Kolumna Bieżące grupy produktów

Wyświetla liczbę grup produktów, którymi obecnie zarządza strategia ustalania stawek, niezależnie od zakresu czasu wybranego dla raportu. Liczba obejmuje grupy produktów, do których strategia została zastosowana bezpośrednio, a także grupy dziedziczące strategię po grupie reklam lub kampanii.

Dodawanie tej kolumny do raportu
 1. Otwórz właściwości reklamodawcy.

 2. W prawym górnym rogu wybierz zakres dat.

 3. panelu nawigacyjnym po lewej stronie kliknij Strategie ustalania stawek.

 4. Jeśli kolumny nie ma jeszcze w tabeli raportowania:

  1. Kliknij przycisk Kolumny nad wykresem podsumowania skuteczności.

  2. W polu Wyszukaj kolumny wpisz nazwę kolumny.

  3. Kliknij + obok nazwy kolumny na liście Dostępne kolumny.

 5. Kliknij Zastosuj.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?