Kolumna Param 1

Zawiera wartość właściwości param1 słowa kluczowego, która jest używana w Google Ads i Yahoo! Gemini do dynamicznego zmieniania tekstu reklam na podstawie słowa kluczowego pasującego do zapytania klienta.

Dowiedz się więcej o prawidłowych wartościach tego parametru.

Dodawanie tej kolumny do raportu
  1. Przejdź do konta wyszukiwarki, kampanii lub grupy reklam Google Ads lub Yahoo! Gemini.

  2. Kliknij kartę Słowa kluczowe.

  3. Kliknij przycisk Kolumny nad wykresem podsumowania skuteczności.

  4. Wpisz nazwę kolumny w polu wyszukiwania.

  5. Kliknij + obok nazwy kolumny na liście Dostępne kolumny.

  6. Kliknij Zastosuj.

 

W przypadku kont Bing Ads, Baidu i Yahoo! Japan kolumna param1 jest niedostępna. Jeśli zawęzisz zakres do reklamodawcy i ją wyświetlisz, w odniesieniu do tych kont zobaczysz myślniki (--) i tej wartości nie będzie można edytować.

W przypadku wybrania dowolnego zakresu na kontach Google Ads lub Yahoo! Gemini myślniki (--) też mogą się pojawiać, jeśli nie określono żadnej wartości, ale możesz kliknąć ikonę ołówka  w wierszu, by ją edytować.  

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?