Dodawanie, edytowanie i usuwanie użytkowników w Search Ads 360

Aby uzyskać dostęp do Search Ads 360, użytkownik musi mieć konto Google. Pozwala ono korzystać z jednokrotnego logowania do usług Google Marketing Platform oraz pozostałych usług Google, np. Google Ads, AdSense i Analytics. Zalecamy, by użytkownicy powiązali swoje służbowe (firmowe) adresy e-mail (użytkownik@firma.pl) z kontem Google, które służy im do korzystania z Search Ads 360.

Konto Google musi być przypisane do określonego typu użytkownika w Search Ads 360. Typ użytkownika wyznacza, co może on wyświetlać i robić w Search Ads 360.

Typy i uprawnienia użytkowników 

W poniższej tabeli podano typy i uprawnienia użytkowników w Search Ads 360.

Typ użytkownika Uprawnienia
Menedżer agencji

Zarządzanie wszystkim w agencji:

 • Dodawanie, edytowanie i usuwanie użytkowników
 • Dodawanie i edytowanie reklamodawców (aby usunąć reklamodawców, skontaktuj się z działem pomocy)
 • Dodawanie i edytowanie wszystkiego we właściwościach wszystkich reklamodawców, m.in.:
  • Dodawanie i usuwanie kont wyszukiwarek
  • Edytowanie ustawień reklamodawców, na przykład aktywności Floodlight i integracji z innymi systemami
 • Dostosowywanie i generowanie raportów
 • Używanie interfejsu API Search Ads 360 do pobierania raportów i przesyłania danych o konwersjach na potrzeby wszystkich reklamodawców w agencji
Menedżer reklamodawcy

Zarządzanie wszystkim we właściwościach jednego lub większej liczby określonych reklamodawców:

 • Dodawanie i edytowanie wszystkiego we właściwościach reklamodawcy, m.in.:
  • Dodawanie i usuwanie kont wyszukiwarek
  • Edytowanie ustawień reklamodawców, na przykład aktywności Floodlight i integracji z innymi systemami
 • Dostosowywanie i generowanie raportów
 • Używanie interfejsu API Search Ads 360 do pobierania raportów i przesyłania danych o konwersjach na potrzeby reklamodawcy
Użytkownik w agencji

Zarządzanie kampaniami i korzystanie z funkcji Search Ads 360 we właściwościach wszystkich reklamodawców:

 • Dodawanie i edytowanie wszystkiego we właściwościach wszystkich reklamodawców z tymi wyjątkami:
  • Użytkownicy w agencji nie mogą dodawać ani usuwać kont wyszukiwarek
  • Użytkownicy w agencji nie mogą edytować ani wyświetlać ustawień reklamodawców, na przykład aktywności Floodlight i integracji z innymi systemami
 • Dostosowywanie i generowanie raportów
 • Używanie interfejsu API Search Ads 360 do pobierania raportów i przesyłania danych o konwersjach na potrzeby wszystkich reklamodawców w agencji
Użytkownik na poziomie reklamodawcy

Zarządzanie kampaniami i korzystanie z funkcji Search Ads 360 we właściwościach jednego lub większej liczby określonych reklamodawców:

 • Dodawanie i edytowanie wszystkiego we właściwościach reklamodawcy z tymi wyjątkami:
  • Użytkownicy na poziomie reklamodawcy nie mogą dodawać ani usuwać kont wyszukiwarek
  • Użytkownicy na poziomie reklamodawcy nie mogą edytować ani wyświetlać ustawień reklamodawców, na przykład aktywności Floodlight i integracji z innymi systemami
 • Dostosowywanie i generowanie raportów
 • Używanie interfejsu API Search Ads 360 do pobierania raportów i przesyłania danych o konwersjach na potrzeby wybranych reklamodawców
Przeglądający na poziomie reklamodawcy

Generowanie raportów o kampaniach i funkcjach Search Ads 360 we właściwościach jednego lub większej liczby określonych reklamodawców:

 • Wyświetlanie wszystkiego we właściwościach reklamodawcy oprócz jego ustawień
 • Dostosowywanie i generowanie raportów
 • Używanie interfejsu API Search Ads 360 do pobierania raportów na potrzeby wybranych reklamodawców

Jeśli nie wiesz, jaki jest Twój typ użytkownika, skontaktuj się z zespołem pomocy.

Dodawanie, edytowanie i usuwanie użytkowników

Wymagane uprawnienia specjalne

Dodawać, edytować i usuwać użytkowników mogą tylko menedżerowie agencji.

Dodawanie użytkownika

 1. Przejdź do agencji i kliknij Użytkownicy w agencji.
  Przechodzenie do agencji
  1. Kliknij ▼ na końcu paska nawigacyjnego, by wyświetlić opcje nawigacji.

  2. Na liście Agencja kliknij agencję. Możesz ją wyszukać według nazwy lub wybrać z listy.

  3. Kliknij Zastosuj lub naciśnij Enter.

  Search Ads 360 wyświetli stronę agencji.

  Aby sprawdzić, czy użytkownik nie został już dodany, możesz wpisać część jego adresu e-mail w polu wyszukiwania obok przycisku Edytuj.

