Kolumna Przychody na wizytę (kontrolna)

Wyświetla średnią kwotę każdej transakcji, która wynika z wizyt na stronie kontrolnej w teście strony docelowej.

Oblicza się ją jako Przychody/Wizyty na podstawie zapisów na stronie kontrolnej.

Dodawanie tej kolumny do raportu
  1. Przejdź do dowolnej tabeli raportowania, takiej jak słowa kluczowe.

  2. Wybierz zakres czasu.

  3. Jeśli kolumny nie ma jeszcze w tabeli raportowania:

    1. Kliknij przycisk Kolumny nad wykresem podsumowania skuteczności.

    2. W polu Wyszukaj kolumny wpisz nazwę kolumny.

    3. Kliknij + obok nazwy kolumny na liście Dostępne kolumny.

  4. Kliknij Zastosuj.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?