Kolumna Bieżące słowa kluczowe

Zawiera liczbę słów kluczowych, którymi obecnie zarządza strategia ustalania stawek Search Ads 360, jeśli wybrany zakres czasowy obejmuje datę dzisiejszą, wczorajszą lub przedwczorajszą. 

Liczba obejmuje słowa kluczowe, do których strategia została zastosowana bezpośrednio, a także słowa dziedziczące strategię z kampanii lub grupy reklam.

Jeśli dzisiaj jest na przykład 16 października, kolumna Bieżące słowa kluczowe zawiera łączną liczbę słów kluczowych w przypadku tych zakresów dat:

 • 10–16 października,
 • ostatnie 7 dni,
 • 10–15 października,
 • 1 września – 14 października.

Kolumna zawiera wartość zerową w przypadku zakresu 1 września – 13 października, ponieważ nie obejmuje on dzisiejszej daty ani żadnego z dwóch poprzedzających ją dni.

Dodawanie tej kolumny do raportu

 1. Otwórz właściwości reklamodawcy.

 2. Wybierz zakres czasu raportu obejmujący dzisiejszą datę lub co najmniej jeden z dwóch poprzedzających ją dni.

 3. panelu nawigacyjnym po lewej stronie kliknij Strategie ustalania stawek.

 4. Jeśli kolumny nie ma jeszcze w tabeli raportowania:

  1. Kliknij przycisk Kolumny nad wykresem podsumowania skuteczności.

  2. W polu Wyszukaj kolumny wpisz nazwę kolumny.

  3. Kliknij + obok nazwy kolumny, by ją dodać do listy Wybrane kolumny.

 5. Kliknij Zastosuj.

 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?