Bildirim

Arama motoru pazarlamacılığı kampanyalarınız için tasarlanan Search Ads 360 platformunun yardım merkezine hoş geldiniz.  Yardım merkezine herkes erişebilir. Bununla birlikte, Search Ads 360 ürünü yalnızca oturum açan abone müşteriler tarafından kullanılabilmektedir. Abone olmak veya daha fazla bilgi edinmek için satış ekibimizle iletişime geçin.

Satın alma ayrıntıları hakkında rapor oluşturma

Purchase-details değişkeni için içerik oluşturma

Purchase-details değişkeni, belirli bir işlemde satılan ürünlerle ilgili bilgi sağlar. Değişkeni bir Floodlight etkinlik snippet'ine, Floodlight etiketine, Google Etiket Yöneticisi veri katmanına veya bir Google Etiket Yöneticisi makrosuna ekleyebilirsiniz.

Değişkeni nasıl eklediğinize bağlı olarak aşağıdaki biçimlerden birini kullanın:

Floodlight etkinlik snippet'inde JSON biçimi için gereksinimler

Google etiketini kullanırsanız satın alma ayrıntıları, etkinlik snippet'inde bir JSON items dizisi ve country ile language alanları olarak belirtilmelidir. Dizideki her öğe aşağıdaki alanları içerir:

 • id
 • price
 • quantity

Örneğin:

<!--
Event snippet for Thank You on http://www.example.com/thanks: Please do not remove.
Place this snippet on pages with events you’re tracking. 
Creation date: 11/01/2017
-->
<script>
  gtag('event', 'purchase', 
    {
      'allow_custom_scripts': true,
      'send_to': 'DC-1234567/group1/thank123+transactions',
      'transaction_id': '012345',
      'value': 129.97,
      'items': [
       {  'id': '
123456755559',
           'price': '19.99',
           'quantity': 1 
        },

        {  'id': '123456788889',
           'price': '54.00',
           'quantity': 2 
        }

      ],
    'country': 'us',
    'language': 'en'

    }
);
</script>
<noscript>
<img src="https://ad.doubleclick.net/ddm/activity/src=1234567;type=group1;cat=thank123;
qty=1;cost=129.97;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;npa=;
ord=012345;prd=i1:123456755559|p1:19.99|q1:1|i2:123456788889|p2:54.0|q2:2|c:us|l:en?" width="1" height="1" alt="">
</noscript>
<!-- End of event snippet: Please do not remove -->

Not: Search Ads 360 tarafından oluşturulan etkinlik snippet'lerinde, Floodlight resim etiketi içeren isteğe bağlı <noscript> etiketi bulunur. Bu etiket, JavaScript'i desteklemeyen tarayıcılarda dönüşümleri raporlamak için kullanılır.

Veri katmanındaki JSON biçimi için gereksinimler

Google Etiket Yöneticisi'ni kullanıyorsanız purchase-detail alanları, bir JSON ecommerce.purchase.products dizisindeki öğeler olarak belirtilmelidir:

'ecommerce':{ 
   'purchase':{ 
      'products': [{
         'id': 'String',
         'price': 'Floating point',
         'quantity': Integer,
         'country': 'String', // Optional
         'language': 'String', // Optional
         'accountId': 'String' // Optional
      },
      {
        … // Each SKU (product) in the transaction
          // is in its own array item.
      }]
   }
}'

Bu JSON nesnesinin alan adlarının, purchase-details değişkenini bir Floodlight etkinlik snippet'ine eklediğinizde kullandığınız JSON nesnesinden farklı olduğunu unutmayın.

Veri katmanına satın alma ayrıntılarını aktardığınızda, aslında verileri Google Analytics'in sitenizde satın alınan ürünleri bildirmek için kullanabileceği nesnede depolarsınız. Diğer bir deyişle, satın alma ayrıntılarını bildirmek amacıyla hem Search Ads 360 hem de Google Analytics kullanıyorsanız, web geliştiriciniz her iki ürünün verilerini depolamak için aynı nesneyi kullanabilir.

Dize biçimi için gereksinimler

Dize biçiminde, her bir purchase-detail alanı aşağıdaki biçimde bir anahtar/değer çifti olarak belirtilmelidir:
[field ID][index]:[value]

 • [alan kimliği], raporlanmakta olan değerin türünü tanımlar.
 • [dizin], değerinin raporlanmakta olduğu öğeyi belirtir.
 • [değer], ürünün satışıyla ilgili bilgi sağlar.

Her bir alanı bir | (dikey çizgi) ile ayırın. Örneğin,
i1:123456755559|p1:19.99|q1:1|i2:123456788889|p2:54.0|q2:2

Purchase-detail alanları

Alan

Dize biçiminde kimlik

Tür

Gerekli

Açıklama

ID

i

Dize

Evet

Satılan ürünün kimliği. Kimlik, Google Merchant Center'daki öğe kimliğiyle eşleşmelidir.

PRICE

p

Kayan nokta

Evet

Satılan ürünün birim başına fiyatı.

Herhangi bir para birimi simgesi eklemeyin.

QUANTITY

q

Tamsayı

Evet

Satılan ürünün birim miktarı.

COUNTRY

c

Dize (ISO 3166 ülke kodu)

Hayır

Merchant Center feed'i için kaydedilen ve ürünle ilgili verileri içeren ülke.

Bu alan, yalnızca birden çok Merchant Center feed'inde öğe kimlikleri benzersiz olmadığında gerekir.

Her bir ürün için ülkeyi yalnızca bir kez belirtin (tekrarlanan bir alan değildir). Alan belirtilmemişse Search Ads 360, ürün kimliğini içeren bir Merchant Center feed'ini seçer ve satılan ürünlerin boyutları için bu feed'in özelliklerini kullanır.

LANGUAGE

l

Dize (ISO 639 ülke kodu)

Hayır

Merchant Center feed'i için kaydedilen ve ürünle ilgili verileri içeren dil.

Bu alan, yalnızca birden çok Merchant Center feed'inde öğe kimlikleri benzersiz olmadığında gerekir.

Alan belirtilmemişse Search Ads 360, ürün kimliğini içeren bir Merchant Center feed'ini seçer ve satılan ürünlerin boyutları için bu feed'in özelliklerini kullanır.

Özel karakterler ve URL kodlaması

: (iki nokta) ve | (dikey çizgi) karakterleri Dize biçiminde alan sınırlayıcıları olarak kullanılır. Search Ads 360, JSON biçimlerinden birini kullanıyor olsanız bile, bu karakterleri bir alanda değer olarak içeren verileri kabul edemez.

Tüm Floodlight verilerinde olduğu gibi aşağıdaki karakterler de kabul edilmez:

;, <, >, ?

Birden çok ürünü kapsayan bir satın alma örneği

Bir işlemin aşağıdaki öğeleri içerdiğini düşünelim:

 • Öğe 1

  • Ad: m-dress-orange-xl
  • UPC: 123456755559
  • Öğe başına fiyat: 19,99 ABD doları
  • Miktar: 1
 • Öğe 2

  • Ad: m-polo-green-l
  • UPC: 123456788889
  • Öğe başına fiyat: 54 ABD doları
  • Miktar: 2

Bir etkinlik snippet'indeki purchase-details değişkeni şu alanları içerir:

  'items': [
       {  'id': '123456755559',
          'price': '19.99',
          'quantity': 1 
       },
       {  'id': '123456788889',
          'price': '54.00',
          'quantity': 2 
        }      
      ]

Purchase-details değişkeninin bir Floodlight iFrame etiketinde nasıl görüneceği burada gösterilmektedir:
i1:123456755559|p1:19.99|q1:1|i2:123456788889|p2:54.0|q2:2

Purchase-details değişkenine ek olarak Floodlight etiketi veya etkinlik snippet'i de aşağıdaki verileri belirtir:

 • Floodlight etkinlik grubunun kimliği

 • Floodlight etkinliğinin kimliği

 • İşlem kimliği (Sipariş kimliği)

 • İşlemin toplam değeri: 129,97 ABD doları = (1*19,99 ABD doları + 2*54 ABD doları)

 • Miktar: 3 (Bu alanın tam anlamını tanımlayabilirsiniz. Bunu, toplam alışveriş sepeti boyutunu raporlamak için kullanmayı düşünebilirsiniz.)

 • Diğer özel Floodlight değişkenleri

Nihai global site etiketi etkinlik snippet'iyle aşağıdaki gibi görünür:
<!-- 
Start of global snippet: Please do not remove
Place this snippet between the <head> and </head> tags on every page of your site.
-->
<!-- Google Tag (gtag.js) - DoubleClick -->
<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=DC-1234567"></script>
<script>
 window.dataLayer = window.dataLayer || [];
 function gtag(){dataLayer.push(arguments)};
 gtag('js', new Date());

 gtag('config', 'DC-1234567');
</script>
<!-- End of global snippet: Please do not remove -->

<!--
Event snippet for Thank You on http://www.example.com/thanks: Please do not remove.
Place this snippet on pages with events you’re tracking. 
Creation date: 11/01/2017
-->
<script>
  gtag('event', 'purchase', 
    {
      'allow_custom_scripts': true,
      'send_to': 'DC-1234567/group1/thank123+transactions',
      'transaction_id': '012345',
      'value': 129.97,
      'items': [
       {  'id': '
123456755559',
           'price': '19.99',
           'quantity': 1 
        },

        {  'id': '123456788889',
           'price': '54.00',
           'quantity': 2 
        }

      ],
    'country': 'us',
    'language': 'en'

    }
);
</script>
<noscript>
<img src="https://ad.doubleclick.net/ddm/activity/src=1234567;type=group1;cat=thank123;
qty=1;cost=129.97;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;npa=;
ord=012345;prd=i1:123456755559|p1:19.99|q1:1|i2:123456788889|p2:54.0|q2:2|c:us|l:en?" width="1" height="1" alt="">
</noscript>
<!-- End of event snippet: Please do not remove -->

 

Burada, purchase-details değişkenine sahip bir Floodlight iFrame etiketi örneği gösterilmektedir:

Ülke ve dil kodları örneği

Ürünlerinizi, her biri belirli bir dili ve ülkeyi hedefleyen birden çok feed'de göndermek için Merchant Center'ı kullanabilirsiniz. Örneğin, ABD ve Kanada'da aynı ürün grubunu satıyorsanız ABD'ye ilişkin fiyatları ve açıklamaları içeren bir feed ve Fransızca olarak Kanada fiyatlarını ve açıklamalarını içeren bir başka feed ve İngilizce olarak Kanada fiyatlarını ve açıklamalarını içeren üçüncü bir feed ayarlayabilirsiniz.

Aynı ürün kimliklerine, ancak farklı hedef dillere veya ülkelere sahip feed'leri gönderdiğinizde, purchase-details değişkeninde dil ve ülke kodunu içermeniz gerekir. Örneğin, etkinlik snippet'indeki bu items dizisi ve country ile language alanları, Fransızca konuşan Kanadalıları hedefleyen feed'den bir satın alma işlemini kaydeder:

'items': [
{ 'id': '123456788889',
'price': '19.99',
'quantity': 1
},
{ 'id': '123456755559',
'price': '54.00',
'quantity': 2
}
],
'country': 'ca',
'language': 'fr'


ISO iki haneli ülke ve dil kodlarını kullandığınızdan emin olun.

Bu size yardımcı oldu mu?

Bunu nasıl iyileştirebiliriz?
true
Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü