Kolumna Niska pozycja (słowo kluczowe)

Zawiera najniższą pozycję słowa kluczowego określoną w strategii ustalania stawek. Określa ona, jak najdalej od góry strony może zostać wyświetlona reklama.

W przypadku strategii ustalania stawek opartych na pozycji i strategii ustalania stawek innych typów jest to opcjonalne ograniczenie określane w sekcji Ograniczenia.

Aby użyć tej kolumny w kolumnie z formułą, określ zmienną Bid_strategy_top_position.

Dodawanie tej kolumny do raportu
  1. Przejdź do reklamodawcy.

  2. W panelu nawigacyjnym po lewej stronie kliknij Strategie ustalania stawek.

  3. Kliknij przycisk Kolumny nad wykresem podsumowania skuteczności.

  4. W polu wyszukiwania wpisz nazwę kolumny.

  5. Kliknij + obok nazwy kolumny na liście Dostępne kolumny.

  6. Kliknij Zastosuj.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?