Kolumna Cel dynamicznej reklamy w wyszukiwarce

Wyświetla kryteria podane podczas tworzenia dynamicznego celu.

Na przykład ten cel określa trzy kryteria wyboru stron:
AND( CATEGORY="shoes/outdoor/sneakers", PAGE_CONTENT CONTAINS "mens", PAGE_TITLE CONTAINS "casual")

Dodawanie tej kolumny do raportu
 1. Otwórz właściwości konta wyszukiwarki, kampanii lub grupy reklam Google Ads.
 2. Kliknij kartę Cele i wybierz Dynamiczne cele reklamy.
  Jeśli nie widzisz opcji Dynamiczne cele reklamy, bieżący zakres nie został skonfigurowany na potrzeby dynamicznych reklam w wyszukiwarce.
 3. Jeśli kolumny nie ma jeszcze w tabeli raportowania:
  1. Kliknij przycisk Kolumny nad wykresem podsumowania skuteczności.
  2. W polu Wyszukaj kolumny wpisz nazwę kolumny.
  3. Kliknij + obok nazwy kolumny, by ją dodać do listy Wybrane kolumny.
  4. Kliknij Zastosuj.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?