Kolumna Strategia ustalania stawek

Wyświetla nazwę strategii ustalania stawek Search Ads 360 lub budżetu strategii ustalania stawek.

Na karcie Kampanie ta kolumna wskazuje strategię, którą zastosowano do kampanii. Na kartach Grupy reklamSłowa kluczowe ta kolumna wskazuje strategię obowiązującą dla poszczególnych grup reklam i słów kluczowych.

Aby użyć tej kolumny w kolumnie z formułą, podaj zmienną Bid_strategy.

Dodawanie tej kolumny do raportu
  1. Otwórz właściwości reklamodawcy.

  2. Na panelu użytkownika po lewej stronie kliknij Strategie ustalania stawek.
    Kolumna pojawi się domyślnie.

Możesz też wykonać te czynności:

  1. Przejdź do reklamodawcy lub wybierz węższy zakres.

  2. Kliknij kartę Kampanie, Grupy reklam lub Słowa kluczowe.

  3. Kliknij przycisk Kolumny nad wykresem podsumowania skuteczności.

  4. Wpisz nazwę kolumny w polu Wyszukaj kolumny.

  5. Kliknij + obok nazwy kolumny, by dodać ją do listy Wybrane kolumny.

  6. Kliknij Zastosuj.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem