Przewidywanie skuteczności strategii ustalania stawek Search Ads 360

Wyszukiwanie docelowego ROI generującego najwięcej konwersji przy najmniejszych kosztach

Aby sprawdzić, który cel CPA, ERS lub ROAS w strategii ustalania stawek Search Ads 360 ma największą szansę wygenerować najwięcej konwersji przy najmniejszych kosztach:

 1. Przejdź do strategii ustalania stawek Search Ads 360, której celem są konwersje lub przychód oraz CPA, ERS lub ROAS.

  Przechodzenie do strategii ustalania stawek
  1. Otwórz właściwości reklamodawcy.

  2. panelu użytkownika po lewej stronie kliknij Strategie ustalania stawek.

  3. Kliknij nazwę strategii ustalania stawek w tabeli raportowania.

   Możesz też wykonać te czynności:

   1. Kliknij ikonę Więcej Expander (or more) icon na końcu paska nawigacyjnego, by wyświetlić opcje nawigacji.

   2. Na liście Agencja kliknij agencję zawierającą strategię ustalania stawek. Możesz ją wyszukać według nazwy lub wybrać z listy.

   3. Na liście Reklamodawca kliknij reklamodawcę zawierającego strategię ustalania stawek.

   4. Na liście Strategia ustalania stawek kliknij strategię ustalania stawek.

   5. Kliknij Zastosuj lub naciśnij klawisz Enter.

  Search Ads 360 wyświetli stronę strategii ustalania stawek.

 2. Kliknij kartę Prognozowanie.
  Dowiedz się więcej o prognozach dotyczących strategii ustalania stawek.

 3. Na wykresie w dolnej części strony możesz podejrzeć linie konwersji i kosztu, by zobaczyć, w jakim punkcie możesz wygenerować najwięcej konwersji przy najniższym koszcie.
  W poniższym przykładzie linia konwersji jest płaska, natomiast linia kosztu rośnie, gdy zmierza do prawej strony. To oznacza, że możesz osiągnąć tę samą liczbę konwersji nawet przy zmniejszającym się koszcie.
  This example forecast shows you could achieve the same number of conversions even if the cost decreased.

 4. Kliknij słupek na wykresie i przeciągnij go, by zobaczyć, w którym punkcie możesz wygenerować najwięcej konwersji przy najniższym koszcie. W okienku na wykresie pojawi się docelowa kwota. Ponadto u góry karty:

  • W polu celu pojawi się kwota wskazywana przez słupek na wykresie.
   Jeśli na przykład celem strategii ustalania stawek jest konkretny CPA, pojawi się tam:
   Docelowy CPA: 249,64 PLN

  • Tuż pod polem Konwersje tygodniowo pojawi się prawdopodobna liczba konwersji.
   Na przykład komunikat:
   Przewidywany zakres konwersji: 1 do 4
   oznacza, że nowy cel prawdopodobnie wygeneruje od 1 do 4 konwersji tygodniowo.

  • Tuż pod polem Koszt tygodniowy pojawi się prawdopodobny koszt pozyskania tych konwersji.
   Na przykład komunikat:
   Przewidywany zakres kosztów: 917,55 do 1125,14 PLN
   oznacza, że uzyskanie przewidywanego zakresu konwersji będzie kosztować od 917,55 do 1125,14 PLN.

 5. Aby zastosować nowy cel do strategii ustalania stawek, kliknij przycisk Zastosuj do tej strategii ustalania stawek, który pojawi się, gdy określisz cel inny od aktualnie obowiązującego w strategii.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?