Przewidywanie skuteczności strategii ustalania stawek Search Ads 360

Symulowanie określonej kwoty tygodniowych wydatków

Aby ustalić, ilu konwersji możesz się spodziewać przy strategii ustalania stawek z określonymi tygodniowymi wydatkami:

 1. Przejdź do strategii ustalania stawek Search Ads 360, której celem są konwersje lub przychód oraz CPA, ERS lub ROAS.

  Przechodzenie do strategii ustalania stawek
  1. Otwórz właściwości reklamodawcy.

  2. panelu użytkownika po lewej stronie kliknij Strategie ustalania stawek.

  3. Kliknij nazwę strategii ustalania stawek w tabeli raportowania.

   Możesz też wykonać te czynności:

   1. Kliknij ikonę Więcej Expander (or more) icon na końcu paska nawigacyjnego, by wyświetlić opcje nawigacji.

   2. Na liście Agencja kliknij agencję zawierającą strategię ustalania stawek. Możesz ją wyszukać według nazwy lub wybrać z listy.

   3. Na liście Reklamodawca kliknij reklamodawcę zawierającego strategię ustalania stawek.

   4. Na liście Strategia ustalania stawek kliknij strategię ustalania stawek.

   5. Kliknij Zastosuj lub naciśnij klawisz Enter.

  Search Ads 360 wyświetli stronę strategii ustalania stawek.

 2. Kliknij kartę Prognozowanie.
  Oś Koszt na wykresie na dole karty przedstawia prawdopodobny zakres tygodniowych wydatków, jakie osiągnie ta strategia ustalania stawek.

  Dowiedz się więcej o prognozach dotyczących strategii ustalania stawek.

 3. W polu Koszt tygodniowy u góry karty zmień koszt.

  • Poniżej pola Koszt tygodniowy Search Ads 360 zmieni prawdopodobny zakres wydatków.

  • W polu celu obok pola Tygodniowe konwersje Search Ads 360 wyświetli docelową kwotę potrzebną, by osiągnąć nowy zakres wydatków.

  • Poniżej pola Tygodniowe konwersje pojawi się prawdopodobna liczba konwersji osiąganych przy tych wydatkach.

  • Wykres na dole strony zostanie dostosowany odpowiednio do nowych konwersji, kosztu i celu.

   Jeśli wpiszesz za dużą lub za małą liczbę, pojawi się informacja o minimalnej i maksymalnej wartości. Na przykład:
   Wartość leży poza przedziałem szacowanych kosztów (od 633 PLN do 2433 PLN)
   Wpisz liczbę z zakresu podanego w wiadomości (np. 2433).

 4. Wpisz liczbę, która leży w środku zakresu, jaki chcesz osiągnąć, i wewnątrz zakresu kosztów przedstawionego na wykresie na dole karty.

 5. Aby zastosować nowy cel do strategii ustalania stawek, kliknij przycisk Zastosuj do tej strategii ustalania stawek, który pojawi się, gdy określisz cel inny od aktualnie obowiązującego w strategii.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?