Kolumna Wysoka pozycja (słowo kluczowe)

W przypadku strategii ustalania stawek opartych na pozycji to ustawienie jest definiowane w sekcji Cel. W przypadku pozostałych strategii jest to ograniczenie opcjonalne, które określasz w sekcji Ograniczenia.

Zawiera pozycję docelową słowa kluczowego określoną w strategii ustalania stawek. Ta wartość wskazuje miejsce najbliżej górnej krawędzi strony, w którym może pojawić się reklama.

Aby użyć tej kolumny w kolumnie z formułą, podaj zmienną Bid_strategy_bottom_position.

Dodawanie tej kolumny do raportu
  1. Przejdź do reklamodawcy.

  2. W panelu nawigacyjnym po lewej stronie kliknij Strategie ustalania stawek.

  3. Kliknij przycisk Kolumny nad wykresem podsumowania skuteczności.

  4. W polu wyszukiwania wpisz nazwę kolumny.

  5. Kliknij + obok nazwy kolumny na liście Dostępne kolumny.

  6. Kliknij Zastosuj.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?