Search Ads 360 teklif stratejileri belirli reklam gruplarına, anahtar kelimelere veya teklif verilebilir öğelere uygulanabilir olsa da geniş portföyler için daha uygundur. Örneğin, bir teklif stratejisine yalnızca yüksek maliyetli 10 anahtar kelime yerleştirirseniz teklif stratejisinin performansı iyileştirmek için yapabileceği pek bir şey olmayabilir. Search Ads 360, portföy genişledikçe genel performansı iyileştirmek için daha fazla dengeleme fırsatı ve gizli fırsatlar bulabilir.

Örnek:

 1. Bir otomobil kiralama sitesinin reklamını yapmak için arama reklamlarını kullanırsınız ve site, yapılan rezervasyon sayısını izlemek için "Otomobil kiralama" adlı bir Floodlight etkinliği kullanır.
 2. En verimli işlem başına maliyet (EBM) ile en yüksek çevrimiçi rezervasyon sayısına ulaşmak istersiniz, ancak EBM'nin ne olması gerektiğinden emin değilsinizdir.
 3. Rezervasyon dönüşümüne önemli miktarda trafik yönlendiren 3 kampanyanız vardır ve bu kampanyaların hiçbiri şu anda bir teklif stratejisi tarafından yönetilmemektedir.

"En verimli EBM'de 'Otomobil kiralama' dönüşümünü en üst düzeye çıkarma" gibi bir hedef tanımlayabilirsiniz. Bu durumda, Search Ads 360:

 1. Trafiği "Otomobil kiralama" dönüşümüne yönlendiren kampanyaların son performansını analiz eder.
 2. Son 28 gün içinde "Otomobil kiralama" dönüşümlerini gerçekleştirmek için gereken ortalama EBM'yi hesaplar.
 3. Hangi kampanyaların bir teklif stratejisinden en fazla faydalanacağını belirler.

Daha sonra, Search Ads 360'ın önerilerini kampanyalarınızın birine veya birkaçına uygulayabilirsiniz.

 

Başlamaya hazır mısınız?

 1. Search Ads 360'ın analiz edeceği bir hedef oluşturun veya seçin.
 2. Önerileri inceleyip uygun gördüğünüz sayıda kampanyaya uygulayın.
 3. Teklif stratejisi sonuçlarını analiz ederek önerilerin kalitesini değerlendirin.
Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?