 2. Kliknij +Nowy użytkownik.
 3. Wpisz adres e-mail powiązany z kontem Google użytkownika.

 4. Wykonaj jedną z tych czynności zależnie od typu tworzonego użytkownika:

  Typ użytkownika Czynności
  Menedżer agencji W sekcji Typ użytkownika kliknij Menedżer agencji.
  Menedżer reklamodawcy
  1. W sekcji Typ użytkownika kliknij Dostęp do reklamodawcy.
  2. Na wyświetlonej liście reklamodawców najedź kursorem na nazwę reklamodawcy.
  3. Kliknij kolejno ▼ (strzałkę w dół) i Dostęp menedżera. Patrz poniższy przykład.
  4. Powtarzaj te czynności, by przyznać dostęp kolejnym reklamodawcom.
  Użytkownik w agencji W sekcji Typ użytkownika kliknij Użytkownik w agencji.
  Użytkownik na poziomie reklamodawcy
  1. W sekcji Typ użytkownika kliknij Dostęp do reklamodawcy.
  2. Na wyświetlonej liście reklamodawców najedź kursorem na nazwę reklamodawcy.
  3. Kliknij kolejno ▼ (strzałkę w dół) i Dostęp menedżera. Patrz poniższy przykład.
  4. Powtarzaj te czynności, by przyznać dostęp kolejnym reklamodawcom.
  Przeglądający na poziomie reklamodawcy
  1. W sekcji Typ użytkownika kliknij Dostęp do reklamodawcy.
  2. Na wyświetlonej liście reklamodawców najedź kursorem na nazwę reklamodawcy.
  3. Kliknij kolejno ▼ (strzałkę w dół) i Dostęp menedżera. Patrz poniższy przykład.
  4. Powtarzaj te czynności, by przyznać dostęp kolejnym reklamodawcom.
 5. Kliknij Zapisz.
 6. Poinformuj nowego użytkownika, jak ma się zalogować do Search Ads 360.

Przykład

W poniższym przykładzie użytkownik miał już wcześniej dostęp menedżera na poziomie reklamodawcy do Gringotts Bank, a teraz został mu przyznany taki sam poziom dostępu do reklamodawcy Oceanic Airlines.
Select "manager access" for a user

Zmiana poziomu dostępu użytkownika 

 1. Przejdź do agencji i kliknij Użytkownicy w agencji.
 2. Zaznacz pole wyboru obok co najmniej jednego adresu e-mail.

 3. Kliknij kolejno Edytuj ▼ i Uprawnienia do edytowania.
 4. Wprowadź dowolną z tych zmian:
  • Zmień typ użytkownika, wybierając inną pozycję na liście Typ użytkownika.
  • W przypadku użytkowników z dostępem do określonych reklamodawców najedź kursorem na nazwę reklamodawcy, kliknij ▼ (strzałkę w dół) i wybierz jedną z tych opcji:
   • Brak dostępu: użytkownik straci możliwość wyświetlania i edytowania reklamodawcy. Jeśli odbierzesz użytkownikowi dostęp do wszystkich reklamodawców i klikniesz Zapisz, zostanie on usunięty z Search Ads 360.
   • Dostęp do wyświetlania: użytkownik stanie się w przypadku danego reklamodawcy Przeglądającym na poziomie reklamodawcy.
   • Uprawnienia do edytowania: użytkownik stanie się w przypadku danego reklamodawcy Użytkownikiem na poziomie reklamodawcy.
   • Dostęp menedżera: użytkownik stanie się w przypadku danego reklamodawcy Menedżerem reklamodawcy.
 5. Jeśli wybierzesz kilku użytkowników naraz, kliknij Następny użytkownik i powtórz krok 4 dla każdego z nich.
  Zmiany zostaną zapisane, dopiero gdy klikniesz Zapisz.

Innym sposobem na usunięcie dostępu użytkownika jest kliknięcie  (przycisku usuwania) na liście Wybrani reklamodawcy. Jeśli odbierzesz użytkownikowi dostęp do wszystkich reklamodawców i klikniesz Zapisz, zostanie on usunięty z Search Ads 360.

Udzielanie dostępu do reklamodawcy wielu użytkownikom

Gdy dodajesz do agencji nowych reklamodawców, możesz przyznać dostęp do nich kilku użytkownikom naraz. Wszyscy wybrani przez Ciebie użytkownicy otrzymają ten sam poziom dostępu.

Aby przyznać grupie użytkowników ten sam poziom dostępu do reklamodawcy:

 1. Przejdź do agencji i kliknij Użytkownicy w agencji.
 2. Zaznacz pola wyboru obok adresów e-mail.

 3. Kliknij kolejno Edytuj ▼ i Dodaj dostęp do reklamodawcy.
 4. Na wyświetlonej liście reklamodawców najedź kursorem na nazwę reklamodawcy.
 5. Kliknij ▼ (strzałkę w dół) i wybierz poziom dostępu.

  Po kliknięciu Dodaj dostęp do reklamodawcy opcja brak dostępu jest niedostępna. Aby odebrać dostęp do reklamodawcy, wykonaj czynności podane w części Zmiana poziomu dostępu użytkownika.

 6. Opcjonalnie najeżdżaj kursorem na nazwy kolejnych reklamodawców i wybieraj poziom dostępu do nich.
 7. Kliknij Zapisz.

Usuwanie użytkowników

 1. Przejdź do agencji i kliknij Użytkownicy w agencji.
 2. Zaznacz pole wyboru obok każdego adresu e-mail, który chcesz usunąć.

  Aby wyszukać użytkownika, wpisz jego adres e-mail lub nazwę reklamodawcy w polu wyszukiwania.

 3. Kliknij Edytuj▼, a następnie kliknij Usuń dostęp.
 4. Potwierdź, że chcesz usunąć wybranych użytkowników. 

Widoczni są użytkownicy bez adresów e-mail?

Jeśli dodasz do Search Ads 360 użytkownika, któremu później zostanie usunięte konto Google, w jego przypadku kolumna Adres e-mail na karcie Użytkownicy z agencji będzie pusta. Możesz usunąć tego użytkownika z Search Ads 360, ponieważ usunięto jego konto Google.  

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?