Edytowanie/zastępowanie strategii ustalania stawek Search Ads 360

Ustawianie minimalnej i maksymalnej stawki za element z możliwością określenia stawki

Minimalna stawkamaksymalna stawka to ograniczenia, które określają najniższą i najwyższą kwotę, jaką strategia ustalania stawek może ustawić jako maksymalny CPC – stawka nigdy nie będzie poza wybranym zakresem.

Domyślnie słowo kluczowe lub grupa produktów w strategii ustalania stawek dziedziczy ustawienia stawki maksymalnej i minimalnej ze strategii ustalania stawek. Aby trwale zmienić te limity dla wybranych elementów z możliwością określenia stawki:

 1. Otwórz strategię ustalania stawek.
  Przechodzenie do strategii ustalania stawek
  1. Otwórz właściwości reklamodawcy.

  2. panelu użytkownika po lewej stronie kliknij Strategie ustalania stawek.

  3. Kliknij nazwę strategii ustalania stawek w tabeli raportowania.

   Możesz też wykonać te czynności:

   1. Kliknij ikonę Więcej Expander (or more) icon na końcu paska nawigacyjnego, by wyświetlić opcje nawigacji.

   2. Na liście Agencja kliknij agencję zawierającą strategię ustalania stawek. Możesz ją wyszukać według nazwy lub wybrać z listy.

   3. Na liście Reklamodawca kliknij reklamodawcę zawierającego strategię ustalania stawek.

   4. Na liście Strategia ustalania stawek kliknij strategię ustalania stawek.

   5. Kliknij Zastosuj lub naciśnij klawisz Enter.

  Search Ads 360 wyświetli stronę strategii ustalania stawek.

 2. Kliknij kartę Słowa kluczowe lub Cele▼, a następnie Grupy produktów.
 3. W tabeli raportowania wybierz jeden lub więcej elementów objętych ustalaniem stawek.
  Aby łatwo znaleźć takie elementy, użyj filtra, by wyświetlić tylko elementy z możliwością określenia stawki, które chcesz zmienić.
 4. Kliknij Edytuj▼ nad tabelą raportowania i wybierz Zmień stawkę maks./min.
 5. Wykonaj jedną z tych czynności:
  • Aby trwale zmienić ustawienia strategii ustalania stawek, wpisz minimalną i maksymalną stawkę w panelu Zmień stawkę maks./min.
  • Możesz też wybrać opcję Użyj minimalnej i maksymalnej stawki ustawionej na poziomie strategii ustalania stawek, jeśli elementy już mają własne ustawienia, a chcesz przywrócić dziedziczenie ustawień ze strategii.
 6. Aby zaplanować wprowadzenie zmiany w przyszłości, kliknij Później i podaj datę oraz godzinę.

  Możesz też wyznaczyć porę w ciągu najbliższych 4–20 godzin, gdy Search Ads 360 cofnie zmiany i przywróci poprzednie ustawienie. Z listy Cofnij wybierz Pora dnia i określ godzinę.

  Możesz też kliknąć Powtarzane i ustawić harmonogram, zgodnie z którym Search Ads 360 będzie wprowadzać i cofać zmianę. Możesz na przykład zwiększać stawkę maksymalną w weekendy i przywracać normalną stawkę w dni robocze.

 7. Kliknij Zapisz.

Aby potwierdzić zmiany, dodaj kolumny Minimalna stawkaMaks. stawka do tabeli raportowania.

Po zmianie stawki maksymalnej lub minimalnej maksymalny CPC może zostać zaktualizowany dopiero w momencie, gdy strategia ustalania stawek będzie przeprowadzać kolejną aktualizację stawek.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?