Kolumna Przychody ze strategii ustalania stawek

Wyświetla łączne przychody wygenerowane przez konwersje w strategiach ustalania stawek.Dane w tej kolumnie są przypisane do daty kliknięcia.

Przychody ze strategii ustalania stawek są dostępne tylko na kartach „Strategie ustalania stawek”, „Ogółem” i „Słowa kluczowe”. Dane są niedostępne na kartach „Kampanie” i „Grupy reklam”.

Aby użyć tej kolumny w kolumnie z formułą, określ zmienną Bid_strategy_revenue.

Dodawanie tej kolumny do raportu

 1. Otwórz właściwości reklamodawcy.

 2. W prawym górnym rogu wybierz zakres dat.

 3. Wykonaj dowolną z tych czynności:

  • Aby wyświetlić skuteczność wszystkich strategii ustalania stawek, w panelu nawigacyjnym po lewej stronie kliknij Strategie ustalania stawek.

   Aby wyświetlić skuteczność wybranych strategii ustalania stawek, możesz też zaznaczyć pola wyboru i kliknąć Przefiltruj, by wyświetlić wybrane strategie ustalania stawek lub przefiltrować raport tak, by uwzględniał tylko żądane strategie.

  • Aby wyświetlić skuteczność określonej strategii ustalania stawek:

   1. panelu nawigacyjnym po lewej stronie kliknij Strategie ustalania stawek.

   2. Kliknij nazwę strategii ustalania stawek.

   3. Kliknij kartę Ogółem lub Słowa kluczowe.

 4. Jeśli kolumny nie ma jeszcze w tabeli raportowania:

  1. Kliknij przycisk Kolumny nad wykresem podsumowania skuteczności.

  2. W polu Wyszukaj kolumny wpisz nazwę kolumny.

  3. Kliknij + obok nazwy kolumny, by ją dodać do listy Wybrane kolumny.

 5. Kliknij Zastosuj.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?