Edytowanie/zastępowanie strategii ustalania stawek Search Ads 360

Usuwanie zdarzeń wykluczenia danych

Usuwanie zdarzeń wykluczenia danych z Search Ads 360

 1. Otwórz właściwości reklamodawcy.

  Przechodzenie do reklamodawcy
  1. Kliknij pasek nawigacyjny, by wyświetlić opcje nawigacji.

  2. Na liście Agencja kliknij agencję zawierającą reklamodawcę. Możesz ją wyszukać według nazwy lub wybrać z listy.

  3. Na liście Reklamodawca kliknij reklamodawcę.

  4. Kliknij Zastosuj lub naciśnij klawisz Enter.

  Search Ads 360 wyświetli stronę reklamodawcy, która zawiera dane wszystkich kont wyszukiwarki reklamodawcy.

 2. panelu nawigacyjnym po lewej stronie kliknij Strategie ustalania stawek.
 3. Kliknij kartę Zdarzenia wykluczenia danych.
 4. Zaznacz pola wyboru obok zdarzeń, które chcesz usunąć.
 5. Kliknij kolejno EdytujUsuń.

  Zdarzenie zostanie usunięte ze wszystkich strategii ustalania stawek i celów konwersji, w których było stosowane.

  Gdy Search Ads 360 będzie następnym razem oceniać dane w odpowiednich kampaniach, grupach reklam i grupach produktów, dane ze zdarzenia zostaną uwzględnione w obliczeniach optymalizacji stawek i celów konwersji.

Usuwanie zdarzeń wykluczenia danych z wybranych strategii ustalania stawek i celów konwersji Search Ads 360

 1. Otwórz właściwości reklamodawcy.

  Przechodzenie do reklamodawcy
  1. Kliknij pasek nawigacyjny, by wyświetlić opcje nawigacji.

  2. Na liście Agencja kliknij agencję zawierającą reklamodawcę. Możesz ją wyszukać według nazwy lub wybrać z listy.

  3. Na liście Reklamodawca kliknij reklamodawcę.

  4. Kliknij Zastosuj lub naciśnij klawisz Enter.

  Search Ads 360 wyświetli stronę reklamodawcy, która zawiera dane wszystkich kont wyszukiwarki reklamodawcy.

 2. panelu nawigacyjnym po lewej stronie kliknij Strategie ustalania stawek.
 3. Kliknij kartę Zdarzenia wykluczenia danych.
 4. Zaznacz pole obok zdarzenia.
 5. Kliknij kolejno EdytujEdytuj szczegóły.
 6. Wykonaj jedną z tych czynności, by usunąć zdarzenie ze strategii ustalania stawek:

  1. Na liście wybranych strategii ustalania stawek po prawej stronie kliknij ikonę usuwania .  

  2. Nad listą wybranych strategii ustalania stawek kliknij Usuń wszystkie, by usunąć zdarzenie ze wszystkich strategii ustalania stawek.

  3. Na liście po lewej stronie wyczyść pole wyboru strategii ustalania stawek.

 7. Wykonaj jedną z tych czynności, by usunąć zdarzenie z celu konwersji:

  1. Na liście wybranych celów konwersji po prawej stronie kliknij ikonę usuwania .  

  2. Nad listą wybranych celów konwersji kliknij Usuń wszystkie, by usunąć zdarzenie ze wszystkich celów konwersji.

  3. Na liście po lewej stronie wyczyść pole wyboru celu konwersji.

 8. Gdy skończysz edytować zdarzenia, kliknij Zapisz.

  Gdy Search Ads 360 będzie następnym razem oceniać stawki i dostosowania stawek, dane ze zdarzenia zostaną uwzględnione w obliczeniach optymalizacji stawek i celów konwersji. Ocena stawek w ramach strategii odbywa się około czterech razy dziennie.

 

Ponowne aktywowanie zdarzeń wykluczenia danych

 1. Otwórz właściwości reklamodawcy.

  Przechodzenie do reklamodawcy
  1. Kliknij pasek nawigacyjny, by wyświetlić opcje nawigacji.

  2. Na liście Agencja kliknij agencję zawierającą reklamodawcę. Możesz ją wyszukać według nazwy lub wybrać z listy.

  3. Na liście Reklamodawca kliknij reklamodawcę.

  4. Kliknij Zastosuj lub naciśnij klawisz Enter.

  Search Ads 360 wyświetli stronę reklamodawcy, która zawiera dane wszystkich kont wyszukiwarki reklamodawcy.

 2. panelu nawigacyjnym po lewej stronie kliknij Strategie ustalania stawek.
 3. Kliknij kartę Zdarzenia wykluczenia danych.
 4. Kliknij przycisk Wszystkie oprócz usuniętych ▾ w opcji Pokaż, a następnie Pokaż wszystkie.
 5. W kolumnie Stan kliknij ▾ (strzałkę w dół) obok symbolu x (czerwonego), a następnie Aktywne.
  Deleted item menu (indicated by red x). Menu displays Active and Removed  

  Zdarzenie wykluczenia danych zostanie przywrócone i zastosowane w wybranych strategiach ustalania stawek oraz celach konwersji.

 6. (Opcjonalnie) Powtórz poprzedni krok przy każdym zdarzeniu, które chcesz ponownie aktywować.

  Gdy Search Ads 360 będzie następnym razem oceniać stawki i dostosowania stawek w odpowiednich kampaniach, grupach reklam i grupach produktów, dane ze zdarzenia zostaną wykluczone z obliczeń optymalizacji stawek i celów konwersji.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?